<$BlogRSDUrl$>

maandag, januari 31, 2005


Beetje saai 

Lekker vroeg terug van de fractievergadering. De komende commissievergaderingen kennen geen lange agenda’s. Maar dat hoeft niet altijd om voor voldoende vuurwerk te kunnen zorgen. Bij Samenleving gaat het er vooral om wat er niet op de agenda staat. Bij Middelen om wat er jarenlang niet op de agenda heeft gestaan: het gegeven dat het college willens en wetens milieuwetten heeft overtreden en dat de ambtelijke organisatie willens en wetens te weinig heeft gedaan om het te voorkomen. Het zal je maar gezegd worden. En het staat er toch echt in het rapport dat door een extern bureau is geschreven.
Verder nog vooruit gekeken naar een aantal andere bijeenkomsten. Donderdag praten we met het werkgroepje over het stadsdebat verder. En we blikten vooruit op de bijeenkomst met de fractievoorzitters inzake de burgemeestersvacature.

Eigenlijk is dit wel een beetje een saai stukje. En ik pijnig mijn hersens voor een beetje leuke uitsmijter. Iets in de trant van:
"Clusterbommetje onder college bleef uit" , maar dan leuker.
"College leidt jarenlang Vrom om de Tuin" begint er op te lijken.
"Ambtenaar: is tegenwerken ook werken?" zou ook bij Loesje kunnen.
Maar ik hou het maar bij deze wens als vader van de gedachte:
“Van der Graaf delft onderspit”.
zondag, januari 30, 2005

kort en jeuk 

Kort:
* Jeltje kreeg een speldje en dat was absoluut verdient
* Wouter hield een gloedvol betoog en dat was meer dan goed
* De partij kreeg een nieuw manifest en dat was hoog nodig
* Amoutalib kreeg een ovatie en dat was nauwelijks genoeg
* Krimpenerwaard was goed vertegenwoordigd en dat was gezellig

Jeuk:
Verder moet mij van het hart dat ik steeds meer last begin te krijgen van irritante jeuk als ik denk aan de manier waarop D66 minister de Graaf, tegen alle onafhankelijke adviezen in, zijn voorstellen aan het doordrukken is.
D66 = Doordrammen 66


vrijdag, januari 28, 2005

Plaatsvervangende schaamte en onverholen trots 

Toen ik vandaag de stukken voor de komende commissie vergadering kreeg, zag ik dat er weer geen informatie over Sociale Zaken bij zat. Dat je dat nog durft na alle toezeggingen die gedaan zijn.
Je kan mij echt niet meer wijsmaken dat de betreffende wethouder zijn ambtenaren aanstuurt. Het is het één (hij weet niet wat belangrijk is) of het ander (hij weet belangrijke dingen niet).

Maar ook gisteren in de Raad was er een staaltje van gebrek aan ambtelijke aansturing. In het belangrijkste onderwijs dossier sinds jaren ontbrak ambtelijke ondersteuning. De betrokken (andere)wethouder kwam zonder een letter op papier naar de Raad. Nadat er weken over gesproken was zegde hij mondeling een aantal wijzigingen toe. Er was niet eens de moeite genomen om de wijzigingen op papier te zetten.

Toen ik gisteravond van mijn werk thuis kwam en ontdekte dat er geen aanvullende stukken waren gekomen ben ik zelf maar even achter de pc gekropen. Heb 10 tegels getypt en die later in de Raad met Hans en Nic overlegt. Op een paar puntjes aangepast, overgeschreven, gekopieerd en Voila !! Een en ander is absoluut in ons voordeel geweest. Maar het hoort niet. Er moet maar eens stevig gebulderd worden in Schoonhoven en Nederlek. Over bestuurskracht gesproken.

Maar goed:

Ons voorstel over de aanpak van de bouw van een school in Oost en eventuele clustervorming in het onderwijs is overgenomen. Met behoud van een school in de binnenstad.

Een paar weken is het erg lastig manoeuvreren geweest. De verleiding om te Zwarte Pieten was erg groot. Er zijn veel fouten gemaakt in het traject, er was geen regie vanuit het college, jarenlang is er niets gebeurd en er lag een erg slecht en duur rapport. In plaats van de bekende oppositionele aanpak hebben we als fractie gekozen voor een andere insteek, Steeds laten zien wat je wel wil. Verantwoordelijkheid nemen en open communiceren. Vooral niet Zwarte Pieten. En op die manier bij de coalitiepartijen ruimte creëren voor afwijkende standpunten en een open discussie zonder dat de uitkomst van te voren vast stond.

Dat is dus gelukt. Een meerderheid van de Raad steunde onze aanpak. Eerst het probleem van Oost oplossen. Kijken of andere scholen willen aansluiten – waar we twijfels over hebben – dan inpassen in de ruimtelijke ordening en doorrekenen. Om daarna pas een weloverwogen beslissing te nemen. Op basis van heldere feiten en argumenten.
Niet pappen en nathouden, maar oppakken en nadenken.

