<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, november 29, 2005

Digitale afscheidspeech voor Dorothé 

Vandaag nemen we afscheid van mijn burgemeester.

De eerste keer dat ik Dorothé tegenkwam was in een jeneverhuis in Rotterdam. Ik woonde nog niet in Schoonhoven, maar had al wel een huis gekocht. Het was overigens niet in een kroeg, maar een feestlocatie waar de Toerisme Trofee werd uitgereikt. Schoonhoven was kanshebber. Ik was net begonnen bij de evenemententak van de ANWB. Dus het zal ergens in 1989/90 zijn geweest.

Ik was net bezig te vertellen aan een collega dat ik naar Schoonhoven ging verhuizen toen daar een kortgerokte modieuze hooggehakte dame voorbij zweefde.
"Dat is dan jouw burgemeester", zei mijn collega.
Tja, daar ging mijn beeld van degelijk saai stadje aan de Lek.
En ik vond Schoonhoven meteen al een stukje leuker.

Later hebben Dorothé en ik een keer samen op toneel gestaan. Zij als beschermvrouwe en ik als voorzitter. Nee, zij als Pieternel en ik als Thomasvaer. Op rijm hebben we een of andere feestelijke gebeurtenis in het theater geopend.
En zover ik al een beeld had van een saaie bestuurder, was dat helemaal weg.
En ik vond Schoonhoven meteen al een stukje leuker.

De laatste drieëneenhalf jaar is heb ik Dorothé leren kennen als een betrouwbaar bestuurder. Waarbij haar doortastendheid en humor om en om op de voorgrond traden.
Ze heeft mij als beginnend raadslid de ruimte gegeven om fouten te maken. En tijdens vergaderingen vele bemoedigende knikjes gegeven.
Was ik in het begin nog nerveus voor de vergaderingen, dan is dat nu wel over.
En ik vond politiek in Schoonhoven meteen al een stukje leuker.

Zondag hebben we afscheid genomen van Dorothé in het theater. Vandaag neemt de Raad afscheid. Zo lang ik in Schoonoven woon was Dorothé mijn burgemeester. Nu gaat ze weg. Als Burgemeester. Daarna verhuist ze naar Amsterdam.
En ik vind Amsterdam nu al meteen een stukje leuker.

zaterdag, november 26, 2005

Kloven 

1: Terwijl het college de mond vol heeft van participatie en vrijwilligerswerk schrijven de buurt en wijkcomités een brandbrief. Ze willen eindelijk erkenning.

2: Terwijl het D66 congres een motie aanneemt voor de oude asielzoekers kakelt Lousewies deze groep regelrecht het uitzetcentrum in

3: Terwijl er in de krant staat dat de Doelenpleinstudieplannen besproken zijn met de bewoners, schrijven diezelfde bewoners een boze brief in de krant. Ze willen erkenning voor al het werk dat ze aan de woningen hebben gedaan.

4: Terwijl Wiegel de brand in een sigaar wil steken en Hirsi Ali de Islam wil laten fikken ziet van Aartsen nog steeds niet dat er een tweedeling in zijn partij is. Kijk maar naar Gouda en Schoonhoven.

woensdag, november 23, 2005

Vitale ouderen en mantelzorg 

(bij voorbaat sorry voor wat jargon!)

Gisteravond een bijeenkomst in het kader van een pilotproject van de WMO. Schoonhoven en Ouderkerk krijgen 20.000 euro om vitale ouderen in te zetten bij de ondersteuning van de mantelzorg. Ik heb wat gemengde gevoelens bij de avond.
Het is goed dat vertegenwoordigers ‘uit het veld’, ouderenbonden, ouderenwerk, zonnebloem, gevraagd worden naar hun inbreng. De methode waarop het gebeurde was niet echt professioneel, wel enthousiast.

Maar aan het einde van de avond, toen er 9 projecten waren benoemd met wat kunst en vliegwerk – waarbij er één in de pauze was toegevoegd! – werd er gestemd door de vertegenwoordigers. De politiek moest zijn mond houden. De keuze van de zaal werd overgenomen door de wethouder en er zal een aanvraag naar het ministerie worden gezonden.

En daar wringt het bij mij wat. Goed dat er inbreng was, maar de wethouder moet zijn verantwoordelijkheid nemen en er zelf een keuze uit maken. Of de keuze volgen van de aanwezigen, maar er dan wel voor zorgen dat die representatief zijn voor het ouderenwerk. En dat was niet zo.

