<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, maart 15, 2005

Stil 

Ja, ik weet het. Het is wat stiller dan anders.

Daar kan ik wel gewichtig over gaan doen, maar ik heb de laatste dagen geworsteld met dilemma’s over het Lokaal Sociaal Beleid.
Morgen is er een speciale vergadering over. En ik ben in de knoop gekomen over mijn bijdrage. Bijna altijd probeer ik de positieve kanten te zien en de negatieve zaken aan te passen. En dat is ook mijn insteek de afgelopen weken geweest. Maar dan loop je op deze nota stuk.
Gelukkig gisteravond Hans Wiegant als sparringpartner gebruikt (en de goede adviezen van Cora in mijn oren geknoopt.)
Vanavond mijn bijdrage voor de derde keer geschreven.

Voor de buitenstaanders de bijdrage van de Goudsche krant van vandaag over dit onderwerp:

Instellingen vrezen bezuinigingen

SCHOONHOVEN Schoonhovense verenigingen en instellingen vrezen de bezuinigingswoede van de gemeente. Woensdagavond beslist de raad over het voorstel van het college om de komende jaren de subsidie met maar liefst 250.000 euro te verminderen.
De politieke partijen verwachten een felle discussie over het lokaal sociaal beleid. Met name de oppositie twijfelt ernstig aan de keuze van de burgemeester en haar wethouders om op het jongerenwerk en de ouderenorganisaties fors te bezuinigen. De Schoonhovense instellingen zijn niet alleen teleurgesteld in het korten op de subsidies, maar vooral op het ontbreken van overleg. Volgens woordvoerder Vetten van de Stichting Dienstencentrum heeft het bestuur nog 17.000 euro tegoed van de gemeente. Ook Verhoeven van de Stichting Open Jeugd en Jongerenwerk is negatief over de gemeente. "In het rapport staat dat er overleg met ons is geweest. Dat is beslist niet waar. Men suggereert dat alles op historische basis is bepaald. Ook dat klopt niet."

Het bestuur van het minitheater meent dat er in Nederland geen theater kan bestaan zonder subsidie. "Zelfs met negentig vrijwilligers red je het niet. Voor een prachtig theater in een prachtige plaats met vierduizend bezoekers op jaarbasis moet je wat overhebben", aldus mevrouw Stuurman.

De Vaal van de Stichting Muziekopleidingen Schoonhoven vreest voor de teloorgang van het culturele leven in de Zilverstad. Hij is verbolgen over de handelwijze van de gemeente, die hem jarenlang aan het lijntje heeft gehouden. "In nieuwsbrieven was aangegeven dat er overleg met de instellingen zou worden gevoerd, inclusief terugkoppeling naar de kleinere organisaties. Daar is niets van terecht gekomen. Bij navraag kreeg je steeds van de gemeente het antwoord: 'We zijn nog niet zover, maar als we zover zijn krijgt u een uitnodiging van ons voor een gesprek.' Nu blijkt er op 2 maart een commissievergadering te zijn geweest, waarin de instellingen hun zegje konden doen. Uiteraard zijn hiervoor geen uitnodigingen verstuurd." Op De Vaal is de gang van zaken als ongepast over gekomen. "In een tijd waarin de politiek het vertrouwen van de burger probeert terug te winnen, is dit wel een heel slechte actie van het Schoonhovense gemeentebestuur."

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?