Dit schreef de Goudse:

Prioriteit voor Emmaschool in wijk Oost
SCHOONHOVEN In afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar twee scholenclusters in de wijken Noord en Oost start de gemeente Schoonhoven met de bouw van de openbare Koningin Emmaschool op het Argentoterrein.
Dat werd gisteravond besloten tijdens de raadsvergadering over het scholenplan. Op voorstel van de PvdA/D66 wordt prioriteit gegeven aan een nieuw onderkomen voor de Emmaschool, omdat volgens de sociaal-democraten 'een belofte uit 1999 snel moet worden ingelost'. "Je kan niet eeuwig in die noodlokalen verblijven", zei fractievoorzitter Wiegant. "Na de bouw van de Emma kunnen we andere onderwijskundige vernieuwingen invoeren. En wat mij betreft kan de Ichtus meteen mee verhuizen naar Oost. Dat moet het bestuur van deze school echter zelf uitmaken."Het voorstel vond genade in de ogen van de VVD, Gemeente Belang en het CDA, ook al wilde Mone (CDA) als woordvoerder van de coalitie wethouder Deerenberg meer ruimte geven om zijn inmiddels aangepaste plan uit te voeren. De PvdA wenste daarin niet tegemoet te komen. "We hebben een waardeloos rapport van Deloitte geaccepteerd en ingestemd met twee procent ozb-verhoging. Dat zijn voldoende concessies wat ons betreft", aldus Wiegant.Directeur Rob Zilverberg van de Emmaschool kreeg ook te horen dat zijn vestiging niet uit het centrum hoeft te verdwijnen. Daarmee worden de tegenstanders van het gemeentelijke plan enigszins tevreden gesteld. Zij achten een Schoonhovens hart zonder schoolgebouw ondenkbaar.Het is echter de vraag of de Ichtus z'n centrumpositie zal opgeven. Volgens directeur Theo Segers zal het christelijk onderwijs zich beraden over de nieuwe situatie. Persoonlijk is hij voorstander van een verhuizing naar Oost. De rooms-katholieke Krullevaar is inmiddels afgehaakt als derde partij voor het Argentoterrein. Schooldirecteur Lida Ravenhorst wenst geen versnippering van haar leerlingen door de hele stad en heeft een nadrukkelijke voorkeur voor een plek in Noord.Overigens kan het haalbaarheidsonderzoek naar de scholenclusters betekenen, dat – op de bouw van de Emmaschool na – de gehele operatie alsnog wordt afgelast. Met name de financiering en de leerlingenprognoses zijn grote onduidelijkheden in het rapport van Deloitte.GroenLinks wenste zelfs een second opinion van een ander bureau, maar kreeg daarvoor geen steun van de overige politieke partijen
.


donderdag, januari 27, 2005

Grof schandaal 

Vanmiddag werd er een jeugdjournaalitem aangekondigd: minister Verdonk ging op bezoek bij Maartje en haar Afghaanse vriendin. Maartje is ongeneeslijk ziek en had gevraagd of zij haar plaats in Nederland mocht afstaan aan haar vriendinnetje. Deze vooraankondiging maakte veel bij me los. Ik was al eerder geraakt door het verhaal van Maartje. En vroeg mij af of de minister nu zij goed nieuws kwam brengen zichzelf hiermee ging profileren als goede bestuurder met oog voor menselijk leed. Dat zou ik schande vinden, maar voor de goede zaak nog acceptabel.
Daar kwam ze binnen, met een bos bloemen. Camera’s uit en praten met Maartje en haar vriendinnen. “Ze luisterde niet. Ze gaf steeds hetzelfde antwoord.En de uitzetting gaat gewoon door”.
Minister Verdonk profileerde zich niet als een goede bestuurder. Nee als een harde niet capabele ……………(vul hier alle scheldwoorden in die je kent.)
Wat een vertoning.
Over de rug van een doodziek kind stemmen binnen halen bij het rechtse deel van de bevolking. Bang voor Wilders zeker.
Heb ook vernomen van een andere uitzettingszaak. Van een homo die terug wordt gestuurd naar de gevangenis. Omdat hij homo is. Gaat lekker Verdonk!!!!
Hier het bericht:

Libische homo vecht tegen uitzetting
Op 24 januari jl. is tevergeefs geprobeerd de homoseksuele Libiër Wessam het land via Schiphol uit te zetten. Omdat Wessam in Lybië vreest voor zijn leven, heeft hij uit wanhoop scheermesjes ingeslikt om zijn uitzetting te voorkomen.
Wessam is er van overtuigd dat hij in Libië gearresteerd zal worden, omdat hij daar is veroordeeld vanwege zijn homoseksuele geaardheid en na drie jaar uit de gevangenis is ontsnapt. Vóór zijn vlucht is Wessam naakt aan een paal gebonden om als homoseksueel te schande worden gezet. Hij heeft lijfstraffen ondergaan; de littekens op zijn hoofd en lichaam getuigen daarvan. Organisaties als Amnesty International hebben in het recente verleden uitgebreid gerapporteerd over de levensbedreigende situatie van homo’s in Libië. Daar gelden voor homo's gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar. Voor Wessam geldt bovendien dat hij in politiek opzicht veel problemen heeft gehad. Na zijn veroordeling voor homoseksualiteit zat hij vast in Bengazi. De vriend met wie hij toen een relatie had, zit nog steeds in de gevangenis. Wessams Nederlandse partner heeft via een advocaat geprobeerd met een spoedprocedure bij het Europese Hof de uitzetting te voorkomen. Ook heeft hij een klacht ingediend tegen de Nederlandse overheid, omdat de dreigende uitzetting ongegrond en onmenselijk is. Hij wil desnoods naar Libië om zijn vriend op te halen, mocht die worden uitgezet. "Dan stel ik Nederland verantwoordelijk voor wat er hem daar overkomt, want iedereen heeft recht op leven. Ik kan boekdelen schrijven over de manier waarop wij zijn behandeld door de vreemdelingendienst. Zelfs hier in de gevangenis is hij gediscrimineerd en mishandeld. En ikzelf ben natuurlijk ook de dupe van het Nederlandse uitzetbeleid. Ook ik word in mijn rechten aangetast. Naar mijn mening wordt Wessam met de uitzetting welbewust en met voorbedachten rade de dood ingejaagd. Daarmee gaat Nederland toch in tegen alle wetten...!" Wessam zit inmiddels meer dan 6 maanden in detentie. De advocaat heeft de Amsterdamse rechtbank verzocht Wessam vrij te laten, omdat er geen rechtsgronden zijn voor de vreemdelingendetentie.woensdag, januari 26, 2005

