<$BlogRSDUrl$>

woensdag, september 21, 2005

beloofd 

de tekst van vanavond over de WVG: 21%20september.doc
Het voorstel is teruggenomen en komt later aan de orde met een betere onderbouwing.

misselijk mannetje 't wordt wel erg lastig een politicus te vertrouwen die niet het respect kan opbrengen zich te gedragen als iemand aan het woord is die het niet met hem eens is.

hoezo stil 

Ik heb de laatste week weinig van me laten horen. Maar stil gezeten heb ik niet. Maar soms leent een week zich gewoon even niet voor uitbundig webloggen.
En nu kan ik dan wel, net als wethouder Jos een citaat van mijn partijleider over de miljoenennota op mijn pagina zetten, maar of jullie daar nou op zitten te wachten?
(Toch? lees dan hier alles)

Of wil je soms weten wat ik allemaal over de WVG heb uitgeplozen? Niet erg leuk spul om over te schrijven. Wel nuttig geweest.
Ook nuttig waren de twee bijeenkomsten deze week.
Eerst de gezamenlijke commissie met Middelen over de schaalvergroting van de GGD. Steeds vaker wordt je als kleine gemeente geconfronteerd met regelingen in groter verband. Als raadslid heb je nog wel invloed bij het tot stand komen, ( hoewel in je eentje tegenstemmen?), als de trein rijdt dan kan je het wel vergeten.
Grappig was dat ik vandaag op de markt oud burgmeester Schouwenaar sprak. Hij beschreef treffend hoe er in zijn tijd met de regelingen werd omgegaan. Besluiten werden bij de borrel genomen, niet tijdens de vergadering. Gezien de kwaliteit van sommige besluiten zou je denken dat het soms nog zo gaat.
Dinsdag even kort overleg tussen bestuur en fractie. Het ziet er naar uit dat we een goede lijst hebben bij de verkiezingen. Met de kandidaten gaan we binnenkort een inhoudelijke avond organiseren over het verkiezingsprogramma. Zodat iedereen zijn of haar inbreng kan hebben en zich herkent.
Verder nog gedaan:
Zondag bij de opening van de culturele zondag geweest. Kreeg als enig aanwezig politicus een gloedvol betoog vol verwijten over me heen van Ad de Vaal. Gelukkig weet hij dat ik de cultuur een warm hart toedraag. Zal eens om zijn speech vragen.
Vrijdag lekker multicultureel geshopt en gegeten in het Haagse Chinatown

Vanavond commissievergadering.
Mijn bijdrage is klaar. Zet hem na afloop wel op het web.

vrijdag, september 16, 2005

terugblik raad 

Wat een vertoning weer gisteren in de raadsvergadering.
Groen Links zette direct de toon door de afwezigheid van Jan Schijf ter discussie te stellen. Waarop Remke van der Heijden de werkwijze van Groen Links in de commissie ter discussie stelde. Daarna gesteggel of een interpellatie wel of niet behandeld zou worden. Een schorsing en het reglement van orde bestuderen.

Een reglement dat m.i. alleen gebruikt moet worden als partijen niet het fatsoen op kunnen brengen om elkaar de ruimte te geven om politiek te bedrijven. Later snoerde dat zelfde reglement de wethouders de mond toen zij op aantijgingen wilden reageren, Hun beurt was voorbij.

In de drang om te scoren werd er gestemd over een motie die niet meer terzake deed. Het voorstel voor het parkeerbeleid was ingetrokken. De wethouder nam de suggesties over, maar toch vonden twee van de drie coalitiepartijen het nodig om hem onnodig onder druk te zetten. En is er een motie aangenomen die vraagt beleid te evalueren dat niet aangenomen is!

Maar ja, nu kunnen die partijen wel zeggen dat zij ervoor gezorgd hebben dat er geen betaald parkeren komt in Schoonhoven. Of ze ook zullen zeggen dat ze hun ogen dicht doen voor de parkeerproblemen in de binnenstad betwijfel ik.

