<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, april 23, 2005

Verslag 

Respectloos, inhumaan en onbehoorlijk: het asielbeleid in Nederland

Op donderdag 21 april 2005 organiseerde het Kenniscentrum van de PvdA een debat over de ‘Toekomst van het Asielbeleid’ in Den Bosch. Onder leiding van Roos Vermeij spraken deskundigen, politici en het publiek over schrijnende gevallen, de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers en de huidige regels voor toelating van vluchtelingen.

PvdA Tweede-Kamerlid Klaas de Vries schetste zowel de emotionele als juridisch problemen die in de jaren '80 en '90 ontstonden. Nederland was destijds niet toegerust op de grote toevlucht van asielzoekers en er moest dus iets gebeuren. De Vluchtelingenwet van toenmalig staatssecretaris Job Cohen betekende kortere procedures en een kleinere instroom. Nog steeds kan deze wet rekenen op brede steun van het parlement en onder de bevolking. Een groot aantal mensen is al langer dan vijf jaar in Nederland en valt hiermee onder de oude regeling: bekend als de 26000 – overigens een fictief getal. Velen van hen zijn nog steeds verwikkeld juridische procedures. 500 van hen verblijven zelfs langer dan 10 jaar in ons land en leven dus al die jaren in grote onzekerheid. Zo'n 10.000 aanvragen zijn inmiddels bekeken door Minister Verdonk. 40% heeft alsnog een status gekregen, 35% is met onbekende bestemming vertrokken. Slechts een zeer klein percentage van de afgewezen asielzoekers wordt daadwerkelijk het land uitgezet.

De wijze waarop met asielzoekers wordt omgegaan is een grote zorg voor Klaas de Vries: 'Ik schaam me voor het totale gebrek aan respect, de onbehoorlijke afhandeling van aanvragen en het inhumane beleid van deze regering, waar deze mensen mee worden geconfronteerd. Kinderen spelen geen enkele rol, net zo min als zieken. Artsen en verpleegkundigen worden geconfronteerd met patiënten die het land uit moeten en kinderen verschijnen zonder bericht, van de een op andere dag, niet meer op school. Terwijl minister Verdonk landen bestempelt als veilig, worden dezelfde landen door de minister van Buitenlandse Zaken, 'brandhaarden en onveilig' genoemd. Neem de situatie van Tsjetsjenen in Rusland. Terwijl minister Bot in een afschuwelijk rapport van honderden pagina’s spreekt over de gruwelijke mensenrechtensituatie aldaar, verklaart Verdonk op onnavolgbare wijze dat ze nog 5 dorpjes in Rusland gevonden heeft, waar het nog relatief rustig is en Tsjetsjenen veilig zouden zijn.'

Eduard Nazarski (directeur Vluchtelingenwerk) verklaarde soms moedeloos te worden van het gebrek aan aandacht voor schrijnende situaties. 'Wij proberen asielzoekers een gezicht te geven; zo steunen we bijvoorbeeld een filmproject als ‘26.000 gezichten’ waarin de verhalen van asielzoekers worden gedocumenteerd. De strategie van minister Verdonk is er juist op gericht om zo min mogelijk aandacht te besteden aan individuele gevallen, terwijl de mensen die nu alsnog een status krijgen toch eigenlijk recht hebben op een schadevergoeding van de overheid! Omdat de coalitiepartijen de gelederen angstvallig maar eensgezind gesloten houden, moeten we gewoon erkennen dat het lijkt of we bezig zijn met een ‘Mission Impossible’.'


Anton van Kalmthout (hoogleraar vreemdelingenrecht Universiteit van Twente) suggereerde om veel meer te benadrukken dat Verdonk wel bekend staat als iemand die doet wat ze zegt, maar dat ze dit in de praktijk juist helemaal niet waarmaakt. Haar uitzettingsbeleid functioneert niet, er verblijven meer dan 100.000 mensen in de illegaliteit en enorm veel asielzoekers uit de oude procedure krijgen in tegenstelling tot wat het beeld in de media is, alsnog een verblijfsvergunning. Van Kalmthout pleit voor meer aandacht voor de aanmeldprocedure, meer samenwerking tussen organisaties en veel meer aandacht voor mensen die niet tot de groep van 26.000 behoren.