Blaffen of keffen 

Schoonhoven kent een genootschap. Een groepje denkers ( 2,3 of ..?) dat zich graag profileert als een denktank voor de gemeente. Niet partij gebonden houden zij de ontwikkelingen in onze stad in de gaten. Waar ze het nodig vinden komen ze met hun mening naar buiten.
Ik hou daar wel van. Het getuigt van betrokkenheid bij de stad. Vaak heeft het genootschap een signaalfunctie. Als een soort waakhond geven zij te kennen wanneer er in hun ogen iets mis gaat.

Maar de laatste dagen ben ik wat van mening aan het veranderen. Dat komt door de manier waarop het genootschap zich mengt in de discussie over de scholenclusters. De waakhondenfunctie is hier overbodig. Want dat er iets aan de hand is, daar is de politiek van overtuigt. Dan blijft de denktank functie over. Maar wat heeft t het genootschap aan de discussie toe te voegen? Alles wat zij zeggen is in de afgelopen weken al gezegd. Door de belanghebbenden (ouders, medezeggenschapsraden en buurtverenigingen) en door de politieke partijen.

Toch zag het genootschap zich genoodzaakt een heuse persconferentie te beleggen. En dat is nou jammer. Daarmee diskwalificeren ze zich. Ze doen de discussie in hun eentje over. Een discussie die al in de openheid gevoerd wordt. Ze hebben zelfs meegedaan. Op de informatie avond en tijdens de commissie vergadering.
Voor mij veranderd het beeld van de waakhond die ik had een beetje in een keffertje. Lang op een hoge toon doorblijven gaan, zelfs al het gevaar al geweken is. Als je al gehoord bent. Wat wil het keffertje? Aandacht, aai over de bol?

Hieronder de tekst uit de Goudse courant.


“Denktank” waarschuwt voor misstap

Het Schoonhovens Genootschap maakt zich grote zorgen over de effecten van een scholencluster in de wijk Oost. De 'denktank' waarschuwt de gemeente voor een historische misstap als de plannen voor twee megascholen in de buitenwijken worden doorgezet. Dat werd gisteren tijdens een persconferentie meegedeeld.
Het genootschap, dat uit verontruste burgers bestaat, vreest ook de kosten van het ambitieuze scholenplan. Volgens initiatiefnemer Theo Elsing kiest het college van B en W niet alleen voor de duurste variant, maar worden ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur niet meegerekend. "Ga maar gerust uit van zestien tot zeventien miljoen euro. De burger mag dat bedrag straks ophoesten. Let op mijn woorden."

Het Schoonhovens Genootschap voert momenteel gesprekken met de fracties van de politieke partijen om hen te overtuigen van het behoud van de basisscholen in het centrum van de Zilverstad. "Een wijk zonder school gaat ten koste van de leefbaarheid. Ook de middenstad zou nadelige invloed ondervinden, want nu doen moeders vaak de boodschappen in de binnenstad als ze hun kind hebben opgehaald."

Peter Boogaard, een ander lid van de denktank, zet grote vraagtekens bij de gemeentelijke aanpak. "Het college hanteert een verkeerde volgorde. Het presenteert nu een scholenplan zonder enig draagvlak. Alleen de schoolbesturen zijn voorstander. Ouders, docenten, medezeggenschapsraden en burgers verzetten zich. Juist deze groeperingen hadden in een eerder stadium bij de besluitvorming moeten worden betrokken."

Het genootschap meent dat echte onderwijsvernieuwingen niet worden doorgevoerd. Elsing: "Verder dan een gezamenlijk gymlokaal en enkele computerfaciliteiten zal de samenwerking niet bieden. Het is de vraag of een megaschool nog van deze tijd is. Juist in andere gemeenten wordt weer teruggegaan naar kleinschaliger onderwijs." Elsing meent dat vooral de projectontwikkelaar van het Doelenplein de situatie zal uitbuiten. "Onderwijslocaties zijn daarom niet wenselijk in het hart van de stad, maar wij zullen ons blijven verzetten tegen de sloop van onze scholen." Wethouder Huizinga (CDA) noemt de waarschuwing van het genootschap voorbarig. "Er is nog niets beslist. De schoolbesturen zijn zelf met het voorstel voor twee clusters gekomen. Ze bespreken intern de beoogde opzet met hun medezeggenschapsraden. Alle plannen worden bovendien door de raad getoetst. Burgers kunnen op diverse momenten bezwaar aantekenen."maandag, januari 24, 2005

Vraagje voor donderdag 

Een deel van het geld dat Schoonhoven krijgt voor het verzachten van bezuiniging voor gehandicapten, bejaarden en chronisch zieken wordt gebruikt voor het PvdA/D66 plan voor aanvullende verzekering van deze groep.
Een ander deel wordt gebruikt voor de voorlichting en ondersteuning om door middel van belastingteruggave het inkomen te verbeteren.

Deze boodschap was te lezen in de Goudsche Courant van 20 januari.

