<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, januari 28, 2005

Plaatsvervangende schaamte en onverholen trots 

Toen ik vandaag de stukken voor de komende commissie vergadering kreeg, zag ik dat er weer geen informatie over Sociale Zaken bij zat. Dat je dat nog durft na alle toezeggingen die gedaan zijn.
Je kan mij echt niet meer wijsmaken dat de betreffende wethouder zijn ambtenaren aanstuurt. Het is het één (hij weet niet wat belangrijk is) of het ander (hij weet belangrijke dingen niet).

Maar ook gisteren in de Raad was er een staaltje van gebrek aan ambtelijke aansturing. In het belangrijkste onderwijs dossier sinds jaren ontbrak ambtelijke ondersteuning. De betrokken (andere)wethouder kwam zonder een letter op papier naar de Raad. Nadat er weken over gesproken was zegde hij mondeling een aantal wijzigingen toe. Er was niet eens de moeite genomen om de wijzigingen op papier te zetten.

Toen ik gisteravond van mijn werk thuis kwam en ontdekte dat er geen aanvullende stukken waren gekomen ben ik zelf maar even achter de pc gekropen. Heb 10 tegels getypt en die later in de Raad met Hans en Nic overlegt. Op een paar puntjes aangepast, overgeschreven, gekopieerd en Voila !! Een en ander is absoluut in ons voordeel geweest. Maar het hoort niet. Er moet maar eens stevig gebulderd worden in Schoonhoven en Nederlek. Over bestuurskracht gesproken.

Maar goed:

Ons voorstel over de aanpak van de bouw van een school in Oost en eventuele clustervorming in het onderwijs is overgenomen. Met behoud van een school in de binnenstad.

Een paar weken is het erg lastig manoeuvreren geweest. De verleiding om te Zwarte Pieten was erg groot. Er zijn veel fouten gemaakt in het traject, er was geen regie vanuit het college, jarenlang is er niets gebeurd en er lag een erg slecht en duur rapport. In plaats van de bekende oppositionele aanpak hebben we als fractie gekozen voor een andere insteek, Steeds laten zien wat je wel wil. Verantwoordelijkheid nemen en open communiceren. Vooral niet Zwarte Pieten. En op die manier bij de coalitiepartijen ruimte creëren voor afwijkende standpunten en een open discussie zonder dat de uitkomst van te voren vast stond.

Dat is dus gelukt. Een meerderheid van de Raad steunde onze aanpak. Eerst het probleem van Oost oplossen. Kijken of andere scholen willen aansluiten – waar we twijfels over hebben – dan inpassen in de ruimtelijke ordening en doorrekenen. Om daarna pas een weloverwogen beslissing te nemen. Op basis van heldere feiten en argumenten.
Niet pappen en nathouden, maar oppakken en nadenken.

Dit schreef de Goudse:

Prioriteit voor Emmaschool in wijk Oost
SCHOONHOVEN In afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar twee scholenclusters in de wijken Noord en Oost start de gemeente Schoonhoven met de bouw van de openbare Koningin Emmaschool op het Argentoterrein.
Dat werd gisteravond besloten tijdens de raadsvergadering over het scholenplan. Op voorstel van de PvdA/D66 wordt prioriteit gegeven aan een nieuw onderkomen voor de Emmaschool, omdat volgens de sociaal-democraten 'een belofte uit 1999 snel moet worden ingelost'. "Je kan niet eeuwig in die noodlokalen verblijven", zei fractievoorzitter Wiegant. "Na de bouw van de Emma kunnen we andere onderwijskundige vernieuwingen invoeren. En wat mij betreft kan de Ichtus meteen mee verhuizen naar Oost. Dat moet het bestuur van deze school echter zelf uitmaken."Het voorstel vond genade in de ogen van de VVD, Gemeente Belang en het CDA, ook al wilde Mone (CDA) als woordvoerder van de coalitie wethouder Deerenberg meer ruimte geven om zijn inmiddels aangepaste plan uit te voeren. De PvdA wenste daarin niet tegemoet te komen. "We hebben een waardeloos rapport van Deloitte geaccepteerd en ingestemd met twee procent ozb-verhoging. Dat zijn voldoende concessies wat ons betreft", aldus Wiegant.Directeur Rob Zilverberg van de Emmaschool kreeg ook te horen dat zijn vestiging niet uit het centrum hoeft te verdwijnen. Daarmee worden de tegenstanders van het gemeentelijke plan enigszins tevreden gesteld. Zij achten een Schoonhovens hart zonder schoolgebouw ondenkbaar.Het is echter de vraag of de Ichtus z'n centrumpositie zal opgeven. Volgens directeur Theo Segers zal het christelijk onderwijs zich beraden over de nieuwe situatie. Persoonlijk is hij voorstander van een verhuizing naar Oost. De rooms-katholieke Krullevaar is inmiddels afgehaakt als derde partij voor het Argentoterrein. Schooldirecteur Lida Ravenhorst wenst geen versnippering van haar leerlingen door de hele stad en heeft een nadrukkelijke voorkeur voor een plek in Noord.Overigens kan het haalbaarheidsonderzoek naar de scholenclusters betekenen, dat – op de bouw van de Emmaschool na – de gehele operatie alsnog wordt afgelast. Met name de financiering en de leerlingenprognoses zijn grote onduidelijkheden in het rapport van Deloitte.GroenLinks wenste zelfs een second opinion van een ander bureau, maar kreeg daarvoor geen steun van de overige politieke partijen
.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?