<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, februari 01, 2005

Van de club  

PvdA: ambtenaren mogen homo’s niet weigeren te trouwen

De PvdA heeft afgelopen zaterdag op het congres een duidelijk standpunt ingenomen tegen discriminatie van homo’s. Volgens de PvdA mogen mensen die er voor kiezen om ambtenaar van de burgerlijke stand te worden niet weigeren om homostellen te trouwen.
Homo's en hetero's hebben gelijke rechten en kunnen in Nederland een burgerlijk huwelijk aangaan. Hierin mag geen onderscheid gemaakt worden aldus de PvdA.
Er bestaat met name bij lokale bestuurders (zoals in Leeuwarden en recentelijk in Enschede) veel onduidelijkheid over of ambtenaren van de burgerlijke stand nu wel of niet mogen weigeren homo's te trouwen op grond van gewetensbezwaren. Op initiatief van het PvdA homo-netwerk heeft het PvdA congres een motie aangenomen waarin nu klip en klaar wordt gesteld dat de PvdA dit niet accepteert.
Alle PvdA volksvertegenwoordigers en bestuurders worden door het congres opgeroepen om te bewaken dat de Nederlandse wet correct en volledig wordt uitgevoerd en dat ambtenaren als vertegenwoordiger van de overheid verplicht zijn een huwelijk tussen partners van het gelijke geslacht te voltrekken.
Tijs Broeke en Joyce Hamilton van het PvdA homo-netwerk zijn opgelucht over de principiële keuze van de PvdA: "Het is nu duidelijk dat de PvdA discriminatie van homo’s onder geen enkele voorwaarde tolereert. Als je er voor kiest ambtenaar van de burgerlijke stand te worden, weet je van tevoren wat dat inhoudt. Als je je niet kan vinden in het wettelijk recht dat homostellen hebben, moet je geen ambtenaar van de burgerlijke stand worden. Het PvdA homo-netwerk zal er voor zorgen dat de regering om opheldering gevraagd wordt. D66 en VVD kunnen zich niet langer achter het CDA verschuilen."

En dan is deze ook nog aardig:

Beste mensen,

Voor degenen die er afgelopen zaterdag op het Congres niet bij waren, onze motie over weigerachtige ambtenaren is aangenomen. Het Partijbestuur heeft de motie erkend als actueel en vervolgens het Congres geadviseerd deze aan te nemen. Niemand maakte bezwaren of drong aan op stemming, waardoor deze automatisch is aangenomen. Een mooi resultaat, nu is het echter aan de Tweede Kamer-fractie en lokale PvdA-afdelingen om de gedane beloftes (zoals geformuleerd in de motie) na te komen. Tijs en ik zullen ons uiterste best doen om er bovenop te zitten en jullie op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen op dit vlak.

Voor nu willen we jullie hartelijk danken voor je morele en praktische steun die onontbeerlijk was voor dit fantastische resultaat!


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?