Wij willen graag van het college weten hoe teruggave van de belasting door het college en de uitvoerende organisatie wordt gezien.
Ons bereikten namelijk klachten dat teruggave wordt gezien als extra inkomsten. En dat daardoor mensen die van een uitkering afhankelijk zijn deze inkomsten moeten opgeven. En er uiteindelijk niets mee opschieten.

Onze fractie is van mening dat teruggave van belasting het terugkrijgen van teveel betaald geld is en derhalve niet gekort mag worden op uitkeringen.
Deelt het college deze mening?
Wordt dit principe in de praktijk toegepast?

vrijdag, januari 21, 2005

De school 

(Klik op de link voor het plaatje)

cda school.bmp

De school

De school is groot
De school is hoog
De CDA school niet
die heeft drie deu-ren


donderdag, januari 20, 2005

De clusters 

Net terug van een uitgebreide discussie in de gezamenlijke commissies over de scholenclusters.
Hieronder de bijdrage in eerste termijn.
Verder nog goed om te weten dat er een volle tribune was, dat Pieter terug was om een stukje te schrijven en dat de wethouder een kans heeft om goed werk te verrichten voor Schoonhoven en het onderwijs. Maar dan heeft hij nog wel wat te doen de komende dagen.

Mijn bijdrage

In de afgelopen periode hebben we veel visies en meningen gekregen over het voorliggende haalbaarheidsonderzoek.
Visies vanuit diverse belangen.
En daar is niets mis mee.
De belangen van schoolbesturen kunnen zijn andere zijn dan die van buurtbewoners.

En de conclusie is duidelijk , de geschetste toekomstvisie in het onderzoek stuit op veel weerstand.

Ook onze fractie heeft een aantal problemen met het stuk.
Deze spitsen zich toe op
onduidelijkheid met betrekking tot de financiële gevolgen,
de onduidelijkheid met betrekking tot de leerlingenprognoses,
het ontbreken van een goede onderwijskundige onderbouwing van schaalvergroting en onvoldoende zicht op de ruimtelijke problemen die de schaalvergroting met zich meebrengt.

Maar er is iets anders. En dat vinden we belangrijker dan de studie die hier nu ligt.

En dat is dat we als politiek beloofd hebben dat er een permanente school in Oost moet komen. Op korte termijn. En het liefst breed. Let wel breed.
Dus een acht klassige basisschool met daarnaast op het kind gerichte activiteiten zoals vroegschoolse activiteiten en voor en na schoolse activiteiten, concreet: crèche, speelzaal, huiswerkclub
Een clusterschool, waar het gaat om het samenvoegen van verschillende scholen met verschillende achtergronden hebben we nooit beloofd.

Wat belooft is moet nu eindelijk eens gedaan worden. En kan niet wachten op vervolgtrajecten en weer nieuwe leerlingenprognoses.

Wij stellen dan ook voor om een duidelijke fasering aan te brengen in de ontwikkelingen van het Schoonhovense basisonderwijs.

De eerste stap is duidelijk: de bouw van de school in Oost. Geen vooronderzoek, geen haalbaarheidsonderzoek, maar een concreet bouwplan ontwikkelen.
Een plan dat rekening houdt met de voorstellen gedaan door de sportverenigingen en dat rekening houdt met mogelijke uitbreiding in de toekomst.
Een plan dat ook aangeeft wat de maximale bebouwing kan zijn, rekening houdend met aan- en afvoer en de schaalgrote van de wijk.

De tweede stap ligt bij de schoolbesturen. Zijn de besturen van de Krullevaar en Ichtus bereidt tot verdere samenwerking.
Zonder daarbij voorwaarden vooraf te stellen.
Zonder daarbij vooruit te lopen op mogelijke ontwikkelingen in de leerlingen prognoses.
Als dat antwoord positief is willen wij meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek aangaande die specifieke vraagstelling. Waarbij wat ons betreft niet vooraf vaststaat dat dit leidt tot clustering op het Argento terrein. Andere opties zijn ook mogelijk. Laat duidelijk zijn dat hier de onderwijskundige aspecten een rol moeten spelen.

Voorzitter wij kunnen de toekomst niet voorspellen. En het lijkt er op dat de prognosecijfer makers dat ook niet kunnen.
Wij vinden het veel te vroeg om nu al te besluiten wat de stappen erna moeten worden.

Laten we over een ding wel duidelijk zijn.
We werken niet mee aan het sluiten van scholen waar leerlingen aanbod voor is.
Net zoals we dat andersom ook niet doen.
We bouwen geen scholen waar geen aanbod voor is.

Want het gaat niet alleen om goed onderwijs in Schoonhoven,
het gaat ook om leefbaarheid in alle wijken van Schoonhoven
en het gaat om een voor de inwoners betaalbaar Schoonhoven.

Deze vergadering is er ondermeer om de wethouder de kaders te geven voor de plan ontwikkeling.

Hier komen ze:

Wij laten de taakstelling 1 sportveld op te heffen met het volgen van het
Argento plan vallen.

De maximale ruimte voor het Argento terrein is 16 groepen op dit terrein of er moeten zeer slimme oplossingen gevonden worden voor de ro en verkeersproblematiek.

