<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, juni 07, 2005

Slappe knieën of ...? 

Gisteren stond voor de tweede keer de regeling voor duurzame gebruiksgoederen op de raadsagenda. De vorige keer vroeg Gemeentebelang om meer tijd.
Die tijd hebben ze benut door met twee goede amendementen te komen. Amendementen die verder gingen dan Groen Links en PVDA/D66 durfden hopen.
Met deze voorstellen liet Gemeentebelang een sociaal gezicht zien dat we nog niet kenden.

Mar toen vlak voor de stemming wethouder Huizinga begon te gooien met verkeerde cijfers en dreigde met maatregelen van uit Den Haag ( waar haalt die man het toch vandaan! ) vroeg de fractievoorzitter met bibberende stem om een schorsing.
Tijdens de schorsing vlogen zijn coalitiegenoten boven op hem. Met Gemeentebelang er bij zou het niet zo opvallen dat zij anti sociale maatregelen steunen. (anti sociaal = tegen de maatschappij gericht).

Na de schorsing vroeg Gemeentebelang weer een maand uitstel. De oppositie forceerde daarna een 7 – 7 stemming om de tijdsdruk er op te houden. De wethouder heeft nu maximaal 4 weken om met een goede notitie te komen. Dat kan hij niet, want zijn verhaal is zo zacht als boter. Dus hebben de uitkeringsgerechtigden, want daar gaat het om, nog een kans op een rechtvaardig beleid. Maar dat hangt wel af van de mentaliteit van Gemeentebelang: worden het weer slappe knieën of blijft het een rechte rug.

Onderstaand mijn bijdrage in eerste termijn.


Voorzitter,

Links en rechts in Schoonhoven hebben oog voor de omstandigheden waarin mensen verkeren die vier jaar in de bijstand zitten en van wie de gemeentelijke kredietbank een lening afwijst omdat er geen ruimte is voor een aflossing.

Onze fractie is blij met het brede verzet tegen de plannen van het college om deze groep alsnog met een lening op te zadelen als zij geconfronteerd worden met een materiële tegenslag in de vorm van het kapotgaan van duurzame gebruiksgoederen.

Wij begrijpen de vasthoudendheid van de wethouder niet.

Er is bij het om niet verstrekken van deze gebruiksgoederen aan deze mensen geen sprake van een groepsregeling, van categoriaal beleid. De individuele gevallen worden immers getoetst door de gemeentelijke kredietbank. Als deze het leenverzoek afwijst komt de regeling pas om de hoek kijken. Maatwerk dus.

De verstrekking om niet is ook ingevoerd in de buurgemeenten. We scheppen geen precedent, er is geen sprake van een aanzuigende werking (zo die er al is bij een gratis stofzuiger). Waarom wil de wethouder dan uit de pas blijven lopen.

De cliëntenraad, het adviesorgaan van het college, adviseert leenbijstand om te zetten in de regeling om niet. Wat is de drijfveer van de wethouder om hieraan voorbij te gaan?

Echte steekhoudende argumenten hebben wij niet gehoord.

De vraag aan de christelijke fracties in de raad die hier uit voortkomt is helder:
Welk politiek argument om de wethouder te steunen vindt u belangrijker dan het welzijn van een kleine doch zeer kwetsbare groep inwoners van Schoonhoven?

Er liggen 4 voorstellen

Het amendement om een pc toe te voegen als duurzaam gebruiksvoorwerp steunen wij.
Het amendement om de leenbijstand om te zetten in een regeling om niet steunen wij
Het amendement om leenbijstand mogelijk te maken in de periode voor de grens van 4 jaar en de gebruiksduur van de verstrekte goederen mee te tellen in de regeling om niet steunen wij.
De daaruit voortkomende wijzigingen ook.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?