Ben ik het oneens met de keuze? Beetje. Ik vind het een conservatieve keuze. En een keuze die er vanuit gaat dat mantelzorgers zich zelf als mantelzorgers beschouwen en in die zorg ondersteuning nodig hebben. Van vitale ouderen.Ik waag het te betwijfelen.

Kenmerk van mantelzorg is dat het gebeurd van uit een vanzelfsprekendheid. En die liefde of compassie geef je niet graag uit handen. Wel de dagelijkse klussen die tijd kosten of ingewikkeld zijn en die je afhouden van de zorgtaak.

Wat dat betreft was ik blij met het beleidsplan van de stichting welzijn ouderen Schoonhoven (Swos). Dat met praktische ondersteuning ouderen – en dus ook mantelzorgers – gaat helpen hun zelfstandigheid wat te vergemakkelijken. Van lamp indraaien tot hond uitlaten. Een goede stap.

Mijn voorstel van de ‘buurttante’ heeft het niet gehaald. Da’s mooi. Dan valt er straks ook nog wat te doen als wij als coalitiepartij aan zet zijn. Ik kan bijna niet meer wachten!

zondag, november 20, 2005

Citaat van Klaas: 

Gek, eigenlijk. Het is algemeen bekend, dat het je reuze goed doet als je warme aandacht en een bloemetje krijgt wanneer bijvoorbeeld het gerucht gaat dat op je raam geschoten is. Zou dat volgens deskundigen nu echt anders zijn bij illegale vreemdelingen die vreesden in hun cel te verbranden?

www.klaasdevries.nl

zaterdag, november 19, 2005

roze bril met zwart(gallig) randje 

Even van een andere orde: Het theaterstuk de Gidsen, waarin ik een lesbische akela mag vertolken, (voer voor psychologen en toch stiekem een vrouw in de raad?) loopt gigantisch goed. Volle lachende zalen. Rest van de voorstellingen dit weekeinde en volgend weekeinde uitverkocht!

Om bij hetzelfde onderwerp te blijven. Hirsi A. gaat straks uit mijn naam weer ruzie maken met de moslims. Submission 2 gaat over de onderdrukking van de homo’s in de Islam. Als nummer drie gaat over de onderdrukking in orthodox christelijke kringen heeft ze mijn zegen. Zoniet, dan bewijst dit eens te meer dat ze met haar eigen strijd bezig is en dan nu homoseksualiteit daarvoor misbruikt.

Nu we toch zo lekker roze bezig zijn: In het homobeleid van de regering worden alle beleidsterreinen genoemd, behalve als het gaat om vluchtelingen. Heb hier al eerder gepleit voor coulance voor homoseksuele vluchtelingen. Als je nu bijvoorbeeld uit Iran vlucht – waar deze week weer twee homo’s zijn opgehangen – dan wordt je geacht direct aan de grens te melden dat je homo bent. Terwijl je je hele leven onderdrukt bent om die reden! Ik begrijp dat die regel nu versoepeld gaat worden. Een eerste scheurtje in het pantser van het beleid van Verdonk?

Nu die naam valt eindig ik dit roze stukje toch wat zwartgalliger . De hele discussie over de spandoeken tegen deze bewindspersoon toont aan dat deze regering alleen met zichzelf bezig is. Het ach en wee over de teksten moet het geblunder over eksters en de ernstige gevolgen van het wanbeleid verbloemen. De kloof is zo groot dat er niet gesnapt wordt dat beleid mensen raakt. En dat het beleid van de minister mensen treft en aanvalt in hun diepste zijn en zingeving.
En dat het goed is dat er mensen zijn die hun gekwetstheid omzetten in geweldloze daden. Of het nu het schilderen van een spandoek is, het voeren van acties zoals de vermoordde activist Sévèke dat deed of het houden van een wake is. Dat is zoveel meer normaal en waardevol dan de normen en waarden die ons worden opgedrongen door het kabinet.

donderdag, november 17, 2005

Succes? 

Wanneer is een wake een succes?
Als de Stenenbrug vol staat?
Als er minsten twee politieke partijen en mensen van Vluchtelingenwerk zijn?
Als de burgemeester er is?
Bij 10 of 20 deelnemers?
Bij twee fotografen en een journalist?
Als er niet gespeeched wordt en er stilte is?
Als er voor twee minuten verbondenheid is?


Of als het nooit meer gebeurd....

maandag, november 14, 2005

Ook in Schoonhoven: 

OPROEP: 2 minuten stilte voor de slachtoffers Schipholbrand op 17 november om 20.00 uur bij alle stadhuizen.

