<$BlogRSDUrl$>

woensdag, januari 26, 2005

Blaffen of keffen 

Schoonhoven kent een genootschap. Een groepje denkers ( 2,3 of ..?) dat zich graag profileert als een denktank voor de gemeente. Niet partij gebonden houden zij de ontwikkelingen in onze stad in de gaten. Waar ze het nodig vinden komen ze met hun mening naar buiten.
Ik hou daar wel van. Het getuigt van betrokkenheid bij de stad. Vaak heeft het genootschap een signaalfunctie. Als een soort waakhond geven zij te kennen wanneer er in hun ogen iets mis gaat.

Maar de laatste dagen ben ik wat van mening aan het veranderen. Dat komt door de manier waarop het genootschap zich mengt in de discussie over de scholenclusters. De waakhondenfunctie is hier overbodig. Want dat er iets aan de hand is, daar is de politiek van overtuigt. Dan blijft de denktank functie over. Maar wat heeft t het genootschap aan de discussie toe te voegen? Alles wat zij zeggen is in de afgelopen weken al gezegd. Door de belanghebbenden (ouders, medezeggenschapsraden en buurtverenigingen) en door de politieke partijen.

Toch zag het genootschap zich genoodzaakt een heuse persconferentie te beleggen. En dat is nou jammer. Daarmee diskwalificeren ze zich. Ze doen de discussie in hun eentje over. Een discussie die al in de openheid gevoerd wordt. Ze hebben zelfs meegedaan. Op de informatie avond en tijdens de commissie vergadering.
Voor mij veranderd het beeld van de waakhond die ik had een beetje in een keffertje. Lang op een hoge toon doorblijven gaan, zelfs al het gevaar al geweken is. Als je al gehoord bent. Wat wil het keffertje? Aandacht, aai over de bol?

Hieronder de tekst uit de Goudse courant.


“Denktank” waarschuwt voor misstap

Het Schoonhovens Genootschap maakt zich grote zorgen over de effecten van een scholencluster in de wijk Oost. De 'denktank' waarschuwt de gemeente voor een historische misstap als de plannen voor twee megascholen in de buitenwijken worden doorgezet. Dat werd gisteren tijdens een persconferentie meegedeeld.
Het genootschap, dat uit verontruste burgers bestaat, vreest ook de kosten van het ambitieuze scholenplan. Volgens initiatiefnemer Theo Elsing kiest het college van B en W niet alleen voor de duurste variant, maar worden ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur niet meegerekend. "Ga maar gerust uit van zestien tot zeventien miljoen euro. De burger mag dat bedrag straks ophoesten. Let op mijn woorden."

Het Schoonhovens Genootschap voert momenteel gesprekken met de fracties van de politieke partijen om hen te overtuigen van het behoud van de basisscholen in het centrum van de Zilverstad. "Een wijk zonder school gaat ten koste van de leefbaarheid. Ook de middenstad zou nadelige invloed ondervinden, want nu doen moeders vaak de boodschappen in de binnenstad als ze hun kind hebben opgehaald."

Peter Boogaard, een ander lid van de denktank, zet grote vraagtekens bij de gemeentelijke aanpak. "Het college hanteert een verkeerde volgorde. Het presenteert nu een scholenplan zonder enig draagvlak. Alleen de schoolbesturen zijn voorstander. Ouders, docenten, medezeggenschapsraden en burgers verzetten zich. Juist deze groeperingen hadden in een eerder stadium bij de besluitvorming moeten worden betrokken."

Het genootschap meent dat echte onderwijsvernieuwingen niet worden doorgevoerd. Elsing: "Verder dan een gezamenlijk gymlokaal en enkele computerfaciliteiten zal de samenwerking niet bieden. Het is de vraag of een megaschool nog van deze tijd is. Juist in andere gemeenten wordt weer teruggegaan naar kleinschaliger onderwijs." Elsing meent dat vooral de projectontwikkelaar van het Doelenplein de situatie zal uitbuiten. "Onderwijslocaties zijn daarom niet wenselijk in het hart van de stad, maar wij zullen ons blijven verzetten tegen de sloop van onze scholen." Wethouder Huizinga (CDA) noemt de waarschuwing van het genootschap voorbarig. "Er is nog niets beslist. De schoolbesturen zijn zelf met het voorstel voor twee clusters gekomen. Ze bespreken intern de beoogde opzet met hun medezeggenschapsraden. Alle plannen worden bovendien door de raad getoetst. Burgers kunnen op diverse momenten bezwaar aantekenen."Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?