<$BlogRSDUrl$>

maandag, februari 28, 2005

Wauwel trofee 

Hoewel onze griffier de week vol heeft gepland doe ik het noodgedwongen even rustiger aan. Tja, mantelzorg. In dit geval gepland en door schuld van de kaakchirurg. Maar toch.
Vandaag in de wachtkamer alle tijd gehad om de nota Lokaal Sociaal Beleid nog eens door te nemen. Misschien moet ik het werk eens insturen naar een wedstrijd mistig beleid maken. Of Jack Spijkerman voorstellen de uitverkiezing tot zwatelaar uit te breiden met de verkiezing tot wauwelaar.

Maar of Schoonhoven tot de finales door zal dringen? Er zijn andere sterkere spelers. Lees eens het weblog van Klaas de Vries over de uitzettingen naar Kongo.
Zowel Verdonk als de CDA-er Arno Visser maken goede kansen.

O ja. Als je als inwoner wilt weten hoe de Lokaal Sociale plannen er uit zien zal je toch de deur uit moeten. Op de gemeentelijk website kan ik ze nog steeds niet vinden. (Vorige week deed ik al navraag) Dat schijnt te komen vanwege het feit dat ze op de computer van de secretaris staan en die heeft griep. Een beetje dom verhaal, maar het schijnt waar te zijn. Alsof niemand anders in de organisatie het stuk heeft. Al eens aan de wethouder gedacht? Of wil die niet mee werken het openbaar maken van het stuk. Schaamte misschien?

donderdag, februari 24, 2005

stilte voor .... 

De brief van gisteren zorgt ervoor dat ik een beetje stil ben.
Terwijl ik van binnen borrel en kook.
Omdat ik de nota Lokaal Sociaal beleid heel erg slecht vind. Op alle fronten.
Politiek gezien is er een rommeltje van gemaakt. Inhoudelijk gezien is die voor de helft af en sociaal gezien is het een ramp voor Schoonhoven.
Maar omdat ik echt heel graag ook de mening van anderen wil horen hou ik me in.

Gisteren de tijd genomen om met eigen ogen eens te zien en zelf te ervaren wat bezuinigingen op lokaal sociaal gebied kunnen betekenen. Ik ben op bezoek gegaan bij het Dienstencentrum en heb me rond laten leiden. En me laten vertellen welke activiteiten er zijn. Ik zou er geen een kunnen verzinnen die weg zou moeten. En dat hoeft ook niet. Want als we ons beleid uitvoeren (niet schrappen op het totaalbudget van jongeren en ouderen, hooguit onderling verschuiven: subsidiebeleid gemeente Schoonhoven) en staan voor onze beloftes wordt het dienstencentrum een van de peilers van de WMO die we straks als gemeente moeten gaan uitvoeren. Nu schrappen is straks extra geld uittrekken.

Maar goed. Ik zou me rustig houden. Komt goed uit. Komende dagen even weg. Maandag begint het circus. Met de commissie middelen en de voorgenomen bezuinigingen.

woensdag, februari 23, 2005

brief aan de besturen 

Aan de besturen van de sociaal-culturele instellingen en verenigingen
van Schoonhoven,

Geachte mevrouw, meneer

Graag had de PVDA/D66 fractie met de inwoners van Schoonhoven een debat gevoerd over de leefbaarheid van onze stad. Welke voorzieningen vinden we belangrijk. Waar zijn we trots op. En wat moet misschien wat minder in armere tijden. Een werkgroep uit de gemeenteraad was al bijna klaar met de voorbereidingen. Het debat was half april gepland.

Helaas werden we ingehaald door de realiteit. Door de provincie is afgedwongen dat voor 1 april aanstaande de gemeenteraad moet aangeven op welke posten in 2006 bezuinigd gaat worden. Voor het lokaal sociaal beleid gaat dat over een aanzienlijk bedrag: ongeveer 200.000 euro.

Wij vinden het de omgekeerde wereld. Eerst bezuinigen en dan pas aangeven wat je belangrijk vind. En dan nog op zo’n korte termijn! Daarbij komt dat we niet zo bang zijn voor de provincie. Het enige dat ons kan gebeuren is dat we onder toezicht komen. Dat onze uitgaven kritisch worden gevolgd. Maar als je niets te verbergen hebt en je werk goed doet is dat niet erg. De meerderheid van de raad wil echter geen problemen en kiest voor de weg van de minste weerstand.

