<$BlogRSDUrl$>

woensdag, februari 23, 2005

brief aan de besturen 

Aan de besturen van de sociaal-culturele instellingen en verenigingen
van Schoonhoven,

Geachte mevrouw, meneer

Graag had de PVDA/D66 fractie met de inwoners van Schoonhoven een debat gevoerd over de leefbaarheid van onze stad. Welke voorzieningen vinden we belangrijk. Waar zijn we trots op. En wat moet misschien wat minder in armere tijden. Een werkgroep uit de gemeenteraad was al bijna klaar met de voorbereidingen. Het debat was half april gepland.

Helaas werden we ingehaald door de realiteit. Door de provincie is afgedwongen dat voor 1 april aanstaande de gemeenteraad moet aangeven op welke posten in 2006 bezuinigd gaat worden. Voor het lokaal sociaal beleid gaat dat over een aanzienlijk bedrag: ongeveer 200.000 euro.

Wij vinden het de omgekeerde wereld. Eerst bezuinigen en dan pas aangeven wat je belangrijk vind. En dan nog op zo’n korte termijn! Daarbij komt dat we niet zo bang zijn voor de provincie. Het enige dat ons kan gebeuren is dat we onder toezicht komen. Dat onze uitgaven kritisch worden gevolgd. Maar als je niets te verbergen hebt en je werk goed doet is dat niet erg. De meerderheid van de raad wil echter geen problemen en kiest voor de weg van de minste weerstand.

Wij sturen u deze brief omdat wij u willen informeren over uw rechten.
Op 28 februari praat de commissie Middelen ( 8 uur, Stadhuis) over de bezuinigingen.
Op 2 maart komt de commissie Samenleving bijeen in het Stadhuis. Dan is het onderwerp het Lokaal Sociaal Beleid. Er wordt gesproken over een nota van het college. In deze nota worden concrete bezuinigingen voorgesteld voor de vijf grootste subsidieontvangers. Daarnaast worden er (nogal vage) eisen geformuleerd voor de overige subsidieontvangers. De nota is te vinden op de website van de gemeente: www.schoonhoven.nl. Waarschijnlijk komt de commissie later in maart nog een keer over dit onderwerp bij elkaar.
De raadsvergadering van 31 maart neemt definitieve besluiten. Over de bezuinigingen en het beleid in de toekomst.

U wordt van harte uitgenodigd uw mening te geven. Dat kan voorafgaande aan de commissievergaderingen en aan de raadsvergadering. Voor de raadsvergadering is het nodig om u vooraf aan te melden bij de griffier, de heer Febus. Bij de commissievergadering kunt u tot aan het begin van de vergadering kenbaar maken dat u wilt spreken.

Het is kort dag. Maar wij vonden het belangrijk om u op de hoogte te stellen.
Omdat wij het werk dat u doet voor de inwoners van Schoonhoven zeer op prijs stellen.
En we niet over u, maar met u willen praten.

Met vriendelijke groet,

Namens de PVDA/D66 fractie Schoonhoven


Jan Beugelaar

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?