Naar aanleiding van de Schipholbrand roepen onderstaande organisaties hun leden en sympathisanten op om stil te staan bij de slachtoffers van de brand. Zij willen op donderdag 17 november a.s. om 20.00 uur een wake met 2 minuten stilte houden, bij zoveel mogelijk gemeentehuizen in Nederland.

Wij willen de slachtoffers van de brand gedenken. Wij willen onze betrokkenheid tonen met hen die door deze ramp zijn getroffen. Wij willen niet vergeten wat er is gebeurd. Daarom willen wij in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland op donderdag 17 november, drie weken na de brand, bijeenkomen voor een wake bij het gemeentehuis.

VluchtelingenWerk
Amnesty International
Genoeg is Genoeg
Van Harte Pardon
Werkgroep Vluchtelingen Vrij
PvdA
GroenLinks
SP


(Later nog ondertekend door ondermeer Christenunie en D66)

Dus:
donderdag 8 uur:
Stadhuis Schoonhoven

vrijdag, november 11, 2005

Bijna leuk 

Zonder de inbreng van Groen Links zou ik politiek bijna leuk gaan vinden. Zeker na gisteren. Om 16 uur begonnen met de begrotingsraad. Als snel tekende zich af dat de fracties tevreden waren met de begroting, maar nog wel op onderdelen gebaren wilden maken naar hun achterbannen of aandacht wilden hebben voor hun stokpaardjes.
Wij hadden geen moties ingediend, waren ook tevreden met het financiële stuk, maar niet met de wijze waarop dit college uitvoering geeft aan het beleid.

Voor ons waren een aantal zaken belangrijk: knelpunten van Lokaal Sociaal beleid oplossen, budget voor schoolbegeleiding handhaven en ruimte houden voor het volgende college om zelf nog beleid te ontwikkelen. Dat is allemaal gelukt.
Daarnaast zijn er nog twee goede discussies gevoerd over bouwprojecten en artikel 19 en de Sociale Dienst.
Bij het laatste is de druk op de wethouder zeer groot. Hij wordt gemangeld tussen de belangen van zijn inwoners en de dreiging dat de K5 mislukt als hij teveel eisen stelt aan een goede uitvoering van de Sociale Dienst. Heb hem hopelijk duidelijk gemaakt dat wij hem steunen in zijn beleid, maar dat hij zich harder kan en moet opstellen. Wij hebben hem aangegeven het instrument van evaluatie in te zetten. En dat wij er niet van staan te kijken als delen van de K5 samenwerking worden terug getrokken.

Het kunstje dat Groen Links de raad heeft geflikt en de arrogante wijze waarop deze fractie meent politiek te kunnen bedrijven is de enige smet op de avond.
Groen Links heeft tijdens de vorige vergadering willens en wetens, met voorkennis, een motie ingediend waarvan zij overtuigd waren dat deze onwettelijk is. Zij hebben de andere raadsfracties hierover niet ingelicht. Vervolgens hebben zij een brief geschreven aan Remkes en Pechtold om de burgemeester te beschuldigen van het overtreden van de wet en de raad van het nemen van onwettige besluiten. Er zijn ministers om minder naar huis gestuurd. Het bewust fout informeren – liegen dus – maakt dat deze fractie zich wederom als volstrekt onbetrouwbaar laat kennen. En zich daarmee compleet buiten spel zet. Maar daar zitten ze niet mee. Dat kunnen ze mooi gebruiken in de campagne. Misschien was het een moment van eerlijkheid dat de fractievoorzitter zei dat GL vier jaar lang bezig is met de verkiezingen. Dat klopt wel. Maar daarmee vergeten ze de belangen van de kiezers die voor deze periode op GL hebben gestemd.

woensdag, november 09, 2005

was het maar zo makkelijk met dank aan SP-er Bart Vermeulen

dinsdag, november 08, 2005

Welkom terug ! 

De Cloe waarnemend burgemeester in Schoonhoven

De Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, heeft de heer D.W. de Cloe (57 jaar, PvdA) benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Schoonhoven. Hij neemt met ingang van 1 december 2005 de functie over van burgemeester mevrouw drs. D.W. Wassenberg-Welp, die op die datum vervroegd met pensioen gaat. De Cloe is geen onbekende in de gemeente. Van 1 november 2003 tot 1 oktober 2004 was de heer De Cloe al eens waarnemend burgemeester in Schoonhoven.

