<$BlogRSDUrl$>

woensdag, januari 19, 2005

(Inter)actie 

Schoonhoven maakt op voor de volgende ronde in het scholendebat.
Donderdag is er een gecombineerde commissievergadering. Ondertussen zijn veel standpunten van belanghebbenden bekend. Toch vangen we signalen op dat er veel insprekers komen. Zo veel dat Hans Wiegant als voorzitter voor heeft gesteld om de vergadering te verplaatsen naar een andere locatie. Helaas besliste de burgemeester anders.
Ik ben benieuwd of er nog nieuwe standpunten naar voren komen.
Maar het belangrijkste is dat de fracties met hun standpunten komen. Natuurlijk zullen er sommigen zijn die de gelegenheid te baat nemen om eens flink over de ontstane problemen te praten, oorzaken te zoeken en schuldigen aan te wijzen (ik heb gisteravond opgelet tijdens een debatcursus!).
De insteek van onze fractie is een andere. Wij gaan voor het direct inlossen van de belofte om te komen tot het bouwen van een brede school in Oost. Dat is 1. En alle andere plannen en complicerende factoren zijn hier ondergeschikt aan. En natuurlijk gaan we geen scholen sluiten als er behoefte aan die school is. En natuurlijk gaan we geen geld weggooien. En natuurlijk staat het belang van de kinderen en de ouders voorop.
We hebben dit standpunt al uitgedragen in ondermeer brieven aan scholen en in gesprekken met de VVD en de wethouder.

Verder ben ik vandaag nog op bedrijfsbezoek geweest bij Cygnea. Dit bureau organiseert interactieve bijeenkomsten. Met veel know how en een technisch hoogstaand product.
Interactie was ook het onderwerp van lange telefoongesprek met Steven Lenos van het Instituut voor publiek en politiek. Hoe gaan we op een interactieve manier het stadsdebat in?

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?