Vanuit de zaal, verbaasde directeur Monica van Berkum van het Kenniscentrum Vluchtelingen en Gezondheid zich over het feit dat minister Verdonk zo haar gang kan gaan. 'Het beleid deugt niet en de behandeling van vluchtelingen is inhumaan. Toch hebben we nauwelijks een controle mechanisme. We moeten analoog aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Gevangeniswezen ook naar een Inspectie voor het Asielbeleid. De IND en het COA functioneren slecht en dat moet aan de kaak worden gesteld.'

Om de onmacht en frustratie over het beleid van de minister te ondersteunen vertelde Klaas de Vries over een voorval dat deze week in de Tweede Kamer plaatsvond. Jan de Wit van de SP had vragen gesteld over het Verdrag tot bescherming van de rechten van het kind. De Wit had net een uitzetting meegemaakt waarbij een gezin met kinderen in de berm werd gezet. Het maakte op Verdonk geen indruk. 'Ouders zijn verantwoordelijk, niet de Staat', verklaarde ze. Op de opmerking dat het Verdrag toch juist bescherming door de Staat van de rechten van kinderen beoogt, antwoordde de minister: 'Er staat nergens in het Verdrag dat kinderen alleen in Nederland gelukkig kunnen worden.'

Jan Persoon (psychiater GGZ Den Bosch) vertelde in zijn werk veel te maken te hebben met trauma’s en doodsangsten bij asielzoekers en hekelde de huidige 48 uur methode. 'Wij durven van mensen te eisen dat ze binnen 48 uur hun hele verhaal, zonder schaamte en zonder verdring vertellen aan een overheidsdienaar. Terwijl dit mensen zijn die van huis en haard zijn gevlucht, die getraumatiseerd zijn door oorlogsgeweld of lichamelijk mishandeld. Dat is het vragen van het onmogelijke, wetende dat het voor de asielzoeker een kwestie is van blijven of teruggestuurd worden.' Persoon pleitte dan ook voor verbeteringen van de procedure door meer tijd in te ruimen voor de advocaat, meer gebruik te maken van observatie en het bieden van herkansingen indien een aanvraag wordt afgewezen.

Vanuit de zaal kwam werd de rol van de PvdA in het verleden bekritiseerd. 'Wat is er veranderd bij de partij dat jullie nu wel de schrijnende situaties willen zien, maar toen de PvdA in de regering zat geen oplossing hadden voor de problematiek?'

Klaas de Vries reageerde in zijn slotbetoog fel en gaf aan dat het hem een lief ding waard zou zijn als deze kwestie nu eens niet op een partijpolitieke wijze zou worden bekeken. Wat de PvdA in het verleden heeft gedaan kon hem geen bal schelen. Daar hebben de mensen waarom het nu draait namelijk niets aan. Natuurlijk had het anders en beter gemoeten. Maar, zo verklaarde hij: 'iedere dag komen vluchtelingen, klasgenootjes, leraren en werkgevers bij mij aankloppen met de vraag wat de politiek nog voor ze kan betekenen. En iedere dag zet ik me voor die mensen in, omdat ik vind dat het beleid niet deugt en dat het anders moet. Maar ik vraag deze mensen ook om zelf wat te doen. Brieven schrijven, handtekening acties organiseren, je richten tot kranten, televisie, kamerleden van alle partijen. We moeten meer de krachten bundelen en maatschappelijke oproer organiseren. We moeten zorgen dat de media dit probleem niet negeren, maar aandacht besteden aan de verschrikkelijke inhumane gevolgen van dit beleid. 'Ook al loop je bij deze minister vaak tegen een muur op, dat betekent niet dat je nu moet gaan afwachten totdat er hopelijk over twee jaar een nieuw kabinet zit.'

