<$BlogRSDUrl$>

maandag, november 01, 2004

De Raad 3 

Onderstaande bijdrage zorgde ervoor dat wethouder Huiznga heeft toegezegd nog in 2004 met een helder overzicht te komen. Dat overzicht kan de raad dan eventueel laten toetsen door een accountant. De motie die ik hierover aan heb gekondigd houden we dus nog even in onze achterzak.

Mijn bijdrage:

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wethouder Huizinga, heeft u het nog allemaal wel op een rijtje. En dan bedoel ik de kosten voor sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
En als belangrijk onderdeel daarvan de wet werk en bijstand.
Begroot tekort in 2004 2.224.000 euro.
Nog voor de begrotingsbehandeling al verhoogd met 188.000 euro. Zijnde het risico dat Schoonhoven liep bij het niet goed reïntegreren van bijstandsgerechtigden. De zogenaamde 10 procent.
In de berap, die we niet behandelen, maar wel kennen, staat een extra tekort gemeld van 674.000 euro.
Maar we hadden het risico toch afgedekt? Of lopen we risico omdat de reïntegratie niet goed wordt uitgevoerd?
En eerlijk gezegd zijn de signalen die we krijgen van uitkeringsgerechtigden over de uitvoering én de signalen van de medewerkers niet hoopgevend.
Tel je het bij elkaar op, dan is het tekort 3.086.000 euro.
Wat zien we in de begroting 2005? Een begroot tekort van 2. 297.00 euro. Dat is 7 ton minder. Hoe reëel is dat?
En weet u waar het budget voor de agenda van de toekomst is gebleven. Het geld dat Schoonhoven aan heeft gevraagd en heeft gekregen om casemanagement in te voeren. En dat ook succesvol deed. Tot voor kort. Omdat het n0g niet past binnen de K5 werkwijze. Krijgen we dat geld nog?
Nu zet u in op het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden met 28 onder het niveau van 2004. Dus met een beetje pech zijn dat er veel meer. Welk budget gaat u daarvoor gebruiken. Boekt u al de ESF gelden in die nog aangevraagd moeten worden?
Navraag bij de afdeling financiën levert ons geen duidelijkheid op over de financiële situatie met betrekking tot Sociale zaken. Zij weten het niet. Weet de wethouder het nog wel?
Er zijn overzichten beloofd over de aantallen. Een keer hebben we een overzicht gehad. De tweede keer was het niet compleet en niet representatief. Hoe staan we ervoor. Weet u het?
Voorzitter, wij vinden het geen schande om te bekennen dat wij ook niet weten hoe en hoeveel er begroot moet worden. Wij vinden het geen schande om toe te geven dat wij het lastig vinden om onze controlerende taak uit te voeren. Wij zouden het wel een schande vinden om het er dan maar bij te laten zitten. En te kijken hoe de berap of het jaarverslag er volgend jaar uit gaat zien.
Wij dienen een motie in waarbij we voorstellen dat we dit dossier tussentijds door laten lichten door de accountant. Waarbij een onderdeel van de opdracht zal zijn een helder inzicht te geven in de kosten en de financiering. Mochten deze motie niet aangenomen worden dan zullen wij dit onderzoek zelf als fractie laten uitvoeren.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?