<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, december 31, 2005

Wens 

Een kleurrijk, menselijk, sterk en sociaal, feestelijk, cultureel, saamhorig, optimistisch, gezond en gelukkig 2006 voor IEDEREEN!

woensdag, december 28, 2005

Vleesgeworden onrecht 

Ik ben opgevoed met het idee dat Nederlandse rechters onpartijdig zijn. En dat je hun uitspraak volgt en dat je in uiterste noodzaak in hoger beroep gaat.
Minister Verdonk, die zitting houd of gevestigd is bij het ministerie van Justitie, denkt daar anders over.
Iedere keer als een rechter haar ongelijk geeft, zoals bij Kalou of bij onderstaande hereniging, gaat zij in hoger beroep.
Zij voert het vonnis niet uit en vecht het aan.

Ik krijg daar een ongemakkelijk gevoel bij. Voor mij getuigt het van weinig respect voor de rechterlijke macht.

Als ze een principe uitspraak wil in zaken, kan ik mij nog voorstellen dat je in beroep gaat, maar dan wel het uitgesproken vonnis in dat geval uitvoert. Dat zou je sieren als bewindspersoon. Dan maak je er geen persoonlijke, maar een principe kwestie van.

Maar op en of andere manier straalt ze uit dat het gelijk van een rechter een persoonlijke nederlaag is. Waarmee ze zelf het persoonlijke element in haar functie trekt. Ik krijg steeds meer moeite om die reden de persoon van de functionaris te onderscheiden. Verdonk voert het beleid niet uit, ze is het beleid zelf aan het worden. Ik weet dus nu hoe vleesgeworden onrecht er uit ziet. En ik vind dat geen prettig gezicht.

Hier het bericht:

Minister Verdonk tekent beroep aan tegen de uitspraak van de rechter in een herenigingszaak. Dat zegt woordvoerder Anroud Strijbis van Justitie. Vorige week bepaalde de rechtbank in Haarlem dat het beleid van de Nederlandse overheid strenger is dan een Europese richtlijn voorschrijft. Het effect van de uitspraak kan zijn dat Nederland soepeler moet zijn als uit het buitenland afkomstige mensen familieleden willen laten overkomen.
Een klacht van een man die zijn zoon uit Turkije wilde laten komen was aanleiding voor de uitspraak. Die aanvraag werd afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De dienst is van mening dat in de relatie tussen de man en zijn zoon geen sprake was van 'feitelijk behoren tot het gezin'. Het Nederlandse recht zegt dat als een ouder en kind langer dan vijf jaar gescheiden leven er geen sprake meer is van deze situatie. Volgens de rechter is die regel te strikt

vrijdag, december 23, 2005

Volstrekt niet complete terugblik Raad 

Het college heeft uitgesproken zich in te zetten voor tijdelijke huisvesting bij de Bol. Wat ik gek vind is dat de perceptie van de ambtenaren (gevaarlijk, maximaal 4 studenten) totaal niet overeenkomt met die van mij. Ik zag een goed onderhouden veilig gebouw. En veel betrokken jongeren op de tribune.

Huizinga is nog niet klaar voor de landelijke (CDA) politiek. Het excuses maken richting oud leden van de monumenten en welstandscommissies ging erg belabberd. En dat moet je tegenwoordig goed kunnen wil je iets in de landelijke politiek betekenen. Eigenlijk maakte hij excuses voor de gevolgen van een krantenartikel, niet voor zijn eigen woorden. Krijgt een staartje dit muisje vrees ik.

Onze fractie heeft steun gegeven aan de bouw van een Emma/Ichtus plus school in Oost. In ruil voor de steun hebben we een maximale uitbreidingspercentage van 20 % gekregen. Waarmee we het onderwijs in de binnenstad een stuk zekerder gesteld hebben. De ontsluitingsvariant is nog even van tafel en wordt in samenwerking met school, ouders en buurt nu verder besproken. En we hebben de druk op een goed accommodatiebeleid er op gehouden. Gezien de stemverhoudingen die vooraf al in het voordeel van de bouw waren een goed resultaat.
De bijdrage uit de eerste termijn staat hier.
22%20december%2005%20scholencluster.doc

donderdag, december 22, 2005

Grr kiezen.... 

Vandaag de raadsvergadering voorbereid, de teksten na de vergadering op de site beschikbaar. En de gelegenheid genomen om mijn keuzerecht/dwang/plicht uit te oefenen.
Een zorgverzekeraar uitgezocht dus.

Ik heb er dus flink de smoor in. Hoogervorst wordt bedankt.
Ik ga er alleen al 600 euro op achteruit. John 480. En nee, we krijgen geen zorgtoeslag. Dat is nog exclusief de premie die ik via mijn salaris moet gaan betalen.

En hoezo keuzevrijheid. De basispakketten zijn gelijk. Maar ook de aanvullende vertonen grote overeenkomsten. En dan is de keuze alleen op prijs. Als ik NMA was begon ik direct een onderzoek. Wat lijkt het allemaal op elkaar. Kan bijna geen toeval zijn.

Heb me uiteindelijk verlaten op het oordeel van het FNV. Het is dus Menzis geworden. Blijft er nog iets van solidariteit over.

vrijdag, december 16, 2005

De 10: 


Hans Wiegant
Jan Beugelaar
Bea van Meerten
Marije Willems
Pieter v.d.Dool
Annemiek Kooijman
Leen Ouweneel
Ron Clason
Rob Jung
Harrie Verheijen

woensdag, december 14, 2005

kaarsje voor de democratie 

Misschien dat een kaars branden helpt om democratische gerechtigheid in het Congo dossier te krijgen. Debatteren, gezond verstand en fatsoen helpen helaas te weinig.

