<$BlogRSDUrl$>

maandag, maart 07, 2005

(Af)reageren 

Waarschijnlijk ga ik spijt van deze bijdrage krijgen. Niet omdat ik van plan ben om heibel te schoppen, maar omdat ik zelf het initiatief niet in handen heb. En reageer op het weblog van Jos Huizinga. En ik start de discussies liever zelf dan dat ik reageer. Maar de bijdrage van onze wethouder daagt mij teveel uit.

Hij begint met dat hij graag wil dat de verbeelding aan de macht komt. Leuk dat het aansluit bij de toespraak die ik gisteren hield bij de opening van de expositie van Maaike. Persoonlijk heb ik liever niet dat de verbeelding aan de macht komt. Wel zou ik willen dat de macht ruimte geeft aan de verbeelding. En dat betekent ook niet op voorhand korten op kunst en cultuur als je geld te kort komt.

Tegelijkertijd geeft hij zijn collega een klein veegje uit de pan. Tenslotte is Gemeentebelang nou niet een partij van beginselen. En historisch besef ontbreekt er ook. Enerzijds omdat ze nog maar zo kort bestaan, anderzijds omdat ze zo’n kort geheugen hebben. Hun oorsprong – het ontbreken van parkeerbeleid in de binnenstad – houden ze wel goed in ere. Het ontbreekt er nog steeds aan. Ondanks/dankzij hun jarenlange wethouderschap op dit terrein.

Dan de gekozen burgemeester. Ik heb het programma niet gezien waarin Han Nooten stoer aankondigde dat de haast bij de manier waarop de burgemeester gekozen wordt ingevoerd ter discussie stelt. Kan me niet voorstellen dat hij heeft gezegd voor de door de bevolking gekozen burgmeester te zijn, behalve op persoonlijke titel. De uitspraak van het congres is helder in deze. Dat Huizinga voor een gekozen burgemeester is verbaasd me. Ik denk dat een benoeming de enige manier is waarop hijzelf voor die functie in aanmerking komt. Kan me niet voorstellen dat de Schoonhovense bevolking voor hem zal kiezen. Maar misschien heeft hij zelf geen ambities in die richting en is hier geen sprake van zelfoverschatting maar van zelfopoffering. Want de functie van een wethouder bij het gekozen burgemeesterschap wordt er echt niet plezieriger op.

Tenslotte nog iets over de powerpoint. Wat mij betreft mag die vaker ingezet worden. Niet als herhaling van zetten en vereenvoudiging van nota’s. Maar wel als ondersteuning van een verhaal. Want de kunst van het vertellen en uitleggen wordt lang niet door iedereen verstaan. Als je denkt dat je je kunt verschuilen achter een powerpoint – bijvoorbeeld bij het verklaren van overschrijdingen van de WWB – dan heb je het inderdaad mis. Maar als je eigen verhaal dan ook niet duidelijk is, dan heb je wel een probleem.
Ik denk dat ik mijn point nu wel gemaakt heb.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?