Wij sturen u deze brief omdat wij u willen informeren over uw rechten.
Op 28 februari praat de commissie Middelen ( 8 uur, Stadhuis) over de bezuinigingen.
Op 2 maart komt de commissie Samenleving bijeen in het Stadhuis. Dan is het onderwerp het Lokaal Sociaal Beleid. Er wordt gesproken over een nota van het college. In deze nota worden concrete bezuinigingen voorgesteld voor de vijf grootste subsidieontvangers. Daarnaast worden er (nogal vage) eisen geformuleerd voor de overige subsidieontvangers. De nota is te vinden op de website van de gemeente: www.schoonhoven.nl. Waarschijnlijk komt de commissie later in maart nog een keer over dit onderwerp bij elkaar.
De raadsvergadering van 31 maart neemt definitieve besluiten. Over de bezuinigingen en het beleid in de toekomst.

U wordt van harte uitgenodigd uw mening te geven. Dat kan voorafgaande aan de commissievergaderingen en aan de raadsvergadering. Voor de raadsvergadering is het nodig om u vooraf aan te melden bij de griffier, de heer Febus. Bij de commissievergadering kunt u tot aan het begin van de vergadering kenbaar maken dat u wilt spreken.

Het is kort dag. Maar wij vonden het belangrijk om u op de hoogte te stellen.
Omdat wij het werk dat u doet voor de inwoners van Schoonhoven zeer op prijs stellen.
En we niet over u, maar met u willen praten.

Met vriendelijke groet,

Namens de PVDA/D66 fractie Schoonhoven


Jan Beugelaar

zondag, februari 20, 2005

leesvoer 

Weekend. En dat betekent vaak lezen, lezen, lezen.
Vooral nu we een dik pakket hebben gekregen over het sociaal lokaal beleid.
Gelukkig er straks tussen de buiten door even uit. Naar de culturele zondag.

Ook zin om wat te lezen?
Arie Kooij uit Bergambacht wees mij op een artikel in de Goudsche Courant. Hierin geeft burgemeester Els Boot haar gedachten weer over dorpen, gemeenschappen en bestuurlijke grootte. Dit artikel ligt in lijn met wat we als PVDA Krimpenerwaard hebben uitgezet. Overigens moet ik ook zeggen dat D66-er Nic de opvattingen deelt. Onze fractie zit op een lijn.

Lezenswaardig is in deze ook wel het weblog van Jos Huizinga. Vooral om wat er tussen de regels staat. Het is geen publiek geheim (of nog wel?) dat Jos veel voelt voor een herindeling van de Krimpenerwaard. Evenals zijn collega van Gemeentebelang. Het dualisme gaat wel erg ver als je moet constateren dat beide boegbeelden van hun partij lijnrecht tegenover de fracties staan. Bestuur versus volksvertegenwoordiger. In plaats van een gemeenteraadslid van een andere fractie toe te juichen is het misschien meer op zijn plaats om de eigen fractie te overtuigen.

Tenslotte nog een artikel uit VNG magazine. Het gaat over de vergoeding voor het raadswerk. Ik mocht er mijn zegje in doen.
De concept tekst vind je hier.
raadsleden.doc
Voor de nieuwsgierigen: vorige week 18 uur geïnvesteerd in het raadslidmaatschap. Deze week waarschijnlijk iets minder: fractie, bezoek aan het dienstencentrum, commissie en raad voorbereiden en dan een lang weekend weg!
Eerst nog maar even lezen.

woensdag, februari 16, 2005

Ja/Nee 

Heb je commentaar over het bezoek aan de commissaris.
Nee.

Of de PvdA voor herindeling is.
Eh …Nee

Of de PvdA geen mening heeft
Nee

Of de PvdA weet dat Groen Links van mening is veranderd
Nee

Of de PvdA weet waarom Groen Links van mening is veranderd?
Eh ….nee

Wil je nog ergens op terugkomen?

Ja. Op de vraag of de PvdA tegen herindeling is. We willen het op voorhand niet uitsluiten. Er vind nu een onderzoek plaats. Als blijkt dat de oplossing voor de verbetering van de bestuurskracht ligt in het anders indelen van de Krimpenerwaard dan moet dat wel mogelijk zijn. Zeker als dat de inwoners een betere dienstverlening en meer zeggenschap geeft.

