<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, januari 11, 2005

Veel 

De eerste weken zijn traditioneel megadruk. Naast gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomsten ook de Horecava en de Vakantiebeurs. En dan gisteren drie-in-een commissievergadering.
Er gaat veel door mijn hoofd. Van de bijeenkomst vooraf waar we het stadsdebat een eerste aanzet hebben gegeven tot de busreis naar Utrecht, toevallig naast de directeur van de plaatselijke VVV, Marijke.
Op toerisme kom ik binnenkort terug. Ik ben bang dat als we de ideeën van Jos Huizinga gaan volgen dat we dan binnenkort het museum wel dicht kunnen gaan doen. Dan is elke 50 plusser een keer geweest en zijn we klaar. (….uitlokken is niet zo moeilijk..)

Maar ik wil vandaag toch schrijven over wat me het meest aan het hart gaat.
Dat ik als raadslid mijn werk niet goed kan doen omdat we een wethouder hebben die het niet lukt om een opdrachtnemer (Sociale Zaken uit Nederlek) goed aan te sturen.
Nu is er toegezegd (alweer) dat we de volgende commissievergadering een compleet overzicht krijgen.

Gisteren heb ik er dit over gezegd:

Ik heb gevraagd om het onderwerp WWB op de agenda te zetten omdat ik een probleem heb. En ik wil met de andere fracties dit probleem bespreken. Nu, maar ook straks in de raad.

Het gaat erover dat ik mijn werk als raadslid niet goed kan doen. Dat ik niet in staat wordt gesteld mijn controlerende functie uit te voeren. En volgens mij ben ik daar niet uniek in.

Bij het aangaan van de dienstlevering overeenkomst met Sociale Zaken in Nederlek is overeen gekomen dat het college ieder kwartaal geïnformeerd zou worden over de kerncijfers. Bij de bespreking van de overeenkomst zegde wethouder Huizinga toe dat ook de commissie de beschikking over de cijfers zou krijgen.
En dat is 1 keer gebeurd. De tweede keer waren de cijfers niet compleet en zouden we nog geïnformeerd worden. Dat is niet gebeurd. Niets meer van gehoord.

Bij het vaststellen van het informatie protocol hebben we vastgelegd dat zaken met betrekking tot WWB met voorrang gemeld worden. We hebben nooit iets gehoord. Valt er dan niets te melden?

Ik heb vragen gesteld in commissieverband. Geen gegevens.

Bij de behandeling van de begroting kondigde onze fractie aan de gang van zaken rondom de WWB te willen laten onderzoeken. Wij waren er niet van overtuigd dat de wethouder de zaken op een rij had. Hijzelf ook niet. En kondigde zelf een onderzoek aan en een overzicht. Zou er in december zijn. Het was er niet.

Dus een heel jaar lang is er wat mij betreft maar wat gedaan zonder dat de wethouder er overzicht in had. Op uitstroom, instroom, financiering, overschrijding, verhaal en aanpak. En zonder dat wij er als raad op konden toezien. Terwijl het niet om het minste dossier gaat, integendeel.

Ik heb geen idee hoe het verder moet. Moet ik weer de wethouder geloven dat er iets aan komt? Ik heb daar geen goede ervaringen mee. Ik raak het geloof in de toezeggingen van de wethouder kwijt.
En als er al een overzicht komt. Hoe heeft de wethouder dan het afgelopen jaar gestuurd? Had hij wel gegevens?
Zo ja, waarom hadden wij die dan niet,
Zo nee, hoe kon hij dan verantwoordelijk zijn voor dit zware dossier.

Ik begon mijn verhaal met te zeggen dat ik een probleem heb. Maar eigenlijk is het de wethouder die een probleem heeft.

Ik geef dit graag ter discussie.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?