<$BlogRSDUrl$>

donderdag, april 07, 2005

Wens voor de K5 wethouders 

Gisteravond een bijeenkomst gehad over de voorstellen die een werkgroep uit de 5 gemeenteraden van de Krimpenerwaard heeft gemaakt.
Het was een technische avond. Dus geen politieke discussie, maar gelegenheid tot het stellen van vragen.
Maandag vergadert de raad erover.

En hoewel het een zaak is van de gemeenteraden waren er wel een aantal vertegenwoordigers van de diverse colleges. Uitgenodigd om eventueel zelf nog vragen te stellen.
Het is de tweede keer dat mij bij zo’n bijeenkomst opvalt dat de colleges een beetje vreemde rol in het geheel spelen.
Als er positieve geluiden zijn van raadsleden over eventuele herindeling wordt er door burgemeesters en wethouders van diverse politieke komaf en diverse gemeenten instemmend geknikt, duimen opgestoken en vriendelijk gelachen.
Ook van partijen waarvan de fracties faliekant tegen zijn.

Er is dus een groot verschil van opvatting tussen de wethouders en de fracties die zij vertegenwoordigen. Ook de burgemeesters spelen hun eigen spel. (Voor de duidelijkheid: onze burgemeester houdt zich afzijdig. Zij heeft aangegeven zich niet te mengen in politieke zaken die spelen na haar afscheid).

Het zal duidelijk zijn dat de wethouders hun eigen ervaringen met en opvattingen over de K5 samenwerking niet hebben kunnen overbrengen aan hun eigen fracties. Fracties waar zij eerst de lijsttrekker van waren. Maar waar zij (door het dualisme?) niet zoveel invloed op lijken te hebben. Het zou de wethouders sieren als zij in het openbaar voor hun mening uit zouden komen en tijdens de raadsvergaderingen als inspreker hun visie willen geven. Dat maakt de discussie open en transparant.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?