Deze week diende Klaas de Vries samen met ChristenUnie, Groenlinks en SP een motie in die een ruimere pardonregeling voor asielzoekers bepleit. Op 26 april wordt hier in de Kamer over gestemd. Rian Ederveen van de Stichting LOS riep tijdens het debat iedereen op omzich aan te sluiten bij de manifestatie die gelijktijdig door Een Royaal Gebaar georganiseerd wordt op het Plein in Den Haag.

vrijdag, april 22, 2005

De C van solidair 

Deze week van Nel Verbeek (Groen Links) het bericht gekregen dat de Schoonhovense familie Davtian in Schoonhoven blijft. Na jarenlange procedures is door de overheid geconstateerd dat ze niet terugkunnen en dat ze feitelijk stateloos zijn. Ik weet zo nog een heleboel andere redenen te verzinnen waarom ze bij ons horen, maar deze ene is gelukkig voldoende.
Er zal ongetwijfeld veel blijdschap zijn bij de Davtians en hun trouwe begeleiders van Vluchtelingenwerk. Maar er is in de afgelopen jaren ook veel verdriet en stress geweest. Ik hoop dat ze nu onbezorgd kunnen gaan genieten, in goede gezondheid en vrijheid.

Ook het weblog van Klaas de Vries gaat over vluchtelingen. Over de motie die hij in heeft gediend. Het venijn zit in de staart van zijn verhaal. Waarin hij schrijft dat minister Verdonk de rechten van het kind – die regelen dat de overheid deze rechten beschermt – volledig aan haar laars lapt.
De regering vult internationale verdragen op een eigen manier in, stelt regels en wetten bij wanneer het ze uitkomt, dreigt met intrekken subsidies, roept grote woorden en heeft kleine daden. Raar dat slechts 13 % van de bevolking geen vertrouwen heeft in dit kabinet?
Het enige positieve van het beleid is dat het de roep om solidariteit weer vergroot.
Mijn hoop is wat dat betreft op het CDA gericht. Dat zij de C in hun naam weer inhoud gaan geven. Niet met oeverloze discussies, maar met het steunen van de motie van De Vries.

maandag, april 18, 2005

dienstmededeling 

Ben er even niet.
De komende dagen ben ik 'ondergedoken' voor een project van mijn werkgever.
Als alles mee zit donderdag weer terug.

vrijdag, april 15, 2005

Follow the leader 

Met de volgende bijdrage van Wouter Bos in het normen en waarden debat ben ik het zo hartgrondig eens dat ik het integraal overneem.
Leiderschap zit niet in woorden, maar in daden.

Wie de website van Algemene Zaken over Waarden en Normen. www.zestienmiljoenmensen.nl aanklikt, kan over een aantal stellingen mee discussiëren. Stellingen waar je het mee eens of oneens kunt zijn, zoals:
- Dubbelparkeren is een kwestie van luiheid
- Klagen over mobiel bellen is aanstellerij
- De jeugd van tegenwoordig is even netjes als vroeger
- Iemand dringt voor bij de bakker. Wat nu? ( ik doe niets/ ik wordt boos)
- Als een familielid krap bij kas zit dan…..
- Caissières en buschauffeurs hoef je niet te groeten

Dit is allemaal klein fatsoen. Wil dit kabinet mij overtuigen serieus bezig te zijn met Waarden en Normen, laten ze dan het lef hebben de volgende stellingen op te nemen:
- Gezinnen met kinderen zet je niet op straat
- Uitdroging en ondervoeding in verpleeghuizen moet tegen elke prijs worden voorkomen
- Armoede is onaanvaardbaar
- De sterkte schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Heb het nou ook eens over die thema’s. Toon moreel leiderschap. Durf te handelen op basis van het morele tekort in dit land, niet slechts het financieringstekort

dinsdag, april 12, 2005

Telegram 

Druk.Gisteravond. extra raadsvergadering. over toekomst K5. ja gestemd. omdat de weg naar een echt goede samenwerking open blijft. Blijft wel behelpen.
Kademuren. Schikking om 1 miljoen te betalen. Is 5 x bezuiniging sociaal cultureel werk. Is 200 % goedkoper dan de hele rekening. Is laatste woord nog niet over gezegd. Is verantwoordelijkheid van Ricken. Die is gelukkig weg. (Zijn partij verschuilt zich plotseling achter collegiale verantwoordelijkheid van de wethouders. Zie ik ze in de verkiezingstrijd nog niet doen.)
Vanavond. Nieuwe bewonersavond. welkom. ben er niet. druk. (wel leuk).
Morgen commissie. agendapunten geschrapt. vooral onderwijs.