Mijn amendement om het extra budget om de achterstanden van de sociale dienst in te lopen te koppelen aan een meetbaar plan van aanpak werd raadsbreed overgenomen. Ik hoop dat de wethouder met deze steun nu eens echt krachtdadig gaat optreden. En dat de andere portefeuillehouders de ernst van de zaak gaan inzien.

woensdag, september 14, 2005

WMO 

Vandaag stond in het teken van de voorbereiding van de invoering van de WMO. Vanmorgen ben ik op bezoek geweest bij twee cliënten van de huishoudelijke voorzorging van de Vierstroom. Ze hebben mij gastvrij ontvangen en openhartig gepraat over het belang van de huishoudelijke zorg en hun zorgen over de ontwikkelingen van de WMO.
Vooraf en achteraf gesproken met de manager van het thuiszorgteam in Schoonhoven. Collega raadsleden Van der Heijden en Timmers bezochten hun eigen adressen. Gezamenlijk gingen we ’s middags naar een bijeenkomst in Reewijk. We werden bijgepraat door zorgaanbieders en zorgvragers. Een geanimeerde bijeenkomst die werd bijgewoond door raadsleden die ’s morgens in hun eigen gemeenten ook cliënten hadden bezocht. En een aantal betrokken wethouders.
Een hele goede dag. Die het respect dat ik had voor de mensen die de thuiszorg daadwerkelijk verlenen nog meer inhoud gaf.

woensdag, september 07, 2005

Deukje 

De afgelopen jaren zijn er wel wat deukjes in mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat gekomen. Vooral door de manier waarop hier met vluchtelingen wordt omgegaan. Maar ook de informatie over de zaak Nienke doet het vertrouwen geen goed.

Vandaag echter weer een beetje uitgedeukt door het nieuws dat de SGP niet meer kan rekenen op overheidssteun omdat de partij zich willens en wetens schuldig maakt aan discriminatie. Uit godsdienstige en politieke overtuiging. Waarmee de rechter eindelijk heeft aangegeven dat er wel degelijk een onderscheid is in mensenrechten. In ieder geval bij politieke partijen.
Ik wil nog niet zo ver gaan, zoals de stem van punt nl, om te vragen om vanaf 1980 de onterecht verkregen steun terug te betalen. Maar ik vraag mij wel af of deze uitspraak ook plaatselijk vertaalt moet worden. Wij zijn overheid, fracties krijgen voor hun werk geldelijke steun….
Voor de goede orde, onze fractie heeft van die steun de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt. Als we echter naar de bestuursrechter gaan met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening trajecten hebben we die steun wel nodig.

zondag, september 04, 2005

CDasociaal 

Vanmorgen in Buitenhof de verloren strijd die CDA prominent De Vries voerde tegen praatmachine Bijsterveld. Ongelooflijk hoe de vrouw zich opwerpt als de pratende kloon van de minister president en dat dan een debat noemt. Zouden er nou echt CDA-ers zijn die ook vinden dat de conservatieve rechtse koers past bij de Christen democratie?

Wat opvalt is dat CDA leiders pas tot inzicht komen nadat ze uit het centrum van de macht zijn verdwenen. Zie Lubbers, Van Agt, Aantjes, en nu De Vries. Ik heb van de zittende politici nog geen echte kritiek gehoord op het landelijk CDA beleid. Ja, wel een beetje gemor in de marge. Ook onze eigen wethouder rommelt wat in die marge. Terwijl hij, met zijn portefeuilles, als geen ander merkt wat het beleid op dit moment betekent. Het beschamende initiatief van een voedselbank in Schoonhoven bijvoorbeeld!
Moeten we ook wachten tot na de verkiezingen, als hij niet meer wethouder is, op het ware sociale gezicht van Huizinga? Of pakt hij zijn verantwoordelijkheid en laat hij zien waar hij werkelijk staat? En zorgt hij in ieder geval voor een lokaal sociaal beleid in de letterlijke zin van het woord? De komende raadsvergadering krijgt hij weer een kans.

PS briljant plan van Plasterk over het vakantiegeld in diezelfde uitzending. www.vpro.nl/programma/buitenhof/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?