<$BlogRSDUrl$>

zondag, februari 05, 2006

update 

De laatste dagen even uit beeld geweest. Dus tijd voor een update.

Woensdag:
Commissievergadering. Veel op de agenda. Waaronder een brandbrief van jeugd en Jongerenwerk. Ik maak me zorgen over dit beleidsonderdeel. Ik denk dat we de zaken wat anders moeten organiseren. Om enerzijds de professionaliteit te waarborgen (via Midden Holland) en anderzijds de vrijwilligers te ondersteunen in hun activiteiten.
Onderaan deze bijdrage zal ik de teksten van een aantal agendapunten kopiëren.
Een deel van de vergadering werd bijgewoond door een journalist van Intermediair. Leuk dat Schoonhoven in de belangstelling staat. Ben benieuwd naar het resultaat.

Donderdag en vrijdag in het Lloydhotel in Amsterdam. In deze voormalige jeugdgevangenis mocht ik zes jonge marketing potentials wegwijs maken in de wereld van klantgerichte innovatie. Een goed gevoel om wat je weet en beweegt zo internationaal over te kunnen brengen.
Donderdagmiddag – tussendoor – een ontmoeting met Sharona Ceha, GM van het Hunger project. Een heerlijk gesprek over betrokkenheid, politiek en de komende vergadering van de board in Nederland. Hoop er mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

Zaterdag begon goed met de publicatie van een brochure over het vitale platteland van de PvdA. Een brochure met onze visie op de leefbaarheid. Lezen dat boekje! (Of het bijbehorende uitgebreidere boekje) Helemaal waar en precies de kant die we met de Krimpenerwaard opmoeten.
Toen naar mijn oude basisschool voor een reünie. En na bijna 40 jaar gewoon je klasgenoten weer herkennen. Wat een feest.
De dag afgesloten met een juweeltje van een toneelvoorstelling. Genieten van onder meer Merel Lasseur en Elsje de Wijn in het Artotheater.

Selectie uit de bijdragen commissie Samenlieving:

Vaststellen subsidiebeleid

Ik beperk me tot hoofdlijnen. Er is een goede inspraak procedure geweest en er is goed op de inspraak gereageerd.

Waarom heeft de gemeente een subsidiebeleid. Naar mijn mening om te kunnen sturen in de activiteiten en faciliteiten voor de inwoners. Waarbij je kijkt naar de wenselijkheid en prioriteiten vanuit je beleid.

We hebben met elkaar een kader voor het jeugdbeleid vastgesteld. Deze kaders zijns nog steeds niet uitgewerkt in een beleid, maar dat weet u, want daar hebben we al vaker om gevraagd.

Maar dat kader gaat onder meer over het belang van preventie en het belang van jeugdactiviteiten buiten de problemenhoek.
En in dat licht is het raar dat de subsidie voor jeugdleden verdwijnt. Een subsidie die zich juist op dat beleidsterrein richt.
Niet de focus op de problemen, maar op participatie van jeugd en jongeren in het verenigingsleven.

Wij vragen daarom het jeugdsubsidiebeleid in de nota op te nemen.

Door de jubileumsubsidie te koppelen aan een activiteit, maakt u de jubileumsubsidie in feite overbodig. Immers, voor eenmalige activiteiten, in het kader van een jubileum of niet, kan een eenmalige subsidie worden aangevraagd.
En dan is dat raar te koppelen aan een bedrag omdat je zoveel jaar bestaat. Graag de mening van de overige fracties en de wethouder.

Tot slot wil ik vragen om in de kadernota meer ruimte te scheppen voor activiteiten die nu nog niet bekend zijn. Door de diverse kopjes ‘subsidiabele activiteiten”te veranderen in ‘voorbeelden van subsidiabele activiteiten’.


De bibliotheek.

Laten we nu vooral niet de fouten maken die bij eerder fusies van instellingen zijn gemaakt. We verwachten veel goeds van deze samenvoeging. Maar de feitelijke verwachting is niet vastgelegd.

Wij verwachten een dienstverleningsovereenkomst op basis van de huidige middelen en activiteiten. Deze raamovereenkomst moet tk naar de raad.
de kosten van een eenhoofdige leiding moeten komen uit de besparingen door efficiëntie.

Graag inzicht op de invloed van de bezuinigingen.


Verordening

Wij hebben een tweetal zaken in de verordening die wij gewijzigd willen zien.

Het primaat van de verhuizing.

In zowel de verordening als in het verstrekkingenboek wordt onvoldoende gewaarborgd dat een zorgvrager ook recht op zorg in zijn of haar eigen woonomgeving krijgt. Bij de WMO behandeling is dit een belangrijk punt van de aanpassingen geworden. In deze regeling is het zo dat bij een aanpassing van de woning van meer dan 7000 euro de aanvrager gedwongen kan worden te verhuizen. Er zijn in het verstrekkingen boek wel uitzonderingen, maar die gaan voorbij aan de belangrijkste doelstelling: het volwaardig kunnen functioneren in je eigen woon en leefomgeving.
De aanvraag van een traplift kan dus betekenen dat je je het huis uit moet.
Onze fractie wil hier betere waarborgen voor. Wij stellen voor de prijs van de aanpassing van de woning op te trekken naar 15.000 euro.

Het van toepassing verklaren van besparingsbedragen op andere sectoren dan het vervoer.

Met deze opening in de verordening maak je de weg vrij voor het niet volledig uitkering van vergoeding van bijvoorbeeld speciale diëten,. Want we moeten tenslotte allemaal eten. Of rolstoelen, want we moeten allemaal zitten. We verzoeken dit punt ongedaan te maken.


Dan hebben wij een voorstel over het Collectief vervoer. Eens te meer blijkt dat dit vervoer de plaats in neemt van het reguliere openbaar vervoer. En dat ouderen en gehandicapten mede-gebruikers zijn. De totale kosten drukken wel het sociale budget en zijn aanleiding om te schrappen in de forfaitare bedragen. We vinden dit niet eerlijk.
Alleen het aandeel bestemd voor het WVG vervoer zal op dit budget moeten drukken. De rest zal onder de verkeersparagraaf verantwoord dienen te worden.

Daaraan gekoppeld een vraag. Als je niet van de groene hart hopper gebruik kunt maken door je ziekte of handicap. Kan je dan nog met dit nieuwe voorstel aanspraak maken op vervoerskosten. Moet je dan per keer de ritjes gaan declareren. Wie bepaald dan wat de ritjes van alledag zijn? Of kan voor deze groep dan toch een algemen regeling gemaakt worden?

Het afschaffen van de forfaitaire bijdrage wordt volgens u gecompenseerd door de categoriale bijstand.
Ik heb daar mijn vraagtekens bij. Is de groep die gebruik maakt van de forfaitaire bijdrage dezelfde als de doelgroep van de categoriale bijstand?

Comments:
Hoi Jan B. te S.

Heb je het artikel in de intermediair al gelezen? Ik kreeg hem toevallig van een oplettende collega. Je wordt nog geciteerd ook (in dikke koeie letters). "Waarbij ik moet aantekenen dat wij in de raad van 'consensus' spreken als alleen GroenLinks tegen is".

Of het ironie, sarcasme of leedvermaak is kan ik er niet uit opmaken. Maar waar is het waarschijnlijk wel.

Heb je het al gelezen of niet (drie volle pagina's over Schoonhoven)? Anders neem ik hem vrijdag wel mee voor je als je wilt.

m.v.g.

-Almer-
 
Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?