<$BlogRSDUrl$>

maandag, oktober 04, 2004

De jaarlijkse centenkwestie 

Deze week staan de commissie vergaderingen vooral in het teken van de begroting. Vanavond bijt de commissie Middelen het spits af. En zal daar waarschijnlijk veel gras voor de voeten van de andere commissies weghalen. Een jaarlijks terugkeren ritueel. Waarbij het mij opvalt dat het vaak om de centen gaat en niet om de euro’s.

Onze fractie heeft het geluk dat we een beroep kunnen doen op de kennis en de ervaring van steunfractielid Leen Ouweneel. Ervaring als raadslid, wethouder en tot zijn Vut vooral verantwoordelijk voor de financiën van een grote zorginstelling.
Maar ik vraag me af wat fracties zonder zo’n financieel wonder doen. Want de stukken die in korte tijd over de raadsleden worden uitgestort zijn niet misselijk. Wordt hier de Raad niet overvraagd? Is het te doen voor raadsleden om de steeds complexere begroting van de gemeente te beoordelen?
Om de raad te helpen zijn de voorwaarden voor de accountantscontrole aangescherpt. Er hoeft maar een kleine onvolkomenheid in de gemeentelijke afrekening te staan of de rapen zijn gaar.
Maar dat is achteraf.
De raad wordt geacht vooraf te toetsen of de afspraken uit de kadernota goed zijn verwerkt. Maar dan heb je wel een doorzichtige begroting nodig. En niet een waaruit niemand kan afleiden wat de werkelijke kosten zijn voor de Wet Werk en Bijstand. Zelfs de wethouder niet.
Wedden?
Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?