<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, januari 31, 2006

De blinde vlekken van de SGP/Christenunie 

Met een persbericht, of zo u wilt een pamflet, vraagt de SGP/Christenunie aan de oppositie in Schoonhoven om kleur te bekennen in de discussie over de samenwerking binnen de K5.

Ik vraag mij af waar deze fractie de afgelopen periode is geweest. Want de oppositie in Schoonhoven is al jaren duidelijk. Ik wil niet voor de andere partijen spreken, maar ik weet dat ook bij hen het belang van de Schoonhovenaren voor het belang van de macht gaat.
Dat de democratische controle belangrijker is dan zogenaamde zelfstandigheid.

Het PvdA programma is er duidelijk over: “Op dit moment wordt er gewerkt aan een andere samenwerking binnen de Krimpenerwaard. Als die niet leidt tot een betere controle en een beter bestuur van de samenwerkende Krimpenerwaardgemeenten zullen wij pleiten voor een fusie. Of zo u wilt herindeling. Een extra bestuurslaag wijzen wij af.”

Met name die laatste zin is in deze discussie belangrijk. Een zin die nog geen vier jaar geleden ook in het programma van de SGP/Christenunie stond. Een extra bestuurslaag betekent extra kosten en meer afstand tussen de bestuurders en de bevolking. Jammer dat de SGP/Christenunie zo kort van memorie is, jammer dat ze van de samenwerking een verkiezingspunt willen maken.

Terwijl de oppositie duidelijk is constateer ik een groot verschil tussen de programma’s van de coalitie en het handelen van hun eigen bestuurders. Waar de wethouders hun bedenkingen uiten in brieven aan de raad, proberen de coalitiepartijen nog voor de verkiezingen regelingen er door te drukken die de toekomst van de Krimpenerwaard gaan bepalen. Een toekomst waarbij goede dienstverlening aan de burgers niet gegarandeerd wordt en de medezeggenschap op afstand wordt gezet. Terwijl het zoveel beter kan.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?