Tja. Natuurlijk gewoon wel alles goed voorbereid. Inclusief de punten die niet doorgaan. Jammer. Positief is dat we daardoor binnenkort gewoon wat langer kunnen stilstaan bij onderwijszaken.
En er blijft voldoende over morgen. Een goed initiatief van Groen Links om minima te helpen met de aanschaf van de verplichte legitimatie. En een aantal voorstellen met betrekking tot het minimabeleid van het college.

Opvallend daarbij is dat de bonnetjesverzamel cultuur zo'n beetje het hoogtepunt begint te bereiken. Alles wat je uitgeeft als je een uitkering hebt moet je verantwoorden. Nog even en dan komen ambtenaren aan huis wegen hoeveel waspoeder je gebruikt.

donderdag, april 07, 2005

wens voor de K 5 wethouders 


Wens voor de K5 wethouders 

Gisteravond een bijeenkomst gehad over de voorstellen die een werkgroep uit de 5 gemeenteraden van de Krimpenerwaard heeft gemaakt.
Het was een technische avond. Dus geen politieke discussie, maar gelegenheid tot het stellen van vragen.
Maandag vergadert de raad erover.

En hoewel het een zaak is van de gemeenteraden waren er wel een aantal vertegenwoordigers van de diverse colleges. Uitgenodigd om eventueel zelf nog vragen te stellen.
Het is de tweede keer dat mij bij zo’n bijeenkomst opvalt dat de colleges een beetje vreemde rol in het geheel spelen.
Als er positieve geluiden zijn van raadsleden over eventuele herindeling wordt er door burgemeesters en wethouders van diverse politieke komaf en diverse gemeenten instemmend geknikt, duimen opgestoken en vriendelijk gelachen.
Ook van partijen waarvan de fracties faliekant tegen zijn.

Er is dus een groot verschil van opvatting tussen de wethouders en de fracties die zij vertegenwoordigen. Ook de burgemeesters spelen hun eigen spel. (Voor de duidelijkheid: onze burgemeester houdt zich afzijdig. Zij heeft aangegeven zich niet te mengen in politieke zaken die spelen na haar afscheid).

Het zal duidelijk zijn dat de wethouders hun eigen ervaringen met en opvattingen over de K5 samenwerking niet hebben kunnen overbrengen aan hun eigen fracties. Fracties waar zij eerst de lijsttrekker van waren. Maar waar zij (door het dualisme?) niet zoveel invloed op lijken te hebben. Het zou de wethouders sieren als zij in het openbaar voor hun mening uit zouden komen en tijdens de raadsvergaderingen als inspreker hun visie willen geven. Dat maakt de discussie open en transparant.

dinsdag, april 05, 2005

Brief aan de koningin 

Hare Majesteit de Koningin,

Op 30 april vieren wij het feit dat U 25 jaar ons staatshoofd bent. Vijf dagen later vieren we 60 jaar bevrijding. Bevrijdingsdag is een dag waarop we beseffen dat vrijheid een groot goed is, een verworvenheid. Uit de vele redes die Uwe majesteit in de afgelopen 25 jaar heeft uitgesproken en uit de intense betrokkenheid van U en Uw echtgenoot prins Claus, blijkt hoezeer vrijheid, mensenrechten en menselijke waardigheid U aan het hart gaan.

In ons land verblijven mensen die noodgedwongen de onvrijheid in hun geboorteland moesten ontvluchten. Deze mensen vonden hier een veilig, voorlopig onderdak en de procedure om te onderzoeken of ze voor asiel in aanmerking kwamen werd in gang gezet. Bureaucratie en het langdurige proces van de oude asielprocedure hebben echter duizenden vluchtelingen in een niemandsland geplaatst. Pas na vele jaren nam de politiek een beslissing. Uitgeprocedeerd. Uitgewezen. Mensen mogen niet langer hier blijven, maar kunnen ook niet terug naar het land dat ze niet meer als het hunne beschouwen.
Het zijn mensen die Nederland als een thuis ervaren. Velen van hen hebben kinderen die hier in Nederland geboren zijn, die hier naar school gaan, zich veilig en geborgen voelen. Hun schrijnende verhalen hebben vele Nederlanders diep getroffen.

