<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, april 18, 2006

Terugblik 

Het is dinsdagavond, mijn laatste avond als raadslid in Schoonhoven. Aan de vooravond van een nieuwe uitdaging als wethouder.
En het is tijd om een knoop door te hakken.

Ik stop met dit weblog.

Om het mezelf makkelijk te maken kan ik verwijzen naar de titel Raadlid in Schoonhoven en die klopt niet meer. Vandaar!
Maar dat is de halve waarheid.
Daarom deze laatste bijdrage.

Toen ik begon, op 9 september 2003, had ik geen idee voor wie ik schreef. En zeker in het begin was dat voornamelijk voor mezelf. Ik heb het weblog ook nog een poosje stil gehouden, om er aan te wennen. Maar ik kreeg er schik in en begon mijn mening, of vaak nog het begin van een mening, te ventileren op het wereldwijde web. Veel onderwerpen passeerden de revue. Plaatselijk en landelijk.

Wat ik geleerd heb, niet altijd, daarover straks, is dat in de schrijftaal de nuances ontbreken die er in de spreektaal wel zijn. En als ik dan soms een oud weblog doorlas dacht ik ook wel eens “nou nou, iets genuanceerder kan ook wel.” Maar wat ik schreef kwam wel uit mijn hart. Zeker waar het de vluchtelingen betreft en de manier waarop minister Verdonk het beleid laat uitvoeren. (Mooie genuanceerde zin…)

Ik ben altijd voor mezelf blijven schrijven. Vaak om mijn gedachten te ordenen of mijn geest even te scherpen. Maar steeds meer mensen gingen meelezen. Met als record 143 lezers op 8 maart, de dag na de verkiezingen. Soms gingen zaken hun eigen leven leiden.

Soms kwam dat omdat er in een krant werd gesuggereerd dat ik een interview had gegeven, terwijl er geciteerd werd uit het weblog. En dan nog fragmentarisch en zonder de nuance die ik er in een interview aan zou hebben gegeven. Zoals vorige week in het AD.

En vandaag las ik ook nog dat een bijdrage in mijn weblog de reden was dat de SGP/Christenunie niet met mij in zee als wethouder wil. Natuurlijk heb ik het betreffende log op gezocht. Voor de liefhebbers: zie het archief op 1 mei 2005.
Twee zinnen in een weemoedige bui die een weblogstilte van een maand aankondigde. Naar aanleiding van een boeiend betoog op de site van Leo Mudde. Tja. Het kan verkeren volgens Bredero.

Maar dan nu de kern van de tweede helft van de waarheid waarom ik stop: Ik stop niet met schrijven, de zaken op een rij zetten en mijn geest scherpen, maar stop wel met dat in het openbaar te doen. Omdat ik de impact ervan niet kan overzien. Tenminste nog niet. Zodra ik het gevoel heb dat ik voldoende ingewerkt ben, weet wat ik wel en niet kan en wil schrijven, kom ik terug.

Beloofd.

Maar voor nu: alle lezers en reageerders: bedankt!

donderdag, april 13, 2006

Helemaal vergeten.... 

aan jullie te vertellen dat ik er even niet ben. Dit stukje wordt in Tessaloniki getypt, morgen naar Athene. Zondag weer terug. Niet al te jaloers worden, want het is werk. Maar wel erg leuk. Zeg maar een soort afscheidstoernee van het beoordelen van de kwaliteit van geselecteerde hotels. Nee, geen afscheidstoernee van Griekenland.

Goede Pasen (dat doen ze hier trouwens een weekje later...)

maandag, april 10, 2006

Venijn 

Nog een paar dagen en dan ben ik raadslid af. Woensdag wordt het coalitieprogramma gepresenteerd. Dinsdag de 19e wordt er over het akkoord gedebatteerd. Na het debat vind de wethouders verkiezing plaats.

