<$BlogRSDUrl$>

zondag, februari 18, 2007

Trouw & congres 

Gisteren naar het congres geweest. Een goede dag vol discussie. Een discussie die zich toespitse op Irak en op de moraal in het regeerakkoord. En dan met name over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht. (want er bestaat geen homohuwelijk).

En om nog maar wat meer misverstanden weg te werken (bijvoorbeeld dat dit coalitieaccoord een verslechtering van de huidige situatie is) onderstaand de tekst - in passend roze :) - van de nieuwsbrief van het PvdA homonetwerk.

Het PvdA congres heeft in Zwolle met overgrote meerderheid bevestigd dat de situatie dat trouwambtenaren weigeren homo's te trouwen onacceptabel is.
Hiermee herbevestigd het congres het standpunt in het verkiezingsprogramma. Het homonetwerk heeft verwelkomt dit standpunt van de PvdA: "Het is duidelijk waar de PvdA staat. De situatie dat trouwambtenaren weigeren homo's te trouwen onacceptabel. Ik ben vooral blij met partijvoorzitter Michiel van Hulten heeft gezegd dat hij vindt dat de PvdA Tweede Kamerfractie ruimte moet hebben dit standpunt uit te dragen. Daarnaast het Wouter Bos opheldering verschaft. Het coalitieakkoord beschrijft slechts de bestaande praktijk en gaat alleen over zittende ambtenaren." , aldus netwerk coördinator Tijs Broeke.

Het is nu belangrijk om een streep achter de discussie te zetten en samen met Minister Plasterk (verantwoordelijk voor homo-emancipatie), lokale PvdA bestuurders, Tweede Kamerfractie en de partijtop pro-actief uitvoering te geven aan de belofte om toenemende agressie en discriminatie tegen homo's en lesbo's aan te pakken. Daarnaast gaan we samenwerken met de partij, het COC en anderen om te zorgen dat heel veel gemeenten het voorbeeld van Amsterdam gaan volgen.

In Amsterdam besloot de gemeenteraad deze week trouwambtenaren alleen te benoemen als zij bereid zijn homostellen in de echt te verbinden. Inmiddels hebben o.a. de gemeente Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden verklaart dit ook te doen.

Wat is de situatie nu?

Speech Michiel van Hulten op congres (www.pvda.nl)

"Wat mij betreft nog het meest als het gaat om de paragraaf over ambtenaren van de burgerlijke stand. Want hoe kunnen we als Nederlanders nu kritiek hebben op Belgen die niet door een zwarte ambtenaar van de burgerlijke stand willen worden getrouwd, als we tegelijkertijd goedkeuren dat Nederlandse ambtenaren de wet ten aanzien van het homohuwelijk niet uit willen voeren? Ik zal eerlijk zijn, ik heb grote bezwaren tegen die paragraaf uit het regeerakkoord. Gewetensbezwaren. En ik hoop dat als onze Kamerleden en lokaal bestuurders hetzelfde overkomt, dat onze coalitiepartners ze dan dezelfde ruimte zullen gunnen als ze nu bereid zijn te doen bij die zeldzame ambtenaar van de burgerlijke stand die moeite heeft met het homohuwelijk. Goed Amsterdams voorbeeld doet volgen! "

Reactie Wouter Bos op het congres (www.pvda.nl)

In een reactie op een motie over het homohuwelijk ingediend op het partijcongres zei Bos dat de misverstanden over de passage over het homohuwelijk hem dwars zaten. "Het enige wat we beoogden met die passage is te beschrijven wat de praktijk is. Er is geen enkele druk vanuit dit coalitieakkoord om deze praktijk wettelijk te regelen." De passage over gewetensbezwaren gaat alleen over de zittende ambtenaren die er al waren voor het homohuwelijk ingevoerd werd. Voorwaarde is dat homoseksuelen in elke gemeente kunnen trouwen. Bos riep het lokaal bestuur op om initiatieven zoals in Amsterdam te volgen.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?