<$BlogRSDUrl$>

woensdag, augustus 24, 2005

commissie 

Net terug van de commissievergadering.

Veel Sociale Zaken kwamen aan de orde. En dat betekent een bijna lege tribune. Maar als het om de auto gaat, het parkeren in de binnenstad, dan zit de tribune vol. Blijf dat vreemd vinden. Ja, ook als ANWB-er.

Wethouder Huizinga stond er bestuurlijk alleen voor door de ziekte van wethouder Deerenberg. Ambtelijk werd hij ondersteund door de a.i. Sociale Zaken , de heer Verkade.

Ik had een complete bijdrage over alle onderwerpen geschreven, in de hoop dat we efficiënt zouden vergaderen. Heb uiteindelijk steeds kleine stukjes behandeld. Hieronder een deel van mijn bijdrage.

Veel ging het vanavond weer over de details. Met als kampioen komma – ne,,,,er vriend Hamel die zeurde over het lettertype van een stuk. Maar vragen naar 21 cent van Remke van der Heijden dingen toch ook wel mee naar die kwalificatie.

OK. Hieronder - in detail – het eerste deel van mijn bijdrage.

Resultaten dossieronderzoek.

Dit dossier is op mijn verzoek op de agenda geplaatst.

Om geen misverstanden te laten bestaan: onze fractie is voor het aanpakken van oneigenlijk gebruik van uitkeringen. Alleen als die mensen die het nodig hebben ondersteuning krijgen hou je de solidariteit in stand.
Dus een onderzoek is goed. En moet behoren tot de normale werkprocessen.

Maar die manier waarop dit onderzoek naar buiten is gebracht stuit me tegen de borst. De hele berichtgeving ademt een sfeer uit van grote fraude en wat goed dat het eindelijk eens is aangepakt.
Wat is er feitelijk aan de hand.
Er zijn 188 dossiers WWB in Schoonhoven.
Daarvan is in het onderzoek geconstateerd dat er bij 9 personen geen recht meer is op een uitkering. En dan praten we dus over nog geen 5 %.

Is er dan sprake van fraude ?
Zeker niet.
Er lopen nog twee beroepszaken.
Er zijn 2 uitkeringsgerechtigden die al geen uitkering meer kregen.
Er is er 1 die werk heeft gekregen en er gaat er 1 samenwonen.
1 aanvraag is afgewezen

Dan blijven er dus 3 mogelijke fraudegevallen over. En dat is dus 1,5 %.

Het goede nieuws is dus niet dat er zoveel fraude is ontdekt. Het goede nieuws is dat 98,5 % van de uitkeringen in Schoonhoven na diepgaand onderzoek rechtmatig wordt verstrekt.

Maar er is ook slecht nieuws. En dat hoor je niet. Dat mensen 7 maanden op een aanvullende uitkering moeten wachten. Dat er grote achterstanden zijn. Dat de klachten over de dienst zich opstapelen. Dat de medewerkers een spreekverbod hebben gekregen. Dat de frontoffice onder zeer zware omstandigheden moet werken omdat de organisatie erachter niet loopt.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?