Maar zoals bij veel zaken zit er venijn in de staart.
Wat er gebeurd is:

Naar aanleiding van een brief van de Wijk en Buurt comités (WBC) heeft de commissie Samenleving gesproken over de relatie tussen de WBC’s en de gemeente. Het college hield ons weg bij de overleggen en we kregen geen verslagen. Op mijn verzoek zou er een overleg worden georganiseerd tussen de commissie Samenleving en de WBC’s.

Ik was onaangenaam verrast door het weblog van Pieter Neven. Hij schreef over een vergadering tussen politiek en WBC’s waarbij hij als enige raadslid aanwezig was. Terecht waren hij, maar vooral de buurtcomités laaiend op de afwezigheid van de politiek. Maar ik wist van niets! En ook Bea die in de commissie Samenleving zit en de griffier wisten niet van de bijeenkomst.

Navraag leerde mij dat Ad Struijs zich wel een brief wist te herinneren, maar Hans de Wit en Hans Wiegant niet. Ook Mario had de brief ontvangen. Helaas is er niet na het uitblijven van een reactie door de organiserende stichting nagebeld.

Waar ik van baal is dat door een misverstand (en toch ook wel gebrekkig organiseren door de organisatie: niet de commissie, slechte datum, niet nabellen) de buurtverenigingen zich miskend voelen. Terwijl daar wat ons betreft geen aanleiding voor is.

Sterker nog, voordat we wisten van de gemiste kans hadden Bea en ik al afgesproken vandaag naar de buurtvereniging Noord te gaan. En dat hebben we dus gedaan. Maar dan moet je wel eerst veel uitleggen voordat je weer open kunt communiceren.
Kortom, ik baal ervan dat de raad in zo’n slecht daglicht staat. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik binnenkort zelf verantwoordelijk ben voor het contact tussen de WBC’s en mijn persoon. Want nog een keer zo’n kans missen gebeurd mij niet meer. Wie zijn schuld het ook is. Daar zijn de vrijwilligers in de wijk en buurtcomités veel te belangrijk voor.

donderdag, april 06, 2006

En dat is drie! 

Gisteravond is de ledenvergadering van de PvdA Schoonhoven akkoord gegaan met het concept coalitieprogramma. En dat betekent dus dat de drie partijen het eens zijn. Vrijdagavond gaan we het programma nog wat technisch bijschaven en klaarmaken voor de extra raadsvergadering van 19 maart a.s..

En dat betekent dat ik kan nadenken over de toekomst van dit weblog. In ieder geval moet ik een andere titel gaan zoeken.

Het waren mijn eerste college onderhandelingen en ik moest wat wennen aan de stilte om dat proces. Maar in die stilte is wat mij betreft wel een goede vertrouwensbasis gelegd. Met name het feit dat er in het eerste concept coalitieprogramma al zo duidelijk rekening was gehouden met de verkiezingsprogramma’s van de drie partners en de inbreng tijdens de informatieronde, maakte dat de inhoudelijke onderhandelingen zonder het mes op tafel gevoerd konden worden. En die onderlinge snelle overeenstemming was het fundament voor de nieuwe coalitie.


Voor geïnteresseerden buiten de regio staat hieronder een artikel uit het Kontakt.

Zowel Veer als Schoonhoven Noord dienen opgeknapt te worden

Schoonhoven heeft een nieuwe coalitie. Gemeente Belang, PvdA en VVD hebben donderdag overeenstemming bereikt over het coalitieprogramma én de verdeling van de wethoudersposten.
Vertegenwoordigers van de drie partijen hebben de afgelopen twee weken uren met elkaar aan tafel gezeten om een coalitieprogramma te smeden. De onderhandelingen werden donderdagavond afgerond waarmee de nieuwe coalitie zo goed als zeker een feit is. Formateur Pieter Heerens van Gemeente Belang kijkt met een goed gevoel terug op de onderhandelingen. ’De gesprekken zijn in een uitstekende sfeer verlopen. Dat heeft er ook zeker voor gezorgd dat we tot dit mooie resultaat zijn gekomen; een brede én een breed gedragen coalitie met zowel linkse als rechtse invloeden.’
Heerens constateerde al vrij snel dat de verschillende partijprogramma´s dicht bij elkaar lagen. ’Dat maakte het voor mij als formateur natuurlijk alleen maar gemakkelijk. Het waren dan ook niet zozeer de programma´s die voor obstakels zorgden, maar meer de verdeling van de wethoudersposten.’

