<$BlogRSDUrl$>

woensdag, december 14, 2005

Rare avond 

Gisteravond was de gezamenlijke commissievergadering over de eventuele komst van een clusterschool naar het Argento terrein in Oost.
Wij zijn met een positieve houding ten opzichte van de komst van de school de vergadering ingegaan en hebben uiteindelijk tegen gestemd.

Anders dan bijvoorbeeld de VVD, die een tirade op papier had gezet en gram haalde voor vier jaar vruchteloze oppositie leek het wel, hadden wij ons niet schriftelijk voorbereid. Uiteraard hadden we alle dossiers nog een keer doorgenomen.
Dat gaf ruimte om te luisteren naar de inbreng van de insprekers en de reacties hierop van de andere partijen en de wethouder mee te nemen in de besluit vorming.

De vraag was niet of er een school moest komen, maar hoe groot die school moest worden. Of de wijk de druk aan kan. En of het te financieren was.
Dat de bewoners niet stonden te springen was duidelijk. Dat de scholen wel wilden ook. Wat de doorslag gaf was het feit dat de vier gekozen ontsluitingsoplossingen alle vier niet ideaal waren. Ruiterlijk toegegeven door de wethouder en de coalitie was verdeeld over de meest ideale oplossing. Ook gaven de scholen te kennen dat zij geen invloed hadden op het gedrag van de ouders

Maar er was geen tijd en ruimte om met bewoners en deskundigen op zoek te gaan naar alternatieven. Want die zijn er wel. En zo werd de beslissing onder druk gezet om het besluit te nemen over een wijkschool of een bovenwijkse school.

Er was dus draagvlak voor het principe, maar niet voor de uitwerking die voorlag. Maar de coalitie telde de knopen en ging voor het snel nemen van het besluit.
Hans heeft als voorzitter geprobeerd om nog tijd te creƫren voor een beter voorstel, maar dat werd afgestemd.

Die school komt er. En dat vind ik niet erg. Wat ik wel erg vind is dat de school er , na een vertraging van jaren, binnen twee weken doorgedrukt gaat worden. En dat op voorhand overlast geaccepteerd wordt. En er weer bewoners gefrustreerd afhaken na hun contact met de gemeente en de politiek.

Maar goed. Er moet nog een bestemmingsplan worden gewijzigd en een stedenbouwkundige visie worden vastgesteld. Het laatste woord zal er nog wel niet over gesproken zijn.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?