<$BlogRSDUrl$>

maandag, juni 20, 2005

Vluchtelingendag 

Stel je bent vrouw. En je leven lang ben je gekleineerd door mannen met snorren. En je vlucht. En de eerste mens die je tegenkomt is een man met een snor in uniform. Wat zeg je dan: ik ben achtervolgt door mannen met snorren en daarom zoek ik asiel? Of kijk je niets begrijpend naar de man in kwestie en hou je je mond. In de hoop op betere tijden.

Stel je bent homo en je woont in Iran. En je weet dat homo’s óf door de overheid worden achtervolgd óf door hun dorpsgenoten worden gemarteld en gedood. En je vlucht. En de eerste mens die je tegenkomt is een man in uniform. Wat zeg je dan: ik ben homo en daarom zoek ik asiel? Of kijk je niets begrijpend naar de man in kwestie en hou je je mond. In de hoop op betere tijden.

De betere tijden kun je in Nederland vergeten. Weer wordt een homo teruggestuurd naar Iran. Een zekere dood tegemoet. Met twee misdaden op zijn geweten: Homo zijn en dat niet direct durven te vertellen.

Tot zover de Nederlandse beschaving. Vandaag is het de dag van de vluchtelingen. Lubbers is van het CDA. Van Aerdenne is van het CDA. Bestuurders van vluchtelingenwerk zijn van het CDA. Een wethouder met een ontwikkelingsverleden is van het CDA. Het CDA heeft macht. Maar laat machteloos toe dat VVD bewindslieden onschuldige weerloze mensen in naam van Balkenende 2 ons land worden uitgedonderd. Naar wat? Ik durf het niet te zeggen.

Lees hier het bericht uit Wageningen:

Op dinsdag 14 juni 2005 hebben COA, IND en Vreemdelingendienst een laatste ´terugkeergesprek´ gehouden met de bijna 8 jaar in Wageningen wonende vluchteling A. Deze homoseksuele man moet naar Iran. In Iran staat de doodstraf op homoseksuele handelingen, een straf die daar nog regelmatig toegepast wordt.
Behalve door justitie lopen homo´s in streng islamitische landen als Iran ook de kans door losse groepen bedreigd of gedood te worden. Homo´s worden verder regelmatig het slachtoffer van eerwraak, om de naam van de familie zuiver te houden.Veel asielverzoeken van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden afgewezen. Ondermeer omdat de informatie in de ambtsberichten van Buitenlandse Zaken de feitelijke situatie in het land van herkomst niet goed weergeeft. Maar ook omdat de asielzoeker uit schaamte, vanwege traumatische ervaringen met autoriteiten uit het eigen land of uit wantrouwen tegenover de tolk niet onmiddellijk zijn of haar seksuele gerichtheid noemt als vluchtreden, terwijl dat nu wettelijk wel verplicht is. Deze Wageningse man heeft net als zoveel homoseksuelen, in eerste instantie aan de IND niet durven vertellen dat hij homo is. De IND zei deze man 23 juni naar het Vertrekcentrum in Vught te sturen. Daar zou maximaal 12 weken worden geprobeerd hem te bewegen reispapieren te verkrijgen voor een ´vrijwillige terugkeer´. Deze man kan echter niet naar Iran. Nu blijkt echter dat tegelijkertijd een zogenaamd ´pilotproject Iran´ loopt waarmee wel gedwongen kan worden uitgezet naar Iran. In het kader van dit gedwongen terugkeerproject is hij vanmorgen opgepakt en naar Zestienhoven gebracht.We vinden het onbegrijpelijk dat homoseksualiteit nauwelijks als vluchtgrond erkend wordt en homoseksuele vluchtelingen dus de illegaliteit in worden gedreven. Of - nog erger- dat mensen worden teruggestuurd naar landen waar ze hun leven niet zeker zijn.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?