Deeltijdwethouders
De VVD stelde tijdens de onderhandeling voor om met drie deeltijdwethouders te gaan werken, maar dat plan bleek niet haalbaar. ’Een formatie van 0,9/0,5/0,4 wethoudersportefeuille is wettelijk gezien niet toegestaan’, aldus Heerens. ’Uiteindelijk heeft de VVD zich loyaal opgesteld en hun aanspraak op een wethouderspost laten varen.’ In de nieuwe combinatie worden de wethoudersposten straks bezet door Mario Deerenberg (Gemeente Belang) en Jan Beugelaar (PvdA). Deerenberg krijgt de portefeuille met daarin onder andere ruimtelijke ordening en financiën. Beugelaar gaat zich bezig houden met sociale zaken.

Hoewel ook de partijprogramma´s van Gemeente Belang en SGP/ChristenUnie veel overeenkomsten vertoonden, liepen de onderhandelingen tussen de twee partijen al vrij snel spaak. Heerens: ’Bij de SGP/ChristenUnie bestond onvoldoende vertrouwen om met de PvdA een coalitie te vormen, waardoor een coalitie Gemeente Belang, PvdA, SGP/ChristenUnie niet haalbaar bleek’.
Omdat de standpunten van GroenLinks te veel afweken van die van Gemeente Belang, besloot Heerens niet met die partij onderhandelingen te beginnen. Heerens belde overigens GroenLinks-voorman Ad Struijs op om hem dat persoonlijk uit te leggen. Ook het CDA viel buiten de boot. Heerens: ’Het was natuurlijk niet reëel om met het CDA aan tafel te gaan zitten. Er is voor de verkiezingen van onze kant nogal wat actie geweest in de richting van CDA-wethouder Jos Huizinga. Die acties waren overigens niet op de persoon Huizinga gericht, maar puur op zijn functioneren als wethouder van ruimtelijke ordening.’

Plannen
De nieuwe coalitie heeft volgens Heerens een ambitieus coalitieprogramma opgesteld. Zo bestaan er plannen om het enigszins verloederde Veer flink op te knappen. ’Dat is iets dat hoog op ons prioriteitenlijstje staat. Wij willen die opknapbeurt combineren met een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen én een vergroting van de algemene begraafplaats.’
Een ander ’hot item’ is de revitalisatie van Schoonhoven Noord. Zo kan het winkelcentrum aan de Albert Plesmanstraat wel een ’upgrading’ gebruiken en moet er een brede school worden gerealiseerd. Heerens: ’We willen eerst een projectgroep instellen met daarin vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, de winkeliersvereniging, het onderwijs en de bevolking. De zaken moeten eerst met elkaar besproken worden waarna er een plan moet komen waar iedereen achter staat.’ Ook gaat de coalitie in de komende raadsperiode onderzoeken of de voetbalvelden eventueel op den duur verplaatst kunnen worden naar een andere locatie.
Verder is het de bedoeling dat er een zogenaamde ’citymanager’ wordt aangetrokken.
Dit is een voorstel, waar vooral de VVD zich hard voor gemaakt heeft. Heerens: ’Deze citymanagergaat zich bezighouden met de coördinatie vanactiviteiten op het gebied van economie en toerisme om Schoonhoven als koopcentrum van de regio te promoten en nog meer bekendheid te geven als zilverstad. Er zijn nu heel veel vrijwilligers betrokken bij het ontwikkelen van toeristische initiatieven, maar de coördinatie ontbreekt. Schoonhoven moet gewoon duidelijker op de kaart worden gezet en daar moeten we aan gaan werken

This page is powered by Blogger. Isn't yours?