En begin zonder dralen met planontwikkeling en procedures voor een brede achtklassige openbare basisschool op het Argento-terrein.

woensdag, januari 19, 2005

(Inter)actie 

Schoonhoven maakt op voor de volgende ronde in het scholendebat.
Donderdag is er een gecombineerde commissievergadering. Ondertussen zijn veel standpunten van belanghebbenden bekend. Toch vangen we signalen op dat er veel insprekers komen. Zo veel dat Hans Wiegant als voorzitter voor heeft gesteld om de vergadering te verplaatsen naar een andere locatie. Helaas besliste de burgemeester anders.
Ik ben benieuwd of er nog nieuwe standpunten naar voren komen.
Maar het belangrijkste is dat de fracties met hun standpunten komen. Natuurlijk zullen er sommigen zijn die de gelegenheid te baat nemen om eens flink over de ontstane problemen te praten, oorzaken te zoeken en schuldigen aan te wijzen (ik heb gisteravond opgelet tijdens een debatcursus!).
De insteek van onze fractie is een andere. Wij gaan voor het direct inlossen van de belofte om te komen tot het bouwen van een brede school in Oost. Dat is 1. En alle andere plannen en complicerende factoren zijn hier ondergeschikt aan. En natuurlijk gaan we geen scholen sluiten als er behoefte aan die school is. En natuurlijk gaan we geen geld weggooien. En natuurlijk staat het belang van de kinderen en de ouders voorop.
We hebben dit standpunt al uitgedragen in ondermeer brieven aan scholen en in gesprekken met de VVD en de wethouder.

Verder ben ik vandaag nog op bedrijfsbezoek geweest bij Cygnea. Dit bureau organiseert interactieve bijeenkomsten. Met veel know how en een technisch hoogstaand product.
Interactie was ook het onderwerp van lange telefoongesprek met Steven Lenos van het Instituut voor publiek en politiek. Hoe gaan we op een interactieve manier het stadsdebat in?

dinsdag, januari 18, 2005

Belastingen 

Vandaag kreeg ik twee brieven van de belasting en gisteren een mailtje over belastingen van Nel van Walsum.
Kan geen toeval zijn.

Ik zal binnenkort vragen gaan stellen over dit onderwerp. Ik zoek nog naar een goede manier. Een die er voor zorgt dat er redelijk snel een antwoord komt...….

Wat er speelt is dat steeds vaker slechte maatregelen van de regering nog enigszins goed worden gemaakt door belastingteruggave. Dat maakt dat je als oudere, chronisch zieke of uitkeringsgerechtigde formulieren moet gaan invullen. Ik ben benieuwd of de Sociale dienst in deze actie gaat ondernemen. Of mensen met recht op teruggaaf worden gestimuleerd en/of geholpen met deze materie.
Maar er is een nog een andere zorg. Dat is dat de teruggaaf weer aangemerkt gaat worden als inkomsten. Dat heeft de Sociale Dienst al vaker gedaan. Terwijl ik vind dat het geen inkomsten is, maar het terugbetalen van het teveel dat is ingehouden. Je hebt er dus al belasting over betaald. Het geld is al van jou, maar je had het nog niet.
Als er toevallig een belastingsdeskundige meeleest, graag je mening!maandag, januari 17, 2005

Snel 

Even laten weten dat ik dit weblog niet vergeet. Soms is er te weinig tijd tussen thuiskomen van het werk en vergaderingen. Straks eerst een ingelaste vergadering over de scholenclusters.
Daarna, met de benen op tafel, met de besturen van PvdA en D66. Waarin we praten over de toekomst van en in onze samenwerking.
Als ik Radio 1 mag geloven, luisterend naar het journalistenforum, geeft D66 de overige regeringspartijen steeds meer redenen om te stoppen met de coalitie:
Irak, Brinkhorst met zijn economische visie, Brinkhorst en de energie leveranciers en tenslotte de staatkundige hervorming die –gelukkig maar – niet wil vlotten.
Misschien vanavond meer – ligt aan het tijdstip.

Ook nog even snel: hoop dat de media zich morgen wat zullen inhouden bij de glorieuze comeback van Hirschi A. (Vrij naar het ook niet zo vrolijke toneelstuk).

vrijdag, januari 14, 2005

Daarom PVDA 

Vandaag twee redenen waarom ik mij de PVDA thuis voel.
De eerste komt uit Den Haag. Stemde onlangs de tweede kamerfractie van het CDA nog tegen de tekst van een motie die op hun eigen congres was aangenomen, bij ons gaat dat anders.
De fractie heeft, om de wens van het congres mogelijk te maken, een initiatiefwet voorbereid om te komen tot een door de raad gekozen burgemeester.
(het lijkt vandaag wel lange zinnen dag !).
Maar goed. Terwijl een deel van de fractie moeite heeft met het voorstel, wordt het wel gedaan.
Hier kan je verder lezen.

De tweede reden komt uit de Krimpenerwaard. Collega raadslid Leo Mudde schreef onlangs op zijn weblog over de solidariteit binnen de partij als het gaat om de aanleg van een rondweg.
Ik heb daar per mail op gereageerd. Vandaag de reactie daarop van Leo. Driewerf goed:
1. Hij nuanceert zijn bijdrage op een lezenswaardige manier
2. Hij blijft strijden voor de meest milieuvriendelijke variant
3. Hij geeft mij gelijk :)
Maar ook Leo heeft gelijk. Soms vergeten bestuurders namens wie zij besturen. En is de lobby van bedrijven en ontwikkelaars sterker dan het besef van het belang van het milieu.
Raadsleden als Leo spreken de bestuurders daar echter op aan.
En daar moet hij vooral mee doorgaan. Lees hier zijn weblog.
donderdag, januari 13, 2005

Humaan gidsland 

Het lijkt allemaal zo rustig aan het uitzetfront. Heel humaan wordt een gezin dat hier al 9 jaar woont niet vandaag, maar over 6 weken uitgezet naar Sri Lanka. Omdat het dan voor Tamils veiliger is? Omdat de gevolgen van de tsumani dan over zijn?
Of omdat mevrouw Verdonk mooi weer wil spelen met de gevolgen van de ramp?
Nu wordt er niet uitgezet omdat het niet humaan zou zijn. Wanneer dan wel?

