<$BlogRSDUrl$>

donderdag, maart 10, 2005

Waargenomen 

Soms beperkt de Goudse Courant zich niet tot het zoveel mogelijk objectief verslagleggen van de gebeurtenissen in de regio. Onder de titel ‘Waargenomen’ geven verslaggevers en correspondenten hun mening over actuele zaken.
Die titel is wat ongelukkig gekozen. Want ze nemen niet alleen waar, ze verbinden er ook nog conclusies aan.

De waargenomen van vandaag slaat de plank mis. Want de waarneming an sich is niet juist. Schrijver Fred van Wijnen meldt dat alle politieke partijen tegen een herindeling in de Krimperwaard zijn. Groen Links is openlijk voor en de PVDA houdt de optie open en wacht op de uitslag van de bestuurskracht meting.
Geen nieuws. Want het stond al eerder in de (Goudsche) krant. De waarneming van Van Wijnen klopt dus niet helemaal. Maar misschien is dat wel compensatie. Voor het feit dat hij de scherp de plannen van het CDA doorziet.

Om dit bericht gaat het:

CDA-Krimpenerwaard fluit in het donker
door Fred van Wijnen
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo zou je het recent gepubliceerde voorstel van de CDA-regionalen voor een openbaar lichaam Krimpenerwaard kunnen beschouwen. Met een openbaar lichaam Krimpenerwaard wil het CDA het verplichtende karakter van de moeizame K5-samenwerking verder opvoeren, echter zonder te pleiten voor fusering tot één grote gemeente Krimpenerwaard. Dat laatste zou namelijk vloeken zijn in de CDA-kerk, omdat hierin de zelfstandigheid van de gemeente beleden wordt. Maar het CDA zou het CDA niet zijn wanneer het door voortschrijdend inzicht hier toch niet een draai aan zou willen geven, nu een van hogerhand gewenste bestuurlijke fusie zich steeds nadrukkelijker aandient. In dat licht moet het recent opgelaten proefballonnetje van een openbaar lichaam Krimpenerwaard worden gezien. Alleen de naam is eigenlijk al te jeukverwekkend voor woorden maar de inhoud niet minder. Het CDA wil namelijk enerzijds de huidige K5 samenwerking verplichtender maken door wel een volledige fusie van de ambtelijke diensten na te streven maar anderzijds geen fusie van de gemeentelijke besturen.
De gemeentelijke zelfstandigheid zou dan niet veel meer inhouden dan een raadhuis, waar je alleen nog terecht kunt voor een paspoort of rollator maar een kniesoor die daarover valt; zolang je je maar zelfstandig kunt blijven noemen!

Natuurlijk is het niet alleen het CDA dat in dit opzicht struisvogelpolitiek bedrijft. Alle politieke partijen steigeren namelijk bij het idee van een bestuurlijke fusie tot één Krimpenerwaardgemeente. Waarom zou er de laatste twee jaar anders zoveel kostbare ambtelijke capaciteit wegvloeien naar het zich moeizaam ontwikkelende experiment van Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist? Maar wie denkt met een openbaar lichaam nog serieus genomen te worden door de hogere overheden teneinde een dreigende gemeentelijke fusie te voorkomen, doet aan 'fluiten in het donker'.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?