<$BlogRSDUrl$>

zondag, september 26, 2004

Succes 

Zoals beloofd nog een korte terugblik op de raadsvergadering van afgelopen donderdag.
Een vergadering die ging zoals het hoort. Kort, bondig, politiek op hoofdlijnen en verschillende coalities bij verschillende onderwerpen.
Succes voor de burgers: sloopbescherming Jan Kortlandschool en nadere studie naar monumentenstatus, renovatie Stadspark, onderzoek naar gevolgen minimabeleid en extra bescherming voor uitkeringsgerechtigden.
Dat laatste zie ik als een persoonlijk succes (mag toch?). Met een krappe meerderheid binnen gehaald. (Steun van Groen Links en Gemeentebelang).

Hieronder mijn bijdrage in eerste termijn:

Maatregelenverordening

Zeg maar de ‘pluk ze wet’ van de bijstand. Als je volgens de consulent iets verkeerd doet heeft dat directe gevolgen op de hoogte van de uitkering. Let wel, een uitkering die bij 100 % al het absolute minimum is om van te leven. Bij fouten wordt je dus daarop gekort.
Dat vereist een zeer zorgvuldige procedure.
De verordening zoals die nu is is dat niet. Uiteraard is de beslissing om te korten volgens de geldende wettelijke procedures voor beroep vatbaar. Maar dan wordt er eerst gekort, en dan ga je een wekenlange procedure in. En van een bijstandsuitkering is 5% al heel veel. Bijvoorbeeld het hele budget voor een week eten.

Wij stellen voor het besluit om een maatregel toe te passen vier weken voor de feitelijke toepassing schriftelijk te melden en in de periode tussen melding en uitvoering een toetsings of second opinion procedure mogelijk te maken. Waarbij de cliënt, bij een andere consulent, de gelegenheid wordt geboden zijn of haar zienswijze in te brengen en aan het college voor te leggen.

Amendement

Artikel 4

Alvorens het besluit tot verlaging van de bijstand wordt genomen, wordt de belanghebbende schriftelijk van het voornemen op de hoogte gesteld. In een periode van vier weken wordt de belanghebbende in gelegenheid gesteld om zijn zienswijze in te brengen bij een andere dan de toegewezen bijstandsconsulent. Deze consulent zal een tweede advies aan het college uitbrengen.Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?