Rare avond 

Gisteravond was de gezamenlijke commissievergadering over de eventuele komst van een clusterschool naar het Argento terrein in Oost.
Wij zijn met een positieve houding ten opzichte van de komst van de school de vergadering ingegaan en hebben uiteindelijk tegen gestemd.

Anders dan bijvoorbeeld de VVD, die een tirade op papier had gezet en gram haalde voor vier jaar vruchteloze oppositie leek het wel, hadden wij ons niet schriftelijk voorbereid. Uiteraard hadden we alle dossiers nog een keer doorgenomen.
Dat gaf ruimte om te luisteren naar de inbreng van de insprekers en de reacties hierop van de andere partijen en de wethouder mee te nemen in de besluit vorming.

De vraag was niet of er een school moest komen, maar hoe groot die school moest worden. Of de wijk de druk aan kan. En of het te financieren was.
Dat de bewoners niet stonden te springen was duidelijk. Dat de scholen wel wilden ook. Wat de doorslag gaf was het feit dat de vier gekozen ontsluitingsoplossingen alle vier niet ideaal waren. Ruiterlijk toegegeven door de wethouder en de coalitie was verdeeld over de meest ideale oplossing. Ook gaven de scholen te kennen dat zij geen invloed hadden op het gedrag van de ouders

Maar er was geen tijd en ruimte om met bewoners en deskundigen op zoek te gaan naar alternatieven. Want die zijn er wel. En zo werd de beslissing onder druk gezet om het besluit te nemen over een wijkschool of een bovenwijkse school.

Er was dus draagvlak voor het principe, maar niet voor de uitwerking die voorlag. Maar de coalitie telde de knopen en ging voor het snel nemen van het besluit.
Hans heeft als voorzitter geprobeerd om nog tijd te creëren voor een beter voorstel, maar dat werd afgestemd.

Die school komt er. En dat vind ik niet erg. Wat ik wel erg vind is dat de school er , na een vertraging van jaren, binnen twee weken doorgedrukt gaat worden. En dat op voorhand overlast geaccepteerd wordt. En er weer bewoners gefrustreerd afhaken na hun contact met de gemeente en de politiek.

Maar goed. Er moet nog een bestemmingsplan worden gewijzigd en een stedenbouwkundige visie worden vastgesteld. Het laatste woord zal er nog wel niet over gesproken zijn.

maandag, december 12, 2005

Open en dicht 

Op het weblog van Jos Huizinga doet hij verslag van een koffiedrinkpartijtje met een paar vrijwilligers, koninklijk ingeschonken door een paar CDA prominenten, onder de klanken van een draaiorgel. Jos verklaart hiermee de campagne voor geopend.

Mag die campagne ook nog een poosje dicht?
Anders moet ik nu al reageren op de onzin die in campagne er bij schijnt te horen. En ik ben nog liever even gewoon aan het werk. Er is nog zat te doen. Deze week: afdelingsvergadering, extra commissie en een radenconferentie.

Maar goed, als ie toch open is:

Het is jammer dat het CDA goede sier probeert te maken met de inzet van Vrijwilligers. Het beleid in de afgelopen periode is erg negatief geweest voor de groep. Onder aanvoering van Huizinga moest er driftig geschrapt worden in ondermeer Jongeren- en Ouderenwerk. Twee clubs die leven op de inzet van de vrijwilligers. En wat te denken van het feit dat we als raad een potje hebben gemaakt om vrijwillige mantelzorgers te ondersteunen, CDA stemde tegen! – en dat Huizinga het niet voor elkaar krijgt om goede voorlichting over dat potje aan de gang te krijgen. En al die vrijwilligers in buurtverenigingen, die de noodklok luiden omdat ze niet gehoord worden!
Tja, zo kom je lekker op de koffie.

Toch nog maar even die campagne dichtdoen?

woensdag, december 07, 2005

Bericht uit Zeeland 

Ben 3 dagen weg om creatief bij te tanken. Een spannende training met Nederlandse en Belgische deelnemers. Net dag 1 achter de rug. Smaakt naar meer.

vrijdag, december 02, 2005

Help! Handrem! 

Wie trekt er mee aan de handrem? Dat is de grote vraag die de komende weken beantwoord moet gaan worden.
Wat er aan de hand is:
Met rasse schreden wordt er een regeling voorbereid om de Sociale Dienst te verzelfstandigen. Maar daar is de dienst totaal niet klaar voor!
De grote problemen waar de dienst mee kamt worden niet opgelost door de democratische controle weg te halen of door het onder het gezag van een niet rechtstreeks gekozen raad te zetten. Achterstanden van maanden, een falend software pakket, te weinig aandacht voor begeleiding naar werk, niet in staat om wensen van de gemeenten uit te voeren, geen managementinfo, veel zieken en de goede medewerkers gaan weg.
Weldenkende partijen en bestuurders zien de bui hangen en proberen eerst de problemen op te lossen en dan pas de structuur aan te passen.
Maar voor partijen in plaatsen met weinig uitkeringsgerechtigden spelen andere belangen. Die willen herindeling voorkomen en zoeken in de regeling voor de sociale dienst de oplossing.
Confessionele en plaatselijke partijen voelen de druk van hun achterban tegen de herindeling en kiezen voor hun politieke eieren.
Gelukkig – echt ! – tekent zich in Schoonhoven een meerderheid af tegen de samenvoeging.

Om een K5 crisis te voorkomen is het nodig dat ook fracties uit andere plaatsen zich laten horen. Want het is niet de bedoeling om met het afblazen van de gezamenlijke dienst ook de K5 samenwerking op te zeggen. Wie helpt mee?

This page is powered by Blogger. Isn't yours?