En nu ik toch bezig ben. Ik denk dat ik wel weet waarom GroenLinks van mening veranderd. Dat is omdat die partij ook merkt dat het aansturen en controleren als raadslid op de manier waarop dat nu gebeurd geen goede weg is. En wie kan de burger dan nog aanspreken als volksvertegenwoordiger?

Deze bijdrage is geïnspireerd op een interview met Radio West en mede tot stand gekomen door de herinnering aan de tijd dat Barend en van Dorp nog leuk waren.

dinsdag, februari 15, 2005

Dag debat 

Zojuist hebben we in een extra presidium het stadsdebat over het Lokaal Sociaal Beleid afgeblazen.
Niet vanwege de belangrijkheid van de zaak of de inhoud van het voorstel.

Wat er aan de hand is dat we door de provincie onder preventief toezicht worden gesteld als er niet voor 1 april de begroting 2005 en de meerjarenbegroting dekkend hebben gemaakt. Het college heeft nu een bezuinigingsvoorstel op detail klaar en gaat dat indienen bij de raad.

Dan hebben we het niet meer over prioriteiten en kaders, maar al over ingevulde bezuinigingen. Dan is het stadsdebat echt mosterd na de maaltijd. Wat er dan nodig is is een hoorzitting over de voorgestelde bezuinigingen.

Zelf ben ik er niet uit wat ik gedaan zou hebben.
Het feit dat de provincie onze begroting heeft afgekeurd heeft te maken met het wantrouwen in onze begrotingsdiscipline. Ik had pas willen bezuinigen als duidelijk was wat de Schoonhovenaren belangrijk vinden en wat minder belangrijk.

We hebben niets voor niets protest aangetekend tegen het besluit. We willen weloverwogen te werk gaan. Met betrokken inwoners.
(Het is al de tweede keer dat de provincie de inspraak frustreert. Ook bij het verbindend verklaren van de structuurvisie gebeurt dat.)

Het stadsdebat als instrument blijft overeind. Het presidium gaat zich nu buigen over een ander onderwerp met een ruimere timing. Maar ik baal wel. Niet van mijn tijd die er in zat. Maar vanwege de gemiste kans. Een kans op betrokken inwoners die gesmoord wordt in regeltjes.

Morgen naar de baas van de provincie, praten over de nieuwe baas van Schoonhoven.

O ja. Hoewel je het soms niet zou zeggen heb ik ook nog een echte baan. En daar is op dit moment veel mee aan de hand. Leuke dingen, maar tijdrovende dingen ook. Plus het feit dat ik weer ben ga sporten ( half zes op, zeven uur in Den Haag in de apparaten) maakt dat het weblog er af en toe bij inschiet. Misschien even niet altijd dagelijks meer, maar wel veel.

zondag, februari 13, 2005

Vrouwen in de politiek, dan gaat het land naar de knoppen! 

Leo Mudde maakte zich in zijn weblog zorgen om het geringe aantal vrouwen (of hoge aantal grijzende mannen) in de PVDA. Misschien ligt het aan de stelling die hier bovenstaat?

Met een beetje fatsoen durf je in Nederland deze stelling niet te verkondigen. Hoewel ik de heren die de stelling onderschrijven niet de kost wil geven. In Den Helder en Amstelveen zijn affiches met deze en andere teksten verwijderd. Te aanstootgevend.
Jammer en Kortzichtig van deze gemeentes. Want de bedoeling van de affiches is meer dan goed.

Het zijn uitingen van het Honger project. Een groep internationaal georganiseerde vrijwilligers die de uitdaging zijn aangegaan om de honger de wereld uit te helpen. De sleutel voor de oplossing van de honger is in handen van de vrouwen in ontwikkelingslanden. Zodra de rol en de positie van vrouwen verandert zie je ook dat de honger vertrekt.
Hier kun je alles over het project lezen. Overigens ben ik sinds vandaag investeerder. Hoop dat er veel zullen volgen

Terug naar het begin. Te weinig vrouwen spelen een rol in de politiek in de Krimpenerwaard. Zou het kunnen zijn dat ook de MACHTShonger vertrekt als vrouwen politiek actief worden? Ik hoop het, want de machtspolitieke spelletjes beginnen me flink dwars te zitten. De komende week zal moeten blijken of we vergaand voor de burger durven te kiezen of aan blijven rommelen om de eigen belangen te beschermen. Ben benieuwd hoeveel vrouwen er donderdag bij de raadsledenconferentie zijn.

