<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, januari 04, 2005

scholen 

Gisteren met de fractie de lijnen voor de komende periode uitgezet. Er staat nogal wat te gebeuren. Een van de belangrijke onderwerpen is het scholencluster. Waar het draait om de vraag of de gemeente veel geld wil uittrekken voor de centrale huisvesting van het basisonderwijs. En wat mij betreft: of je sowieso moet willen dat er veel kinderen naar dezelfde locatie moeten voor hun onderwijs. Uit het oogpunt van de haal-en-breng problematiek alleen al kan je hierbij vraagtekens zetten. Nu hoor ik geluiden dat je dan de ouders maar moet opvoeden om niet met de auto te komen. Maar moesten er geen kinderen opgevoed worden? Voor mij moet een school klein, veilig, bereikbaar en individueel gericht zijn. Vandaag een brief verstuurd naar de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Omdat zij een belangrijke rol hebben bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Binnenkort kan je brief ook hier lezen, maar de MR’s hebben hem zelf nog niet, dus even geduld.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?