<$BlogRSDUrl$>

donderdag, april 06, 2006

En dat is drie! 

Gisteravond is de ledenvergadering van de PvdA Schoonhoven akkoord gegaan met het concept coalitieprogramma. En dat betekent dus dat de drie partijen het eens zijn. Vrijdagavond gaan we het programma nog wat technisch bijschaven en klaarmaken voor de extra raadsvergadering van 19 maart a.s..

En dat betekent dat ik kan nadenken over de toekomst van dit weblog. In ieder geval moet ik een andere titel gaan zoeken.

Het waren mijn eerste college onderhandelingen en ik moest wat wennen aan de stilte om dat proces. Maar in die stilte is wat mij betreft wel een goede vertrouwensbasis gelegd. Met name het feit dat er in het eerste concept coalitieprogramma al zo duidelijk rekening was gehouden met de verkiezingsprogramma’s van de drie partners en de inbreng tijdens de informatieronde, maakte dat de inhoudelijke onderhandelingen zonder het mes op tafel gevoerd konden worden. En die onderlinge snelle overeenstemming was het fundament voor de nieuwe coalitie.


Voor geïnteresseerden buiten de regio staat hieronder een artikel uit het Kontakt.

Zowel Veer als Schoonhoven Noord dienen opgeknapt te worden

Schoonhoven heeft een nieuwe coalitie. Gemeente Belang, PvdA en VVD hebben donderdag overeenstemming bereikt over het coalitieprogramma én de verdeling van de wethoudersposten.
Vertegenwoordigers van de drie partijen hebben de afgelopen twee weken uren met elkaar aan tafel gezeten om een coalitieprogramma te smeden. De onderhandelingen werden donderdagavond afgerond waarmee de nieuwe coalitie zo goed als zeker een feit is. Formateur Pieter Heerens van Gemeente Belang kijkt met een goed gevoel terug op de onderhandelingen. ’De gesprekken zijn in een uitstekende sfeer verlopen. Dat heeft er ook zeker voor gezorgd dat we tot dit mooie resultaat zijn gekomen; een brede én een breed gedragen coalitie met zowel linkse als rechtse invloeden.’
Heerens constateerde al vrij snel dat de verschillende partijprogramma´s dicht bij elkaar lagen. ’Dat maakte het voor mij als formateur natuurlijk alleen maar gemakkelijk. Het waren dan ook niet zozeer de programma´s die voor obstakels zorgden, maar meer de verdeling van de wethoudersposten.’

Deeltijdwethouders
De VVD stelde tijdens de onderhandeling voor om met drie deeltijdwethouders te gaan werken, maar dat plan bleek niet haalbaar. ’Een formatie van 0,9/0,5/0,4 wethoudersportefeuille is wettelijk gezien niet toegestaan’, aldus Heerens. ’Uiteindelijk heeft de VVD zich loyaal opgesteld en hun aanspraak op een wethouderspost laten varen.’ In de nieuwe combinatie worden de wethoudersposten straks bezet door Mario Deerenberg (Gemeente Belang) en Jan Beugelaar (PvdA). Deerenberg krijgt de portefeuille met daarin onder andere ruimtelijke ordening en financiën. Beugelaar gaat zich bezig houden met sociale zaken.

Hoewel ook de partijprogramma´s van Gemeente Belang en SGP/ChristenUnie veel overeenkomsten vertoonden, liepen de onderhandelingen tussen de twee partijen al vrij snel spaak. Heerens: ’Bij de SGP/ChristenUnie bestond onvoldoende vertrouwen om met de PvdA een coalitie te vormen, waardoor een coalitie Gemeente Belang, PvdA, SGP/ChristenUnie niet haalbaar bleek’.
Omdat de standpunten van GroenLinks te veel afweken van die van Gemeente Belang, besloot Heerens niet met die partij onderhandelingen te beginnen. Heerens belde overigens GroenLinks-voorman Ad Struijs op om hem dat persoonlijk uit te leggen. Ook het CDA viel buiten de boot. Heerens: ’Het was natuurlijk niet reëel om met het CDA aan tafel te gaan zitten. Er is voor de verkiezingen van onze kant nogal wat actie geweest in de richting van CDA-wethouder Jos Huizinga. Die acties waren overigens niet op de persoon Huizinga gericht, maar puur op zijn functioneren als wethouder van ruimtelijke ordening.’

Plannen
De nieuwe coalitie heeft volgens Heerens een ambitieus coalitieprogramma opgesteld. Zo bestaan er plannen om het enigszins verloederde Veer flink op te knappen. ’Dat is iets dat hoog op ons prioriteitenlijstje staat. Wij willen die opknapbeurt combineren met een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen én een vergroting van de algemene begraafplaats.’
Een ander ’hot item’ is de revitalisatie van Schoonhoven Noord. Zo kan het winkelcentrum aan de Albert Plesmanstraat wel een ’upgrading’ gebruiken en moet er een brede school worden gerealiseerd. Heerens: ’We willen eerst een projectgroep instellen met daarin vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, de winkeliersvereniging, het onderwijs en de bevolking. De zaken moeten eerst met elkaar besproken worden waarna er een plan moet komen waar iedereen achter staat.’ Ook gaat de coalitie in de komende raadsperiode onderzoeken of de voetbalvelden eventueel op den duur verplaatst kunnen worden naar een andere locatie.
Verder is het de bedoeling dat er een zogenaamde ’citymanager’ wordt aangetrokken.
Dit is een voorstel, waar vooral de VVD zich hard voor gemaakt heeft. Heerens: ’Deze citymanagergaat zich bezighouden met de coördinatie vanactiviteiten op het gebied van economie en toerisme om Schoonhoven als koopcentrum van de regio te promoten en nog meer bekendheid te geven als zilverstad. Er zijn nu heel veel vrijwilligers betrokken bij het ontwikkelen van toeristische initiatieven, maar de coördinatie ontbreekt. Schoonhoven moet gewoon duidelijker op de kaart worden gezet en daar moeten we aan gaan werken

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?