<$BlogRSDUrl$>

woensdag, september 07, 2005

Deukje 

De afgelopen jaren zijn er wel wat deukjes in mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat gekomen. Vooral door de manier waarop hier met vluchtelingen wordt omgegaan. Maar ook de informatie over de zaak Nienke doet het vertrouwen geen goed.

Vandaag echter weer een beetje uitgedeukt door het nieuws dat de SGP niet meer kan rekenen op overheidssteun omdat de partij zich willens en wetens schuldig maakt aan discriminatie. Uit godsdienstige en politieke overtuiging. Waarmee de rechter eindelijk heeft aangegeven dat er wel degelijk een onderscheid is in mensenrechten. In ieder geval bij politieke partijen.
Ik wil nog niet zo ver gaan, zoals de stem van punt nl, om te vragen om vanaf 1980 de onterecht verkregen steun terug te betalen. Maar ik vraag mij wel af of deze uitspraak ook plaatselijk vertaalt moet worden. Wij zijn overheid, fracties krijgen voor hun werk geldelijke steun….
Voor de goede orde, onze fractie heeft van die steun de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt. Als we echter naar de bestuursrechter gaan met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening trajecten hebben we die steun wel nodig.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?