<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, november 11, 2005

Bijna leuk 

Zonder de inbreng van Groen Links zou ik politiek bijna leuk gaan vinden. Zeker na gisteren. Om 16 uur begonnen met de begrotingsraad. Als snel tekende zich af dat de fracties tevreden waren met de begroting, maar nog wel op onderdelen gebaren wilden maken naar hun achterbannen of aandacht wilden hebben voor hun stokpaardjes.
Wij hadden geen moties ingediend, waren ook tevreden met het financiële stuk, maar niet met de wijze waarop dit college uitvoering geeft aan het beleid.

Voor ons waren een aantal zaken belangrijk: knelpunten van Lokaal Sociaal beleid oplossen, budget voor schoolbegeleiding handhaven en ruimte houden voor het volgende college om zelf nog beleid te ontwikkelen. Dat is allemaal gelukt.
Daarnaast zijn er nog twee goede discussies gevoerd over bouwprojecten en artikel 19 en de Sociale Dienst.
Bij het laatste is de druk op de wethouder zeer groot. Hij wordt gemangeld tussen de belangen van zijn inwoners en de dreiging dat de K5 mislukt als hij teveel eisen stelt aan een goede uitvoering van de Sociale Dienst. Heb hem hopelijk duidelijk gemaakt dat wij hem steunen in zijn beleid, maar dat hij zich harder kan en moet opstellen. Wij hebben hem aangegeven het instrument van evaluatie in te zetten. En dat wij er niet van staan te kijken als delen van de K5 samenwerking worden terug getrokken.

Het kunstje dat Groen Links de raad heeft geflikt en de arrogante wijze waarop deze fractie meent politiek te kunnen bedrijven is de enige smet op de avond.
Groen Links heeft tijdens de vorige vergadering willens en wetens, met voorkennis, een motie ingediend waarvan zij overtuigd waren dat deze onwettelijk is. Zij hebben de andere raadsfracties hierover niet ingelicht. Vervolgens hebben zij een brief geschreven aan Remkes en Pechtold om de burgemeester te beschuldigen van het overtreden van de wet en de raad van het nemen van onwettige besluiten. Er zijn ministers om minder naar huis gestuurd. Het bewust fout informeren – liegen dus – maakt dat deze fractie zich wederom als volstrekt onbetrouwbaar laat kennen. En zich daarmee compleet buiten spel zet. Maar daar zitten ze niet mee. Dat kunnen ze mooi gebruiken in de campagne. Misschien was het een moment van eerlijkheid dat de fractievoorzitter zei dat GL vier jaar lang bezig is met de verkiezingen. Dat klopt wel. Maar daarmee vergeten ze de belangen van de kiezers die voor deze periode op GL hebben gestemd.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?