<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, januari 12, 2007

Buurtwerk 

In het tweede deel van de afgelopen werkweek lag wat mij betreft het accent op het buurtwerk.

Woensdagavond in de commissie is er gesproken over de interne startnotitie Forum Noord. Oorspronkelijk bedoeld ter kennisgeving, maar op de agenda terecht gekomen en besproken. Waarmee maar wordt aangetoond dat de fracties grote belangstelling voor dit project hebben. En terecht.
Eerder die week was de notitie onderwerp van gesprek met Quawonen directeur Karsten en regiomanager Joke de Graaf. En de prettige uitkomst is dat we samen de leerbaarheid als vertrekpunt nemen en samen het proces in gaan.

En daarmee heeft de notitie zijn nut bewezen en gaan we de volgende fase in: het zoeken van een ondersteunend bureau en het maken van een projectplan.

Donderdagavond nog meer buurtwerk: het overleg met de buurtverenigingen in het stedelijk platform.
Omdat we mijns inziens het reguliere overleg nu goed hebben geregeld, en snel de resultaten worden teruggekoppeld, konden we vooral plannen maken en informatie uitwisselen. En daarmee is het platform geen klachtencommissie – want die komen in het reguliere overleg aan bod, maar een belangrijke partner voor de leefbaarheid in de stad.
Onderwerpen op de agenda waren onder meer de straatspeeldag, de opschoondag, het landelijk ontmoetingsevenement van het Oranjefonds en natuurlijk Forum Noord. De buurtverenigingen hielden ons verder scherp met vragen of ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersproblematiek.

Vrijdagmorgen alweer Forum Noord. Voor het Contact hebben Joke de Graaf en ik een gesprek gehad met journalist Floris Bakker. Het gesprek hebben we afgesloten met een korte wandeling door Noord. Het leuke is dat ik weer merkte dat je eigen buurt, die je denkt goed te kennen, je toch nog kan verrassen. Alleen maar door er met een ander én een andere blik naar te kijken.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?