De heer De Cloe was van 1981 tot 1982 en van 1986 tot 2002 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna was hij van 7 mei 2003 tot 1 december 2003 waarnemer in de aan Schoonhoven grenzende gemeente Vlist. Van 25 oktober 2004 tot 19 mei 2005 was de heer De Cloe waarnemer in de Brabantse gemeente Bergen op Zoom.

De Commissaris van de Koningin heeft de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de burgemeestersvacature in Schoonhoven voorlopig niet open te stellen. Dit advies is uitgebracht nadat het college van Gedeputeerde Staten hierover is gehoord. De vijf gemeenten in de Krimpenerwaard werken aan de vormgeving van de bestuurlijke toekomst van hun gebied. Inmiddels hebben zij elk afzonderlijk hun bestuurskracht laten meten. Gezamenlijk formuleren zij een visie op de toekomst van de Krimpenerwaard. Bovendien willen de vijf gemeenten een Krimpenerwaard-raad en overkoepelend bestuur instellen. Nog dit jaar zullen Gedeputeerde Staten hun mening geven over de conclusies die de gemeenten trekken uit hun eigen bestuurskrachtmeting en over hun visie op de onderlinge samenwerking.

In afwachting van deze ontwikkeling, en met het oog op de bestuurlijke continuïteit in het gebied, heeft de Commissaris van de Koningin een waarnemend burgemeester benoemd die de Krimpenerwaard goed kent en kan bijdragen aan de voortgaande samenwerking.

zondag, november 06, 2005

weekeinde 

Dit weekeind was een weekeind van reflectie, of beter van de pc.

Zaterdag de bijdrage voor het begrotingsdebat over het samenlevingsdeel voorbereid. Nadat we daar afgelopen donderdag met (steun)fractie en een glas rode wijn uitgebreid over van gedachten hebben gewisseld.
Vandaag, van 1 tot 7 geschreven aan het verkiezingsprogramma. Maar er wel een stevige wandeling tussen uit geweest. Lekker uitgewaaid bij het veer, geslenterd door de binnenstad, gewandeld lang rioleringswerkzaamheden.

Ben trots op het eerste resultaat. De input was geleverd door een grote vertegenwoordiging van betrokken leden. Mijn taak was om de stukken en meningen te passen in het landelijk beleid en het fractiebeleid. Behalve veel werk was het ook inspirerend werk. Dan merk je dat het goed is bij een landelijke partij te horen met een duidelijke visie. En ruimte voor eigen interpretatie.

Trots ben ik ook op die mensen binnen de partij die onverschrokken blijven opkomen voor idealen en overtuigingen.
Ik noem Klaas de Vries, boegbeeld van eerlijk bestuur en rechten voor de rechtelozen.
Diederik Samson, met zijn inspirerende woorden voor de milieuparagraaf voor de lokale programma’s.
En dan automatisch ook Wouter Bos.
Die niet als al die ander partijbonzen alle eer naar zichzelf toe haalt, maar anderen de gelegenheid en ruimte geeft zich te profileren en te excelleren.

vrijdag, november 04, 2005

anti terreur maatregel 

Je hebt een overtuiging. En je wilt die overtuiging kost wat het kost omzetten in daden, in de praktijk. Ook als dat mensenlevens kost. De zaak rechtvaardig het. Hoe noem je zo iemand? Ik zou denken : terrorist, fundamentalist of tenminste psychopaat. Moet je zo’n persoon beschermen, laat staan verheerlijken? Dacht het niet. Gisteren hoorden we dat Donner geen wet tegen het verheerlijken van dit soort mensen ging maken.
Vandaag bleek waarom.
Alle ministers, de JP Bendeleider incluis, stonden pal achter Verdonk. Terwijl die vrouw willens en wetens mensen de dood injaagt om haar heilige streven: Nederland onaantrekkelijk maken voor vluchtelingen te relaiseren. Nee, ik ga hier niet de schutter (als dat al het geval was en geen verzinsel) verontschuldigen. Maar deze minister brengt wel heel veel mensen in het nauw. Zo dat ze hun mond dichtnaaien, niet meer eten, zelfmoord plegen, brand in hun cel stichten, scheermesjes slikken.
Ik hou haar en die haar steunen verantwoordelijk voor de tweedeling in Nederland. Tussen mensen en illegalen. Tussen rechthebbenden en rechtelozen.
Schieten is geen oplossing.
Maar de actie van Marion Bloem wel. Ondersteun deze anti-terreur maatregel hier: http://www.eenroyaalgebaar.nl/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?