<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, september 16, 2005

terugblik raad 

Wat een vertoning weer gisteren in de raadsvergadering.
Groen Links zette direct de toon door de afwezigheid van Jan Schijf ter discussie te stellen. Waarop Remke van der Heijden de werkwijze van Groen Links in de commissie ter discussie stelde. Daarna gesteggel of een interpellatie wel of niet behandeld zou worden. Een schorsing en het reglement van orde bestuderen.

Een reglement dat m.i. alleen gebruikt moet worden als partijen niet het fatsoen op kunnen brengen om elkaar de ruimte te geven om politiek te bedrijven. Later snoerde dat zelfde reglement de wethouders de mond toen zij op aantijgingen wilden reageren, Hun beurt was voorbij.

In de drang om te scoren werd er gestemd over een motie die niet meer terzake deed. Het voorstel voor het parkeerbeleid was ingetrokken. De wethouder nam de suggesties over, maar toch vonden twee van de drie coalitiepartijen het nodig om hem onnodig onder druk te zetten. En is er een motie aangenomen die vraagt beleid te evalueren dat niet aangenomen is!

Maar ja, nu kunnen die partijen wel zeggen dat zij ervoor gezorgd hebben dat er geen betaald parkeren komt in Schoonhoven. Of ze ook zullen zeggen dat ze hun ogen dicht doen voor de parkeerproblemen in de binnenstad betwijfel ik.

Mijn amendement om het extra budget om de achterstanden van de sociale dienst in te lopen te koppelen aan een meetbaar plan van aanpak werd raadsbreed overgenomen. Ik hoop dat de wethouder met deze steun nu eens echt krachtdadig gaat optreden. En dat de andere portefeuillehouders de ernst van de zaak gaan inzien.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?