<$BlogRSDUrl$>

woensdag, januari 12, 2005

De schade van heien 

Er wordt gebouwd in de binnenstad van Schoonhoven. En voordat je kan bouwen, moet je heiden. Zeker als je te maken hebt met de veengrond in de Krimpenerwaard.
Anders dan bij het project van de kademuren, waarbij veel schade is ontstaan aan de huizen van omwonenden, is bij dit project een projectontwikkelaar de opdrachtgever. De gemeente moet de vergunning verlenen onder dusdanige voorwaarden dat de omwonenden geen overlast hebben. En controleren of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
Heien kan je goedkoop doen – met grote slagen en een paar dikke palen snel thuis – of duur – langzaam veel dunne palen inschroeven. En met behulp van een deskundig bureau heeft de gemeente een tussenvorm bepaald. Zeg maar niet zo hard slaan op wel dikke palen.
En dat ging dus mis: grote trillingen, scheuren en paniek.
Er zijn dus aanvullende voorwaarden gesteld : even dikke palen, niet zo diep, nog minder hard slaan.

Op zich lijkt er in eerste instantie niets mis te zijn met de rol van de gemeente. Om de belangen van zowel de inwoners als de ontwikkelaar niet te schaden (ontwikkelaars hebben dure advocaten in dienst) wordt er gezocht naar de grens tussen weinig of geen overlast en zo goedkoop mogelijk bouwen.

Maar ik denk dat het Schoonhoven zou passen om de gulden middenweg te verlaten. Gewoon de kant van de bewoners kiezen. Jammer dan dat de bouw iets duurder wordt. Waar mogelijk in dit project, maar zeker in de komende projecten moet de methode worden gekozen die het minste overlast bezorgd: voorzichtig schroeven.
Inbreiden in een oude binnenstad is moeilijk. Maar dat moet niet de zorg zijn van de inwoners, maar van de ontwikkelaars. En de gemeente.

De situatie die nu ontstaan is heeft al schade opgeleverd. En niet alleen bij de oude huizen. Maar ook in het vertrouwen in een gemeentebestuur die zorg heeft voor zijn inwoners. Daarom was het niet gek dat omwonenden van de volgende inbrei locatie nu al tijdens de commissievergadering kwamen inspreken.

De verantwoordelijk wethouder weet wat heien betekent. En welke emoties en onmacht je voelt als je de grond letterlijk onder je voeten voelt trillen. Als je dat weet, dan voorkom je dat bij anderen.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?