Nederland ruilt de rol van gidsland inzake mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking in voor een andere. Lees maar:

'Nederland zet asielzoekers te snel uit'

AMSTERDAM (ANP) - Nederland is wat al te efficiënt geworden in zijn uitzettingsbeleid. Dat kan uiteindelijk grote gevolgen hebben, omdat de rest van Europa het Nederlandse beleid vaak als voorbeeld neemt. Dat is zorgwekkend, zegt Carroll Bogert (43), vice-president van Human Rights Watch.
De mensenrechtenorganisatie, die in New York zetelt, presenteert donderdag zijn vijftiende jaarlijkse rapport. ,,In Nederland zijn de asielprocedures de laatste jaren versneld, gestroomlijnd, verkort en versimpeld. Dat leidt ertoe dat veel meer mensen het land uit moeten. Het is vaak een kwestie van even het dossier bekijken, een conclusie bedenken en de mensen op het vliegtuig zetten. Door die versnelde procedures gaan duizenden mensen terug, vaak naar gevaarlijke landen als Somalië. Daar zijn we bezorgd over.''

woensdag, januari 12, 2005

De schade van heien 

Er wordt gebouwd in de binnenstad van Schoonhoven. En voordat je kan bouwen, moet je heiden. Zeker als je te maken hebt met de veengrond in de Krimpenerwaard.
Anders dan bij het project van de kademuren, waarbij veel schade is ontstaan aan de huizen van omwonenden, is bij dit project een projectontwikkelaar de opdrachtgever. De gemeente moet de vergunning verlenen onder dusdanige voorwaarden dat de omwonenden geen overlast hebben. En controleren of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
Heien kan je goedkoop doen – met grote slagen en een paar dikke palen snel thuis – of duur – langzaam veel dunne palen inschroeven. En met behulp van een deskundig bureau heeft de gemeente een tussenvorm bepaald. Zeg maar niet zo hard slaan op wel dikke palen.
En dat ging dus mis: grote trillingen, scheuren en paniek.
Er zijn dus aanvullende voorwaarden gesteld : even dikke palen, niet zo diep, nog minder hard slaan.

Op zich lijkt er in eerste instantie niets mis te zijn met de rol van de gemeente. Om de belangen van zowel de inwoners als de ontwikkelaar niet te schaden (ontwikkelaars hebben dure advocaten in dienst) wordt er gezocht naar de grens tussen weinig of geen overlast en zo goedkoop mogelijk bouwen.

Maar ik denk dat het Schoonhoven zou passen om de gulden middenweg te verlaten. Gewoon de kant van de bewoners kiezen. Jammer dan dat de bouw iets duurder wordt. Waar mogelijk in dit project, maar zeker in de komende projecten moet de methode worden gekozen die het minste overlast bezorgd: voorzichtig schroeven.
Inbreiden in een oude binnenstad is moeilijk. Maar dat moet niet de zorg zijn van de inwoners, maar van de ontwikkelaars. En de gemeente.

De situatie die nu ontstaan is heeft al schade opgeleverd. En niet alleen bij de oude huizen. Maar ook in het vertrouwen in een gemeentebestuur die zorg heeft voor zijn inwoners. Daarom was het niet gek dat omwonenden van de volgende inbrei locatie nu al tijdens de commissievergadering kwamen inspreken.

De verantwoordelijk wethouder weet wat heien betekent. En welke emoties en onmacht je voelt als je de grond letterlijk onder je voeten voelt trillen. Als je dat weet, dan voorkom je dat bij anderen.


dinsdag, januari 11, 2005

Veel 

De eerste weken zijn traditioneel megadruk. Naast gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomsten ook de Horecava en de Vakantiebeurs. En dan gisteren drie-in-een commissievergadering.
Er gaat veel door mijn hoofd. Van de bijeenkomst vooraf waar we het stadsdebat een eerste aanzet hebben gegeven tot de busreis naar Utrecht, toevallig naast de directeur van de plaatselijke VVV, Marijke.
Op toerisme kom ik binnenkort terug. Ik ben bang dat als we de ideeën van Jos Huizinga gaan volgen dat we dan binnenkort het museum wel dicht kunnen gaan doen. Dan is elke 50 plusser een keer geweest en zijn we klaar. (….uitlokken is niet zo moeilijk..)

Maar ik wil vandaag toch schrijven over wat me het meest aan het hart gaat.
Dat ik als raadslid mijn werk niet goed kan doen omdat we een wethouder hebben die het niet lukt om een opdrachtnemer (Sociale Zaken uit Nederlek) goed aan te sturen.
Nu is er toegezegd (alweer) dat we de volgende commissievergadering een compleet overzicht krijgen.

Gisteren heb ik er dit over gezegd:

Ik heb gevraagd om het onderwerp WWB op de agenda te zetten omdat ik een probleem heb. En ik wil met de andere fracties dit probleem bespreken. Nu, maar ook straks in de raad.

Het gaat erover dat ik mijn werk als raadslid niet goed kan doen. Dat ik niet in staat wordt gesteld mijn controlerende functie uit te voeren. En volgens mij ben ik daar niet uniek in.

