<$BlogRSDUrl$>

zondag, november 06, 2005

weekeinde 

Dit weekeind was een weekeind van reflectie, of beter van de pc.

Zaterdag de bijdrage voor het begrotingsdebat over het samenlevingsdeel voorbereid. Nadat we daar afgelopen donderdag met (steun)fractie en een glas rode wijn uitgebreid over van gedachten hebben gewisseld.
Vandaag, van 1 tot 7 geschreven aan het verkiezingsprogramma. Maar er wel een stevige wandeling tussen uit geweest. Lekker uitgewaaid bij het veer, geslenterd door de binnenstad, gewandeld lang rioleringswerkzaamheden.

Ben trots op het eerste resultaat. De input was geleverd door een grote vertegenwoordiging van betrokken leden. Mijn taak was om de stukken en meningen te passen in het landelijk beleid en het fractiebeleid. Behalve veel werk was het ook inspirerend werk. Dan merk je dat het goed is bij een landelijke partij te horen met een duidelijke visie. En ruimte voor eigen interpretatie.

Trots ben ik ook op die mensen binnen de partij die onverschrokken blijven opkomen voor idealen en overtuigingen.
Ik noem Klaas de Vries, boegbeeld van eerlijk bestuur en rechten voor de rechtelozen.
Diederik Samson, met zijn inspirerende woorden voor de milieuparagraaf voor de lokale programma’s.
En dan automatisch ook Wouter Bos.
Die niet als al die ander partijbonzen alle eer naar zichzelf toe haalt, maar anderen de gelegenheid en ruimte geeft zich te profileren en te excelleren.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?