<$BlogRSDUrl$>

maandag, september 27, 2004

(ver van mijn) BEDVERHAALTJE 

Vanavond het ‘genoegen’ van een K5 bijeenkomst waarin de raadsleden worden verteld over de resultaten van een onderzoek naar de samenwerking.
Uiteraard heb ik het onderzoek gelezen. En ook trouwens een eigen onderzoek van de 5 gemeentesecretarissen.
Elke keer als ik zo’n rapport van de K5 onderhanden heb krijg ik een ‘ver van mijn bed’ gevoel. Het lukt de schrijvers maar niet om mij concreet te interesseren voor hun onderwerpen. En dat terwijl ik weet dat het dichtbij mijn bed is. Ik denk dat het komt omdat de meeste stukken tot nu toe zonder eensluidende uitgangsvisie zijn geschreven. Er wordt wat om de brij heen gedraaid. Sommigen zien de K5 als redmiddel tegen herindeling, anderen als logische opstap naar die grote Krimpenerwaard gemeente.
Vanavond gaan we als PvdA fracties een datum prikken om eens onder elkaar te kijken of we tot een gezamenlijke visie kunnen komen. Dat zal erg lastig worden. De lokale politieke partijen zijn het er al over eens: nooit herindelen. Binnenkort trekken ze met dat standpunt de polder in. Logisch, want daarvoor krijg je makkelijk medestanders. En het is sommige van die partijen al eerder gelukt om met loze beloften zetels te winnen. Want dat zit me eigenlijk het meeste dwars. Dat wat we straks ook van de rapporten gaan vinden, de beslissing wordt ergens anders genomen. Ver van mijn bed, in het provinciehuis.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?