Bij het aangaan van de dienstlevering overeenkomst met Sociale Zaken in Nederlek is overeen gekomen dat het college ieder kwartaal geïnformeerd zou worden over de kerncijfers. Bij de bespreking van de overeenkomst zegde wethouder Huizinga toe dat ook de commissie de beschikking over de cijfers zou krijgen.
En dat is 1 keer gebeurd. De tweede keer waren de cijfers niet compleet en zouden we nog geïnformeerd worden. Dat is niet gebeurd. Niets meer van gehoord.

Bij het vaststellen van het informatie protocol hebben we vastgelegd dat zaken met betrekking tot WWB met voorrang gemeld worden. We hebben nooit iets gehoord. Valt er dan niets te melden?

Ik heb vragen gesteld in commissieverband. Geen gegevens.

Bij de behandeling van de begroting kondigde onze fractie aan de gang van zaken rondom de WWB te willen laten onderzoeken. Wij waren er niet van overtuigd dat de wethouder de zaken op een rij had. Hijzelf ook niet. En kondigde zelf een onderzoek aan en een overzicht. Zou er in december zijn. Het was er niet.

Dus een heel jaar lang is er wat mij betreft maar wat gedaan zonder dat de wethouder er overzicht in had. Op uitstroom, instroom, financiering, overschrijding, verhaal en aanpak. En zonder dat wij er als raad op konden toezien. Terwijl het niet om het minste dossier gaat, integendeel.

Ik heb geen idee hoe het verder moet. Moet ik weer de wethouder geloven dat er iets aan komt? Ik heb daar geen goede ervaringen mee. Ik raak het geloof in de toezeggingen van de wethouder kwijt.
En als er al een overzicht komt. Hoe heeft de wethouder dan het afgelopen jaar gestuurd? Had hij wel gegevens?
Zo ja, waarom hadden wij die dan niet,
Zo nee, hoe kon hij dan verantwoordelijk zijn voor dit zware dossier.

Ik begon mijn verhaal met te zeggen dat ik een probleem heb. Maar eigenlijk is het de wethouder die een probleem heeft.

Ik geef dit graag ter discussie.


maandag, januari 10, 2005

Brief 

Vorige week op de post gedaan, nu zullen ze hem wel heben. Vandaar onderstaand de brief aan de medezeggenschapsraden van de Schoonhovense basisscholen.

Geachte dames en heren,

In de afgelopen weken is veel gesproken over de plannen die er liggen om te komen tot twee clusterscholen in Schoonhoven. Door de besturen, de schoolleiders, het college van B&W, buurtbewoners en politieke partijen.

Maar het geluid van een van de belangrijkste partijen in de discussie, de medezeggenschapsraden, hebben we naar onze mening nog te weinig gehoord. Terwijl u een belangrijke rol speelt in de discussie. Als uw raad tegen een besluit stemt dat wettelijke instemming behoeft, dan gaat het niet door.

Graag brengen wij de visie van de PVDA/D66 fractie onder uw aandacht.

Er moet een nieuwe school in Oost komen. De huidige locatie van de Emmaschool in Oost vervalt en er zijn al jarenlang toezeggingen gedaan voor een nieuwe school.
Als alle nieuwbouwplannen die de gemeente heeft doorgaan ( we lopen al wel twee jaar achter op schema), dan wordt er een toename van het totale aantal leerlingen in Schoonhoven verwacht. Maar hoeveel is niet te voorspellen.

Vooruitlopend op die groei hebben de schoolbesturen bedacht dat het bouwen van twee clusterscholen ( in Oost en Noord) veel van hun bestuurlijke problemen kan oplossen. De gemeente moet de nieuwbouw betalen en zelf heb je veel minder onderhoudskosten. Je verminderd de concurrentie. Ouders kiezen niet meer voor de afstand tussen school en huis, maar voor het onderwijs zelf. Je kan makkelijker onderwijsvernieuwing doorvoeren, want je hebt de ruimte ervoor. Dat laatste argument wordt ook door de schoolleiders gebruikt.

Maar wat beteken de plannen voor de kinderen en de ouders?

Clusterscholen zijn grote scholen. Waar veel kinderen naar toe gaan. Vorig jaar november was er een onderzoek dat aangaf dat de kinderen die van een grote school afkwamen gemiddeld beter waren dan van een kleine school. Wij kijken daar niet van op. Want voor zwakke leerlingen is op grote scholen vaak geen plaats. Zij gaan verloren in de massa en worden overgeplaatst naar speciaal onderwijs. Op kleine scholen is er nog aandacht voor de individuele leerling. Zwakke leerlingen mogen blijven. Kleine scholen mogen wat ons betreft dus trots zijn op hun lager gemiddelde.

Met de plannen die er nu liggen krijgen de ouders minder keuze als het gaat om een school voor hun kinderen. De afstand voor veel leerlingen tussen school en huis wordt vergroot.
Met het verdwijnen van de scholen uit de binnenstad moeten dagelijks kinderen de provinciale weg over (of onderdoor). Maar de ouders krijgen, net als alle inwoners van Schoonhoven, ook de rekening gepresenteerd. Het onderwijs wordt door de plannen fors duurder.

De fractie van PVDA/D66 is niet tegen onderwijsvernieuwing en goede huisvesting. Maar we willen waken voor niet goed doordachte stappen. Wij stellen voor om voorwaarden aan het plan te verbinden.
De eerste voorwaarde is een gefaseerde uitvoering. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. Te beginnen met de nieuwbouw van een openbare school in Oost. Waarbij in de plannen rekening wordt gehouden met uitbreidingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld en protestant-christelijke en een katholieke school.
De tweede voorwaarde is dat niet op voorhand wordt afgesproken dat de Emmaschool in het centrum gesloten wordt. Alleen als de realiteit aangeeft dat er onvoldoende leerlingen voor de binnenstadschool zijn kan je daarover een besluit gaan nemen.

