<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, oktober 22, 2005

Burgemeester 

Waarschijnlijk is Schoonhoven de eerstvolgende gemeente die in aanmerking komt voor de benoeming van een burgemeester. Dus het is logisch dat ik de discussie in de provincie met meer dan gewone belangstelling volg.

Mag de commissaris overal maar tijdelijke burgemeesters benoemen in afwachting van eventuele stappen richting gemeentelijke herindelingen?

De discussie is aangezwengeld door PvdA fractielid Baruch. Jammer dat die dan niet even zijn oren in de provincie zelf te luisteren legt.

Ik ben namelijk wel blij met de tijdelijke burgemeesters. Dat voorkomt dat de discussie over vergaande samenwerking vertroebeld wordt door de angst om je baan te verliezen. En dat daarmee eigen belang in het spel komt, voor het belang van de inwoners van je stad.
Als je onder aanvoering van een tijdelijke toch beskluit voor enige mate van zelfstandigheid is dat een zuiver besluit. Net zo goed als het samenvoegen geen baantjesjagerij is. Mijn voorwaarde is wel dat het over een vooraf afgesproken periode gaat die lang genoeg is om de tijdelijke burgemeester het gezag en de invloed te geven om het proces goed te leiden. Zeg zo’n 2 jaar.

Hieronder het bericht van Binnenlands bestuur:

Staten leggen Franssen aan banden (20/10/2005)
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de vrijheid van commissaris van de Koningin Jan Franssen om naar keuze waarnemend burgemeesters te benoemen aan banden gelegd.
In de laatste Statenvergadering van Zuid-Holland kreeg Jan Franssen een breed gedragen motie aan zijn broek. De motie draagt Franssen op om ‘minder waarnemend burgemeesters te benoemen’. Alleen als er sprake is van gemeentelijke herindeling óf als de gemeenteraad er zelf om vraagt mag een waarnemend burgemeester worden benoemd. In andere gevallen moet de vacature worden opengesteld voor een kroonbenoemde burgemeester, zo luidde de strekking van de motie die de PvdA, VVD en CDA indienden en die door Provinciale Staten werd overgenomen.
Om procedurele redenen was de motie gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat kreeg de opdracht mee commissaris Jan Franssen voortaan op deze wijze te adviseren over de benoeming van waarnemend burgemeesters. Als GS hiervan afwijken, zijn zij verplicht Provinciale Staten daarover onmiddellijk te informeren.
Met de motie willen de Statenfracties paal en perk stellen aan de ‘herindelingsagenda’ van commissaris Franssen. Aanleiding vormden twee gevallen (Rijnwoude en Zevenhuizen-Moerkapelle) waar een waarnemend burgemeester is benoemd terwijl de gemeenteraden de voorkeur hadden voor een kroonbenoemde burgemeester. Zuid-Holland is de provincie met de meeste (99) gemeenten.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?