Onderstaande tekening is gemaakt tijdens een bijeenkomst met het Honger project. Zo’n 100 mensen hebben een weekend lang gebrainstormd over de honger en de manier waarop je honger bestrijdt en het Honger project onder de aandacht brengt. Denk niet dat dit een vooruitblik voor donderdag is ....

sterke vrouwen

vrijdag, februari 11, 2005

Belofte maakt schuld 

Gisteren beloofd hier over de tarieven van het zwembad en de ziektekostenverzekering te schrijven. En anders dan sommige bewindspersonen landelijk (Verdonk en het niet scheiden van gezinnen) en lokaal (Huizinga en het voortdurend toezeggen van informatie die niet of te laat komt) kom ik mijn belofte na.

Een beetje warrig debat over de kosten van het zwembadkaartje. Dat kwam om dat bij de vaststelling van het tarief 2005 al rekening werd gehouden met een bezuinigingsdoelstelling in 2006. Zonder te weten wat het resultaat in 2004 was.
Terwijl het voorstel eigenlijk wel een goed voorstel was. Behalve dat de stijging ineens wel fors is en beter trapsgewijs kan gaan. Want het voorstel is wel marktconform. Natuurlijk nog even de grote gezinnen discussie. Moeten die gewoon meebetalen of mogen ze gratis na het vierde kind? Ik denk niet dat het gratis zwemmen reden is om voor een groot gezin te kiezen, maar belonen hoeft voor mij ook weer niet. Er zat nog wel iets onredelijks in de zwemlestarieven.
Kortom, ook dit collegevoorstel gaat het niet halen. Dat wordt gefaseerd, met een grote gezinnenkorting en een gratis abonnement bij een zwemles. Tenminste, dat denk ik. Of er moet nog wat gelobbyd worden bij de coalitie.

Belofte maakt schuld geldt helemaal voor de discussie over de aanvullende ziektekostenverzekering. Ten eerste was er beloofd dat er eindelijk informatie over dit onderwerp zou zijn. Maar ook hier bleef de wethouder weer in gebreke. (Lekkere GroenLinks zin…)
Maar erger is dat er al een jaar voorbij is waarbij ouderen en chronisch zieken óf zelf voor hun aanvullende verzekering opdraaien óf bij de gemeente hun extra kosten declareren.
En een jaar geleden, februari 2004, heb ik er al vragen over gesteld.
Heel veel andere gemeenten hebben het al, maar bij ons wordt er nog over gesproken.
Het probleem is volgens mij dat ze er in ISMH verband over praten. En dat zijn heel veel wethouders bij elkaar. En dat duurt het heeeel lang. Net zoals zaken die door de K5 worden gedaan – en dus 5 wethouders, ook al lang duren. Hoe meer wethouders, hoe langer het duurt. En hoe duurder het wordt.

Voor die aardige wethouder in Ouderkerk: is dit een argument om te pleiten voor 1 gemeente, met 1 verantwoordelijk wethouder en 1 gemeenteraad? Ik denk van wel.

donderdag, februari 10, 2005

Mistig commissie verslag 

Het venijn zat gisteren in de staart. Tenminste voor de wethouder. Zijn plannen over categorale uitkering voor chronisch zieken en ouderen werden finaal weggeblazen. Het waren ook slechte plannen. En liepen totaal niet in de pas met de omliggende gemeenten. Plannen van tafel en opnieuw aan de slag dus. Wat niet zo lastig hoeft te zijn, want het is gewoon een kwestie van twee blaadjes overtypen. En als hij dat niet doet, dan doet Richard van Dortmund (Gemeentebelang) dat wel voor hem. Voor de geïnteresseerden vind je hier mijn voorbereide tekst over dit verhaal.

