<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, januari 28, 2006

cruciaal 

Volgende week maandag kan wel eens een zeer cruciale dag zijn voor de samenwerking in Krimpenerwaard verband. Want dan beslist de commissie Middelen welke stukken er in een extra raadsvergadering op 16 februari besproken gaan worden.
De toekomstvisie en het werkplan zijn al in ons bezit. En met een aantal kanttekening op financieel en planmatig gebied komen we denk ik wel ver.

Wat nog ontbreekt zijn de plannen voor de uitvoering, voor de gemeenschappelijke regeling. We weten al wel de reactie van het college op deze stukken. En die zijn op zijn zachts gezegd niet optimistisch. Er zitten volgens het college nog teveel haken en ogen aan dit voorstel om het voldragen te laten zijn.
Als de commissie zichzelf en de raad serieus neemt agenderen ze de gemeenschappelijke regeling niet. En besluiten ze de raad voor te stellen om deze regeling te agenderen na de verkiezingen in maart. Zodat een nieuwe raad zelf kan besluiten over de bevoegdheden die ze over willen dragen. En het interim bestuur nog de gelegenheid krijgt om de plannen te verbeteren.

De houding van de coalitiepartijen CDA en Gemeentebelang is in deze bijzonder.
Volgen ze hun eigen wethouders?
Coalitiegenoot SGP/Christenunie speelt helmaal een vreemde rol. Daar waar fractievoorzitter Neven zich nog als een van de weinige ambassadeurs voor de Krimpenerwaardraad opwerpt, en met veel aplomb duidelijkheid van de oppositie eist, is diezelfde Neven vergeten dat in zijn eigen programma staat dat zijn partij tegen een extra bestuurslaag is. En dat is de Krimpenerwaardraad wel zeker, een extra bestuurslaag. Die er voor zorgt dat de politiek nog verder van de burger komt te staan en die het voor fractievoorzitters welhaast onmogelijk gaat maken nog iets anders te doen dan vergaderen, vergaderen, vergaderen. Tot zover het dualisme.

Feitelijk zie je dat de oude partijen die nog teren op de macht van het monisme, die niet gewend zijn dat wethouders hun macht te leen krijgen van de raad en niet zelf bezitten, dat die partijen voor de Krimpenerwaardraad zijn. Omdat daar het verdeel en heers spel nog gespeeld kan worden.
Maandag wordt duidelijk of de raad van Schoonhoven wel de macht aandurft en het voorstel durft uit te stellen. En wordt het ook duidelijk of de andere gemeenten in de Krimpenerwaard Schoonhoven die positie gunnen.
Is dat niet het geval, dan ligt de weg open om de commissaris te vragen de waard anders te gaan indelen. Op zo’n manier dat de gemeenschappelijke visie op een democratische en controleerbare wijze gestalte kan krijgen. En de band met de inwoners er een is die ergens over gaat.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?