<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, maart 04, 2005

Verslag van de Raad 

In ieder geval duurde de vergadering niet lang.
Maar dat had vooral te maken met het feit dat in het meest politieke dossier – de gang van zaken rond de Tuin – Groen Links het kruit droog wilde houden. De burgemeester was ziek. Nu is er een collegeverantwoordelijkheid in dit dossier dus de aanwezigheid van de burgemeester was niet vereist. Maar omdat zo langzamerhand de werkwijze van deze fractie wel bekend is ( burgemeester beschadigen en het college er in mee slepen) willen ze nog een keer het dossier aan de orde stellen. Duidelijk werd wel dat de focus van de andere partijen gericht is op het voorkomen van fouten, Groen Links richt zich op het afstraffen van fouten. Ik weet wel waar de inwoners van Schoonhoven het meest bij gebaat zijn.

Gelukkig werd het onzalige plan van SGP/Christen Unie om het enige budget dat de Raad heeft (2800 euro) te besteden aan zwemlessen niet doorgevoerd. Ik vind het principieel onjuist dat je de raadsmiddelen inzet om begrotingsproblemen op te lossen. Ik heb ook uit principe tegen het amendement van Groen Links gestemd omdat er in de tekst twee fouten stonden.
Ten eerste stond er dat er een exploitatiebedrag is van 200.000 euro. Dat moest zijn exploitatietekort. Maar goed, dat was te repareren. Deden ze niet.
De tweede was dat de fractie meent dat de commissie heeft ingestemd met een GL exploitatie overzicht dat aangaf dat het tekort 200.000 was en niet 250.000 euro. Geen overzicht gezien en er zeker niet mee ingestemd. Als deze fractie door blijft gaan met het indienen van slecht gemotiveerde moties en suggestieve amendementen verliezen ze het laatste beetje invloed dat ze hebben in de Raad.

Uit de discussie wel twee toezeggingen gekregen:
1.: Bij de volgende tariefsbepaling is er een voorlopige eindafrekening beschikbaar.
2.: Het college gaat de mogelijkheden tot verzelfstandiging onderzoeken.

Tot slot mijn afsluiting van de eerste termijn van de discussie over de toelage van chronisch zieken en gehandicapten over Gemeentebelang:
Er is nog een andere reden waarom ik blij ben met dit voorstel. En dat is dat het voorkomt dat de fractie met de minste inbreng in dit dossier met een initiatief voorstel was gekomen. Dat was veel te veel eer geweest voor het kopiëren van een bestaande regeling uit een andere K5 gemeente door een fractie die zich veel te weinig laat horen als het gaat om sociale zaken en de leefbaarheid in Schoonhoven.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?