Toch staan wij, Nederlandse burgers, die met de mensen achter de cijfers hebben kennis gemaakt, machteloos. Wij houden van Nederland, zijn trots op de gastvrijheid van dit land, maar zien met schaamte dat de bureaucratische procedures hebben geleid tot onmenselijkheid. Gezinnen vallen uiteen. Kinderen moeten terug naar een land dat ze niet kennen en waarvan ze de taal vaak niet spreken. Vrouwen naar landen waar ze geen familie meer hebben, of ooit zijn mishandeld en verkracht. Mannen naar gebieden waar ze zich onveilig wanen. Deze mensen gaan niet naar huis. Want inmiddels is Nederland hun thuis. Terugkeren is een weg naar de duisternis.

Met deze brief vragen wij, Nederlandse burgers - op persoonlijke titel - U, Majesteit, om een royaal gebaar. U bent immers de enige die boven alle partijen staat. Een waarlijk groots geschenk aan het Nederlandse volk, in dit jaar 2005 van uw 25-jarig regeringsjubileum en van 60 jaren vrijheid zou een royaal pardon kunnen zijn: een verblijfsvergunning voor deze (uitgeprocedeerde) vluchtelingen.
Voor deze mensen is vrijheid geen vanzelfsprekendheid, maar een geschenk! Voor ons zou Uw royale gebaar een bevrijding zijn. Want als inwoners van Nederland zijn we medeverantwoordelijk voor het lot van deze (uitgeprocedeerde) vluchtelingen. Waar het hart van zoveel mensen spreekt, hopen wij op een royaal gebaar van U, Majesteit, op een koninklijke geste aan het Nederlandse volk.


Teken je mee? Dat doe je hier: www.eenroyaalgebaar.nl

zondag, april 03, 2005

Opfattelse 

Ben je even weg en dan is de Paus dood en heeft D66 het eigen doodvonnis getekend. En nu maar hopen dat het geen twee jaar lange lijdensweg wordt.

In de trein van Glostrup naar Kopenhagen veel jonge moslimvrouwen. Traditioneel gekleed. Hoofddoek, veel kinderen. Gek dat je/ik zo weinig weet hoe andere Europese landen met integratie omgaan.

Methode van Thijn: Inhoudelijk debatteren, veel toezeggingen krijgen en op grond van argumenten toch nee zeggen. Omdat niet het aantal toezeggingen bepaalt hoe goed beleid is, maar de beoordeling van wat er overblijft.
Waarbij niet het nee zeggen belangrijk is, maar de feitelijke beoordeling.

Het was zaterdagavond stil op straat in Denemarken. Er was een rechtstreekse uitzending van het verjaarsfeest van Hans Christiaan Andersen (200 alweer, je ziet er nog prima uit!). Mooie grote show, ook bestemd voor 60 andere landen, daarom in het Engels gepresenteerd. In Nederland was de show niet te zien. Vinden we sprookjes te kinderachtig?
(Ik ken een congres waar 2/3 er nog wel in sprookjes geloofd…)

Voor ambitieuze wethouders (zie ondermeer het VNG magazine) is het sprookje al wel uit.

vrijdag, april 01, 2005

Raad en weekendtip 

Onze fractie heeft gisteren de methode Van Thijn toegepast: veel toezeggingen gekregen op het gebied van Lokaal Sociaal Beleid, maar uiteindelijk toch tegengestemd.
Onderaan deze log de bijdrage in eerste termijn. Tenminste, een deel ervan. Hans is begonnen met het neerzetten van het gedrag van wethouder Huizinga
Tijdens de discussie bleek dat ook wethouder Deerenberg vond dat het rapport niet een eindrapport was, maar een tussenstap. En dan vindt ik het zuur dat niemand wijst op het geld dat het heeft gekost. Er komen dus vervolgen op het gebied van ouderen, sport, cultuur en vrijwilligers. En dan maar volhouden dat je nu samenhangend beleid hebt neergezet.

