<$BlogRSDUrl$>

donderdag, oktober 13, 2005

Resultaat 

De oogst van een avondje in de commissie Samenleving vergaderen:

1. De toezegging van de wethouder dat er in de begroting geen bezuiniging wordt opgenomen voor de Wet Voorziening Gehandicapten. Het voorstel voor aanpassing is teruggetrokken. Het budget is aangepast aan de realiteit van de verstrekkingen.
2. De nota Jongerenbeleid komt na drie jaar !!! uit de la. Wethouder Deerenberg komt met een memo over de stand van zaken en de vervolgacties.
3. Samen met het CDA komt er een motie om de bezuinigen op de Schoolbegeleiding terug te draaien. Met de steun van Groen Links gaat dit lukken.
4. Wethouder Deerenberg gaat in overleg met Jeugd en Jongerenwerk om te bezien of een deel van het minderhedenbudget ingezet kan worden om Dunya een extra impuls te geven.
5. Er komt een overzicht van de incidenteel verstrekte subsidies (Kunnen we naar aanleiding daarvan eens vragen waarom de christelijke tentdagen 2000 euro subsidie krijgen en het islamitische jaarplan van Het rechte pad 1000 euro)
6. Er gaat actief voorlichting gegeven worden over de regeling dat mantelzorgers en vrijwilligers tijdelijk een beroep kunnen doen op kinderopvang.
7. Er komt eindelijk een vervolg ophet accommodatiebeleid gepresenteerd.
8. Samen met het CDA om een goed overzicht gevraagd over de stand van zaken WWB. Benieuwd of ik die krijg voor de begrotingsraad
9. Steun van SGP/Christenunie om te komen tot een cultuurbeleid.

Jammer, net geen tien punten. Maar ja voor twee uurtjes vergaderen een goede oogst.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?