<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, november 30, 2004

Brief 

Stel je bent een Marokkaanse vrouw en je woont al een poos in Nederland. En je hebt begrepen dat als je bij je kinderen oud wilt worden dat je dan Nederlands moet leren. Dus ga je, ondanks dat je misschien niet eens in je eigen taal goed kunt schrijven, naar les.
En dan gebeurd de moord op Van Gogh. En komen er tegenreacties op.

Dan is het logisch dat je daar samen over praat in de klas. En dan is het goed als cursist aan de politiek laat weten dat je geweld afkeurt en graag samen wilt leven. Je verstuurt de brief op 11 november.

Kan je dan begrijpen dat je pas na twee maanden eens een keer een antwoord krijgt? Voel je je dan serieus genomen?

Want dat dreigt er te gebeuren. Een korte reconstructie:
11 november wordt de brief verzonden. 18 november wordt de brief ingeboekt. 22 november komt de brief bij de raadsgriffier. Dan is de lijst met ingekomen stukken voor de commissievergadering van 1 december net verzonden. De brief wordt als eerste op de nieuwe lijst geplaatst. Voor de vergadering van 12 januari.
Op zich gebeurd het allemaal volgens de regels. Maar of je dan blij moet zijn met die regels…Ik hoop dat de andere commissieleden net als ik de brief morgen willen behandelen. Zo niet, dan stuur ik zelf een brief terug.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?