Het consultantbureau A 3 uit Den Bosch heeft een vreemde rol gespeeld. Ze zijn niet een keer met de commissie of raad in contact geweest. Niet bij de presentatie, niet tussentijds. Ik heb geprobeerd uit te zoeken hoe dat zit. Maar ze beloven terug te bellen en doen dat niet en op ingesproken berichten op de antwoordmachine wordt niet gereageerd.

Verder heeft onze fractie tegen de bezuinigingsvoorstellen gestemd. De hoofdoorzaak is dat er altijd naar posten buiten het ambtelijk apparaat wordt gezocht. Ok, ze leveren nu een koffiemachine in. Wat in schrille verhouding staat met de bezuinigingen die de bevolking treffen. En er zit ruimte genoeg in.

De komende dagen ben ik in Kopenhagen voor een zakentrip. Anders was ik misschien wel even naar Den Haag te gaan. Ik hoop dat D66 zijn sociale gezicht laat zien en in ieder geval afdwingt dat er nog een regeling komt voor de asielzoekers. Zo niet, dan vind ik het erg lastig worden om nog geloofwaardig de volgende gemeenteraadsverkiezing met D66 in te gaan. Hoewel wij plaatselijk zeer goed samenwerken en geen problemen hebben.Maar met steun voor het Paasakkoord kiest die partij voor de tweede keer voor een landelijk rechts beleid.

Hier komt dus mijn weekend tip:

"ACTIE LANDSBELANG"
PROTESTEER TEGEN D66 EN KABINET.

Komende zaterdag beslissen de leden van D66 op hun congres in Den
Haag over het voortbestaan van dit kabinet. De afgelopen jaren is er in
Nederland massaal gedemonstreerd tegen het asociale inkomensbeleid,
het inhumane vluchtelingenbeleid en het buitenlandbeleid van het kabinet.
Er is dan ook grote onvrede onder de bevolking over het huidige kabinet. Uit
een onderzoek van Maurice de Hond deze week bleek dat tweederde van
de Nederlanders wil dat er nieuwe verkiezingen komen voor de Tweede
Kamer. Ook een meerderheid van de D66-stemmers wijst het Paasakkoord
van het kabinet af. Wij roepen daarom iedereen op om aan het D66-congres
duidelijk te maken dat dit kabinet moet opstappen!

Wat kun je doen:

1. STUUR EEN PROTESTMAIL AAN D66.

Steun de Actie Landsbelang en stuur een protestmail aan een van de D66
afdelingen in het land. Laat de D66 achterban weten wat jij vindt van het
kabinetsbeleid. Mail naar onderstaande adressen of naar je lokale D66-
afdeling:

info@d66.nl; Landelijk.Secretariaat@d66.nl; d66@tweedekamer.nl;
bestuur@d66amsterdam.nl; groningen@d66.nl; haarlem@d66.nl;
d66@utrecht.nl; eindhoven@d66.nl; bestuur@d66rotterdam.nl;
bestuur@d66nijmegen.nl; d66@denhaag.nl; info@jongedemocraten.nl


2. PROTESTEER ZATERDAG BIJ HET D66 CONGRES.

Kom in het belang van het land zaterdag naar het D66-congres in Den
Haag. Neem je eigen spandoek mee en laat zien wat je van het
kabinetsbeleid vindt! We verzamelen vanaf 11.30 uur bij de ingang van het
Nederlands Congrescentrum (het congres begint om 13.00 uur). Het adres
is Churchillplein 10 in Den Haag. Dit is te bereiken met het openbaar
vervoer vanaf station Den Haag Centraal met tram 17 of bus 24. Of tram 1
(richting Scheveningen) vanaf Den Haag HS.

Zie ook: http://www.keerhettij.nl

31%20maart%20lokaal%20sociaal%20beleid%202.doc

This page is powered by Blogger. Isn't yours?