<$BlogRSDUrl$>

donderdag, februari 10, 2005

Mistig commissie verslag 

Het venijn zat gisteren in de staart. Tenminste voor de wethouder. Zijn plannen over categorale uitkering voor chronisch zieken en ouderen werden finaal weggeblazen. Het waren ook slechte plannen. En liepen totaal niet in de pas met de omliggende gemeenten. Plannen van tafel en opnieuw aan de slag dus. Wat niet zo lastig hoeft te zijn, want het is gewoon een kwestie van twee blaadjes overtypen. En als hij dat niet doet, dan doet Richard van Dortmund (Gemeentebelang) dat wel voor hem. Voor de geïnteresseerden vind je hier mijn voorbereide tekst over dit verhaal.

9 feb 05 handreiking Bijzondere bijstand.doc

De vergadering begon met een uitgebreide toelichting op de begroting Wet werk en Bijstand. Over de reden waarom er tekorten zijn. De nadruk lag hierbij op de inkomsten kant. Terwijl die onbeheersbaar is, door overheidsbeleid en conjunctuur.Over de beheersbare kant van het verhaal, het laten uitstromen, hoor je bijna niemand.
Maar wat wil je als er totaal geen druk vanuit het bestuur achter zit.
Voorbeeld: De raad heeft 1 keer een kwartaalrapportage gekregen, de tweede keer was de rapportage onvolledig (zomer 2004) en sindsdien is er een half jaar gediscussieerd over wat er eigenlijk in zo’n rapport zou moeten staan en een duur computerprogramma gekocht. Maar er is nog geen overzicht.
Hoe kan je dan als wethouder sturen en je politieke verantwoordelijkheid nemen?
Het draait uiteindelijk om de vraag of de regels met betrekking tot de uitkeringen goed gevolgd zijn. Zo ja, dan is de schade beperkt (en al begroot) , zo nee dan loopt de schade in de tonnen.
Wij hebben als fractie aangedrongen op accountantsonderzoek. Dat loopt nu. Maar het ziet er naar uit dat een gebrek aan interne controle een belangrijk struikelblok gaat worden.
En ik voeg daar dan bestuurlijke aansturing bij. Ik ben er op geen enkele manier van overtuigd dat de wethouder enig grip op dit onderwerp heeft gehad. Zeker getuige zijn uitspraken tijdens de begrotingsbehandeling en de dikke mist die hij gisteravond weer aan zaaien was. Want dat hij dat probeerde, was wel helder.

Morgen verder over zwembad en ziektekosten.
Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?