<$BlogRSDUrl$>

woensdag, oktober 06, 2004

Luizenbaantje 

Je zal maar journalist zijn en Schoonhoven tot je werkgebied mogen rekenen. Dan heb je het heel wat makkelijker dan veel collega’s. Die - bij gebrek aan nieuws – zelf de boer op moeten om hun krant te vullen. Nee, dan heb je het hier goed voor elkaar.
Allereerst is er Groen Links. Die op bewonderenswaardige manier de pers bestookt met berichten, brieven en nota’s. En daarvan een grote hoeveelheid daadwerkelijk geplaatst ziet. Is het aan dat front ook stil, dan surf je gewoon naar Raadslid in Schoonhoven, neemt wat tekst over, knippen, plakken, klaar!
En is het berichtje wat te klein, dan bel je gewoon Groen Links voor commentaar. Kat in het bakkie.

Ik ben niet vies van publiciteit, dus ik vind de aandacht voor mijn website fijn. En ik vind het ook prima als er uit geciteerd wordt. Maar dan wel met bronvermelding. Want dat geeft het kader aan waarbinnen mijn opmerkingen geplaatst moeten worden.
Nou kan ik wel rekening gaan houden met het feit dat wat ik hier schrijf ook nog in de krant geplaatst gaat worden – wat me overigens bij dit stukje niet zo voor de hand lijkt te liggen – maar dat is mijn bedoeling van deze site niet. Ik ben geen persberichten machine, maar een gewoon raadslid dat nadenkt, twijfelt, boos is, lol heeft en soms laat merken blij te zijn met een collega fractielid.

Ik denk overigens dat er werkoverleg is geweest op de redactie. Steeds vaker wordt ook het weblog van Leo Mudde (Raadslid in Ouderkerk) geciteerd.
Maar goed.
Deze ontboezeming kwam tot stand dankzij onderstaand artikel
(bron: Goudsche courant).


'Begroting is te moeilijk'
SCHOONHOVEN De begroting van de gemeente Schoonhoven is zonder financiële deskundigen niet te doorgronden. "De stukken die in korte tijd over de raadsleden worden uitgestort zijn niet misselijk. De gemeenteraad wordt overvraagd."
Dat stelt PvdA-raadslid Jan Beugelaar in een commentaar op de meerjarenbegroting.
"De PvdA prijst zich gelukkig dat de partij een beroep kan doen op steunfractielid Leen Ouweneel. Hij heeft als voormalig raadslid, wethouder en financieel medewerker van een zorginstelling de nodige kennis en ervaring. Maar ik vraag me af wat fracties zonder zo'n financieel wonder doen. Is het te doen voor raadsleden om de steeds complexere begroting van de gemeente te beoordelen?"

Om de raad te helpen zijn de voorwaarden voor de accountantscontrole aangescherpt. Er hoeft maar een kleine onvolkomenheid in de gemeentelijke afrekening te staan of de rapen zijn gaar.
Beugelaar: "Maar dat is achteraf. De raad wordt geacht vooraf te toetsen of de afspraken uit de kadernota goed zijn verwerkt. Dan heb je wel een doorzichtige begroting nodig. En niet een waaruit niemand kan afleiden wat de werkelijke kosten zijn voor de Wet Werk en Bijstand."

Tegenbegroting

Struijs (GroenLinks) heeft geen deskundigheid nodig om de begroting te doorgronden. Hij veegt op eigen houtje de vloer aan met het financiële beleid van de gemeente. Hij lanceert een tegenbegroting 'als aanzet voor een gemeentelijk ombuigingsplan'.

"GroenLinks vindt dat Schoonhoven niet alle mogelijkheden benut om te bezuinigen, zoals verminderen van ambities, samenwerking met andere gemeenten, beter inkopen en snijden in de overheadkosten. Het hoge ambitieniveau van het college heeft de gemeente veel ambtenarenuren en financiering van bureaus gekost."

Struijs meent dat burgers in deze economisch moeilijke periode niet met extra lasten mogen worden opgezadeld. "Eerst moet de gemeentelijke huishouding op orde zijn. Daarom hebben wij tegen de personeelsuitbreiding gestemd."

GroenLinks is ook tegen de voorgestelde OZB-verhoging voor de bouw van de scholen en de bezuiniging op lokaal sociaal beleid en accommodatiebeheer.
Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?