9 feb 05 handreiking Bijzondere bijstand.doc

De vergadering begon met een uitgebreide toelichting op de begroting Wet werk en Bijstand. Over de reden waarom er tekorten zijn. De nadruk lag hierbij op de inkomsten kant. Terwijl die onbeheersbaar is, door overheidsbeleid en conjunctuur.Over de beheersbare kant van het verhaal, het laten uitstromen, hoor je bijna niemand.
Maar wat wil je als er totaal geen druk vanuit het bestuur achter zit.
Voorbeeld: De raad heeft 1 keer een kwartaalrapportage gekregen, de tweede keer was de rapportage onvolledig (zomer 2004) en sindsdien is er een half jaar gediscussieerd over wat er eigenlijk in zo’n rapport zou moeten staan en een duur computerprogramma gekocht. Maar er is nog geen overzicht.
Hoe kan je dan als wethouder sturen en je politieke verantwoordelijkheid nemen?
Het draait uiteindelijk om de vraag of de regels met betrekking tot de uitkeringen goed gevolgd zijn. Zo ja, dan is de schade beperkt (en al begroot) , zo nee dan loopt de schade in de tonnen.
Wij hebben als fractie aangedrongen op accountantsonderzoek. Dat loopt nu. Maar het ziet er naar uit dat een gebrek aan interne controle een belangrijk struikelblok gaat worden.
En ik voeg daar dan bestuurlijke aansturing bij. Ik ben er op geen enkele manier van overtuigd dat de wethouder enig grip op dit onderwerp heeft gehad. Zeker getuige zijn uitspraken tijdens de begrotingsbehandeling en de dikke mist die hij gisteravond weer aan zaaien was. Want dat hij dat probeerde, was wel helder.

Morgen verder over zwembad en ziektekosten.
dinsdag, februari 08, 2005

Amateurs (2x) 

Gisteren de jaarvergadering van de toneelclub bijgewoond. De afgelopen jaren kwamen er steeds andere vergaderingen tussendoor en zo kwam het dat ik betrekkelijk nieuw de bijeenkomst bijwoonde. Een paar opvallende zaken:
Ook hier zie je een bestuur dat naast alle eigen verplichtingen probeert zo goed mogelijk de club te runnen. En daar bij voor alle taken, klussen en extra’s ondersteuning bij de leden zoekt. Wie wil er dit oppikken, wie wil dat organiseren? En als dat vaak gebeurd zie je mensen ongemakkelijk heen en weer schuiven. Ik ben al zo druk, maar kan ik wel nee zeggen. De grens tussen verplichting en vrije tijd is erg dun.
Ik vraag me af of er in de civil society die dit kabinet voor staat er nog wel tijd is voor verenigingen als deze. Want dan krijg je er ook nog zorgtaken voor familie, buren en kennissen bij.
Tweede opvallende zaak is dat de club bijna zonder gemeentelijke ondersteuning (200 euro voor de jeugd) draait. En dus een voorbeeld kan zijn voor het lokaal sociaal beleid. Moet je dan die 200 euro ook nog afpakken? Denk het niet. Want dit geld betekent ook waardering voor de activiteit. (Voor de meelezende bezuinigeraars: let wel; het gaat om de club, niet om het gebouw en de wekelijkse programmering)
Laatste opvallende aan deze vergadering is dat de leden weinig bewust waren van de bedreigingen die er zijn. En dan met name de sloop van de Zilverfabriek naast het theater en de (hoog)bouw van woningen. De stilte rond het Hooijkaas project van gemeente en projectontwikkelaar dreigt dus vruchten af te werpen. Maar ik denk dat de leden na gisteravond wel wakker zijn.

Het tweede onderwerp met het thema Amateur is mijn eigen raadswerk. Vanmiddag een interview gegeven aan het VNG magazine. Over de (vrije) tijdsbesteding en de vergoedingen voor de raadsleden. Is het werk of blijft het hobby. Overigens komt het woord Amateur van Amate, en dat betekent houden van. Binnenkort mijn beschouwingen over dit onderwerp dus op het VNG papier. Vanavond naar een K5 bijeenkomst van de PvdA.
Zeg maar een rode amateurs bijeenkomst (= een club met mensen die houden van de Krimpenerwaard en hun hart op de goede plaats hebben zitten, dus links.)donderdag, februari 03, 2005

Debatten 

Vanavond met de werkgroep Stadsdebat een belangrijke stap vooruit gezet. Het voorstel dat Steven Lenos heeft gemaakt na een gesprek met mij is goed ontvangen. We gaan nu het voorstel in de commissie en de raad brengen. We streven naar een debat begin april.