U als Medezeggenschapsraad kan uw eigen voorwaarden verbinden aan de plannen. Wij hopen dat u onze voorwaarden mee wilt wegen.

Met vriendelijke groet,
namens PVDA/D66 fractiePS. Donderdag 20 januari is er in het stadhuis een speciale commissievergadering over de plannen. Wij willen u er op wijzen dat dit een gelegenheid is waar u uw visie aan de politieke partijen duidelijk kunt maken.

vrijdag, januari 07, 2005

Oogst 

De oogst van een matig bezochte nieuwjaarsreceptie:

A.s. maandag praten we met een werkgroepje ter voorbereiding van het stadsdebat
Gesproken met de woningbouw over de manier waarop je vervolg geeft aan de woonwensenonderzoeken onder Marokkanen
Binnenkort ga ik op bezoek bij het Muziekonderwijs
Met een schoolbestuurder gesproken over de clusterplannen
Geluisterd naar de zorg rond het heien op het Hasco terrein
Van wethouder Jos zijn weblog adres gekregen:
http://joshuizinga.web-log.nl/
Gesproken met de initiatiefnemers van een actieweekeinde voor Azië.
En gehoord in de speech van de burgemeester dat zij in 2005 stopt.

Morgen ben ik om 10 uur op de Dam. Daarvandaan zendt Radio Zilverstad morgen uit. Ik vervang Hans en wordt samen met Nic geïnterviewd over de actuele politiek.

donderdag, januari 06, 2005

DOEN 

http://www.giro555.nlwoensdag, januari 05, 2005

ACTIE 

Ik doe morgen ook mee. Met m'n weblog op wit en de oproep om op giro 555 te storten.
Maar ik begin wel wat twijfels over de effectiviteit van alle acties te krijgen. Vandaag in de krant iemand die wel 700 euro had overgemaakt door heel hard actie te voeren. Tja. Knap van dat harde werken. Maar om daarmee de krant in te gaan?
Ik vind/vond het wel wat dat de Nederlanders voor welke tv actie dan ook al zoveel geld hebben overgemaakt. Omdat we weten dat 555 het nummer voor noodhulp is. Maar ik zou ook graag een actie zien voor de vervolghulp. Dat de regeringen de schuld van de getroffen landen opschorten – of beter kwijtschelden – en dat de bevolking echt iets doet aan de opbouw.
Dat bijvoorbeeld onze zilversmeden hun gereedschappen inzamelen en opsturen naar collega’s. Of dat we als stad garant staan voor nieuwe boten voor de vissers. Steigers bouwen. Dat soort dingen. Dat de emotie van het moment omgezet wordt in langdurige contacten en vriendschappen. En een gezonde economische relatie.dinsdag, januari 04, 2005

scholen 

Gisteren met de fractie de lijnen voor de komende periode uitgezet. Er staat nogal wat te gebeuren. Een van de belangrijke onderwerpen is het scholencluster. Waar het draait om de vraag of de gemeente veel geld wil uittrekken voor de centrale huisvesting van het basisonderwijs. En wat mij betreft: of je sowieso moet willen dat er veel kinderen naar dezelfde locatie moeten voor hun onderwijs. Uit het oogpunt van de haal-en-breng problematiek alleen al kan je hierbij vraagtekens zetten. Nu hoor ik geluiden dat je dan de ouders maar moet opvoeden om niet met de auto te komen. Maar moesten er geen kinderen opgevoed worden? Voor mij moet een school klein, veilig, bereikbaar en individueel gericht zijn. Vandaag een brief verstuurd naar de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Omdat zij een belangrijke rol hebben bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Binnenkort kan je brief ook hier lezen, maar de MR’s hebben hem zelf nog niet, dus even geduld.

maandag, januari 03, 2005

Beginnen 

Hoe begin je weer na een zware persoonlijke periode?
Door het gewoon maar te doen denk ik.
Bij deze.

Vanavond begint ook de fractie. De vergadering staat in het teken van de commissievergaderingen van de volgende week. Hoewel, vergaderingen. Er is zo weinig op de agenda dat de drie vergaderingen tot een worden samengevoegd. Vanuit de commissie samenleving is er helemaal niets te melden. Tenminste op papier.
En daar zit hem nou net de kneep.

Ik denk dat er genoeg te melden moet zijn. Al was het alleen al het schriftelijk antwoord op de vragen die we samen met de Groen Links fractie hebben gesteld over Vluchtelingenwerk. Over het ontbreken van het antwoord heb ik de afgelopen periode gecorrespondeerd met de gemeentesecretaris.

Er zijn nog meer belangrijke dossiers waarover van alles gemeld zou moeten worden: de sportvelden, de uitkeringen, het sociaal beleid….en niet te vergeten de dienstverlening.

Voor vanavond is er ook een uitnodiging in de Lekstreek geplaatst. Om geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om samen met de fractie de politieke agenda voor de komende periode te bepalen. Ik verwacht eigenlijk geen respons, omdat zo’n initiatief moet groeien. Maar wie weet. Morgen dus meer.

O ja, ook net begonnen, bijna vergeten: 2005.

De lezers van dit weblog en iedereen die hun lief is wens ik een heel goed 2005 toe.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?