<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, oktober 05, 2004

Dit moet je weten 

Heb niet zoveel tijd. Maar onderstaand bericht was niet in het nieuws. Terwijl het echt laat zien hoe de VVD de greep heeft/krijgt op Nederland en stelselmatig de armere helft van Nederland pakt.

De huren gaan omhoog.
Wie dat niet kan betalen moet snel verhuizen. Minister Dekker van VROM wil de maximum huurprijs voor 600.000 huurhuizen loslaten. De huren van deze woningen mogen de komende jaren extra stijgen vóórdat de prijsstijgingen volledig vrij worden gegeven. Deze prijsstijging kan in 4 jaar tijd op lopen tot 20% boven de inflatie. PvdA Kamerlid en woordvoerder ‘wonen’ Staf Depla zegt: ‘Voor een gemiddelde huurwoning is dat zo'n €1000 extra per jaar. Je zal in zo'n woning wonen. Je huur gaat stijgen, koopwoningen zijn onbetaalbaar en voor huurwoningen zijn lange wachtlijsten’.

Huurbescherming nieuwbouw en goede locaties verdwijnt
De VVD-Minister wil vooral de huurprijsbescherming van de woningen in de betere buurten en nieuwbouwlocaties afschaffen. Alle woningen met een waarde van meer dan €115.000 euro worden vrijgegeven. De gemeenten bepalen de waarde van een huis; dat is de zogeheten WOZ-waarde, de taxatie van de gemeente voor de belasting.

Nieuwbouwwijken alleen voor goede inkomens
In Amsterdam en Utrecht is de waarde hoger: €130.000. In Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland ligt de grens bij €100.000. Omdat alle nieuwe woningen duurder zijn dan €130.000 kunnen gemeenten in nieuwbouwlocaties geen sociale huurwoningen meer bouwen. Nieuwbouwwijken als IJburg in Amsterdam of de Waalsprong in Nijmegen zullen dan alleen nog maar bewoond kunnen worden door mensen met een vrij behoorlijk inkomen. Wethouder Stadig van Amsterdam vreest voor segregatie in de stad. Uit berekeningen blijkt dat in de stadsdelen Centrum, Oud-Zuid en Zuider-Amstel vijftig tot zestig procent van de huurwoningen straks geen maximum meer kent. In Bos en Lommer, Noord en Zuidoost geldt dat slechts voor drie tot acht procent van de huurwoningen. De wethouder spreekt van een 'gouden band', die in de stad ontstaat.

Afbraak goedkope woningen
Uit onderzoek van de PvdA-fractie blijkt dat hetzelfde gebeurt in andere steden. Tegelijkertijd wil de minister 95.000 goedkope huurwoningen in wijken met problemen afbreken. En dat terwijl mensen met lage en middeninkomens straks ook niet meer welkom zijn in de betere buurten. Waar moeten zij heen? De uitvoering van de Motie Bos - waarin gevraagd wordt om niet vrijblijvende maatregelen om meer betaalbare woningen in betere buurten en randgemeenten om zo de integratie te bevorderen – wordt op deze manier onmogelijk.

Ook andere woningen worden duurder
Ook de huren voor alle andere woningen gaan omhoog. De eerste jaren nog gematigd, 1.5% boven de inflatie in 2005. Maar vanaf 2008 al zo'n 2.5 tot 3% boven inflatie. De huren mogen vanaf 2008 alleen verder stijgen als de verhuurders genoeg woningen bouwen. Het rare is dat het geld bij de verhuurders tegen de plinten klotst. Hogere huren leiden niet tot meer woningen. Er worden te weinig woningen gebouwd omdat de woningbouwcorporaties te weinig grond beschikbaar hebben. Bovendien zal de huursubsidie óók stijgen.

Stad Depla: 'Merkwaardig genoeg worden sociale verhuurders gestraft voor het verhuren van sociale woningen: zij moeten meebetalen aan de stijging van de huursubsidie. Onacceptabel. Huursubsidie is inkomenspolitiek. Het is niet uit te leggen dat deze rekening neergelegd wordt bij een kleine groep belastingbetalers: de huurders.'
Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?