<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, juni 21, 2005

De leugen regeert 

Netwerk vanavond, EO bijdrage. Hoe lang mag ze nog doorgaan?
Hier ging het over:

De Congolese autoriteiten krijgen Nederlandse overheidsdocumenten in handen, met daarin vertrouwelijke informatie over uitgeprocedeerde Congolezen. Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk in Congo. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken ontkende bij een kamerdebat in februari nog stellig dat dergelijke informatie aan de Congolese overheid verstrekt wordt.
Het gaat om documenten waaruit duidelijk wordt dat de uitgeprocedeerde Congolezen asiel hadden aangevraagd in Nederland.
Netwerk is in het bezit van documenten afkomstig uit de archieven van de DGM, de Congolese immigratiedienst. Het gaat onder meer om interne werkdocumenten van de Marechaussee. De documenten hebben betrekking op uitgeprocedeerde Congolezen uit Nederland.
In de aangetroffen gevallen staat daarin steeds hun achtergrond als asielzoeker vermeld. In één geval werd een rechterlijke uitspraak gevonden van een Congolees die nog in Nederland verblijft. Hierin wordt melding gemaakt van zijn afgewezen asielverzoek en de problemen die hij naar eigen zeggen heeft gehad in Congo.

Minister Verdonk heeft de Tweede Kamer verschillende keren verzekerd dat nooit aan de Congolese autoriteiten wordt gemeld dat de teruggestuurde Congolezen uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. De UNHCR en verschillende mensenrechtenorganisaties hebben erop gewezen dat teruggestuurde Congolezen een groot risico lopen op gevangenschap, afpersing of mishandeling als bij de Congolese autoriteiten bekend is dat het om afgewezen asielzoekers gaat
Teruggestuurde Congolezen worden op het vliegveld van Kinshasa opgewacht door medewerkers van de DGM en van de ANR, een veiligheidsdienst die nauw samenwerkt met de DGM. Medewerkers van deze diensten, die anoniem wensen te blijven, erkennen dat de uit Nederland weggestuurde Congolezen slecht behandeld worden: “De mensen die uit Nederland worden teruggestuurd, die worden hier echt mishandeld.”

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?