Het debat over de gekozen burgemeester begint goed los te komen. VVD en CDA hebben stapels met vragen ingediend bij de Graaf. Jammer dat het CDA op voorhand zegt dat ze het regeerakkoord zullen uitvoeren. Wie de Graaf de laatste tijd heeft geobserveerd begrijpt dat hij alleen dat laatste zal (willen) horen. VVD prominent en volgens haar inwoners de beste Burgemeester, Annemarie Jorritsma dus, heeft al aangegeven niet met de verkiezing mee te willen doen. Ze is burgemeester voor de burgers en haar partij, niet voor zichzelf.

Vandaag bij de post de lang verwachte cijfers Sociale Zaken. Wat ik even snel zag maakte me niet blij. En dat was ik toch al niet. Door de …………. (vul op de lijntjes alvast je politieke oordeel in) van de wethouder komt het stuk veel te laat. Dat wordt zondag dus plannen afzeggen en de cijfers bestuderen. Op het gevaar af dat er partijen (terecht) zullen zeggen geen tijd te hebben voor de voorbereiding en het dus doorschuiven. Ik denk dat het debat wel heftig zal worden.

PS Door het toepassen van het poldermodel inzake de kleurkeuze van de nieuwe eetkamer stoelen, ( "ik wil rode", "ik wil blauwe", "OK, van ieder 4..."), waan ik me thuis in een Griekse Taveerne. Behalve de stoelen is er nog een overeenkomst: ik ben te weinig thuis en te weinig in Griekenland.

dinsdag, februari 01, 2005

Van de club  

PvdA: ambtenaren mogen homo’s niet weigeren te trouwen

De PvdA heeft afgelopen zaterdag op het congres een duidelijk standpunt ingenomen tegen discriminatie van homo’s. Volgens de PvdA mogen mensen die er voor kiezen om ambtenaar van de burgerlijke stand te worden niet weigeren om homostellen te trouwen.
Homo's en hetero's hebben gelijke rechten en kunnen in Nederland een burgerlijk huwelijk aangaan. Hierin mag geen onderscheid gemaakt worden aldus de PvdA.
Er bestaat met name bij lokale bestuurders (zoals in Leeuwarden en recentelijk in Enschede) veel onduidelijkheid over of ambtenaren van de burgerlijke stand nu wel of niet mogen weigeren homo's te trouwen op grond van gewetensbezwaren. Op initiatief van het PvdA homo-netwerk heeft het PvdA congres een motie aangenomen waarin nu klip en klaar wordt gesteld dat de PvdA dit niet accepteert.
Alle PvdA volksvertegenwoordigers en bestuurders worden door het congres opgeroepen om te bewaken dat de Nederlandse wet correct en volledig wordt uitgevoerd en dat ambtenaren als vertegenwoordiger van de overheid verplicht zijn een huwelijk tussen partners van het gelijke geslacht te voltrekken.
Tijs Broeke en Joyce Hamilton van het PvdA homo-netwerk zijn opgelucht over de principiële keuze van de PvdA: "Het is nu duidelijk dat de PvdA discriminatie van homo’s onder geen enkele voorwaarde tolereert. Als je er voor kiest ambtenaar van de burgerlijke stand te worden, weet je van tevoren wat dat inhoudt. Als je je niet kan vinden in het wettelijk recht dat homostellen hebben, moet je geen ambtenaar van de burgerlijke stand worden. Het PvdA homo-netwerk zal er voor zorgen dat de regering om opheldering gevraagd wordt. D66 en VVD kunnen zich niet langer achter het CDA verschuilen."

En dan is deze ook nog aardig:

Beste mensen,

Voor degenen die er afgelopen zaterdag op het Congres niet bij waren, onze motie over weigerachtige ambtenaren is aangenomen. Het Partijbestuur heeft de motie erkend als actueel en vervolgens het Congres geadviseerd deze aan te nemen. Niemand maakte bezwaren of drong aan op stemming, waardoor deze automatisch is aangenomen. Een mooi resultaat, nu is het echter aan de Tweede Kamer-fractie en lokale PvdA-afdelingen om de gedane beloftes (zoals geformuleerd in de motie) na te komen. Tijs en ik zullen ons uiterste best doen om er bovenop te zitten en jullie op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen op dit vlak.

Voor nu willen we jullie hartelijk danken voor je morele en praktische steun die onontbeerlijk was voor dit fantastische resultaat!


This page is powered by Blogger. Isn't yours?