<$BlogRSDUrl$>

woensdag, september 29, 2004

Kort (door de bocht) nieuws 

Druk nieuws uit de fractie:

Vanavond fractie vergadering over de begroting. Vandaag opeens nog een dik telefoonboek met toelichtingen gekregen.

Goed nieuws uit het stadhuis:

…Aangezien jij de bijeenkomsten met de Marokkaanse senioren in De Rank hebt bijgewoond, wil ik even aan je doorgeven dat vanaf september t/m februari a.s. een spreekuur wordt gehouden door de migrantenconsulent (Marokkaanse dame) voor Marokkaanse senioren van 55+. Het heeft op de gemeentepagina in De Lekstreek (15-9-04) gestaan, maar ik heb ontdekt dat niet iedereen dat leest, vandaar dit berichtje….
Het spreekuur wordt gehouden op iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur in het Dienstencentrum aan het Doelenplein. Het is een pilot, aantal en soort hulpvragen op de onderwerpen Wonen, Zorg & Welzijn worden geregistreerd en na afloop wordt bezien of, en zo ja hoe, verder wordt gegaan.

Slecht nieuws uit de kamer:

Krokodillentranen van de feitelijke minister president (je weet wel, de man die de verkiezingen zo verloor):

Zalm verwijt De Waal gebrek aan respect
Bij de behandeling van het thema 'normen en waarden' toonde Zalm zich verontwaardigd over de uitspraken van FNV-voorzitter De Waal. Door bewindslieden af te schilderen als 'oplichter' en 'leugenaar' geeft hij blijk van een 'gebrek aan respect'.


Belachelijk nieuws uit Europa:

De hoorzitting van mevrouw Kroes is achter de rug. Eens kijken of de pers aanstaande dinsdag ook zo alert is als de onfrisse heer uit dit bericht aan de tand wordt gevoeld:

De Italiaan Buttiglione (die de belangrijke post voor Justitie zal gaan bekleden) staat bekend als uiterst vrouw- en homo-onvriendelijk. Hij werd in een Italiaans homoblad ronduit een ‘homohater’ genoemd en is een fervent tegenstander van gelijke rechten. Nog onlangs verklaarde Buttiglione dat hij het Nederlandse opengestelde huwelijk verfoeit.

Dat die man gevraagd is voor die post is alleen al een schande.

maandag, september 27, 2004

(ver van mijn) BEDVERHAALTJE 

Vanavond het ‘genoegen’ van een K5 bijeenkomst waarin de raadsleden worden verteld over de resultaten van een onderzoek naar de samenwerking.
Uiteraard heb ik het onderzoek gelezen. En ook trouwens een eigen onderzoek van de 5 gemeentesecretarissen.
Elke keer als ik zo’n rapport van de K5 onderhanden heb krijg ik een ‘ver van mijn bed’ gevoel. Het lukt de schrijvers maar niet om mij concreet te interesseren voor hun onderwerpen. En dat terwijl ik weet dat het dichtbij mijn bed is. Ik denk dat het komt omdat de meeste stukken tot nu toe zonder eensluidende uitgangsvisie zijn geschreven. Er wordt wat om de brij heen gedraaid. Sommigen zien de K5 als redmiddel tegen herindeling, anderen als logische opstap naar die grote Krimpenerwaard gemeente.
Vanavond gaan we als PvdA fracties een datum prikken om eens onder elkaar te kijken of we tot een gezamenlijke visie kunnen komen. Dat zal erg lastig worden. De lokale politieke partijen zijn het er al over eens: nooit herindelen. Binnenkort trekken ze met dat standpunt de polder in. Logisch, want daarvoor krijg je makkelijk medestanders. En het is sommige van die partijen al eerder gelukt om met loze beloften zetels te winnen. Want dat zit me eigenlijk het meeste dwars. Dat wat we straks ook van de rapporten gaan vinden, de beslissing wordt ergens anders genomen. Ver van mijn bed, in het provinciehuis.


zondag, september 26, 2004

Succes 

Zoals beloofd nog een korte terugblik op de raadsvergadering van afgelopen donderdag.
Een vergadering die ging zoals het hoort. Kort, bondig, politiek op hoofdlijnen en verschillende coalities bij verschillende onderwerpen.
Succes voor de burgers: sloopbescherming Jan Kortlandschool en nadere studie naar monumentenstatus, renovatie Stadspark, onderzoek naar gevolgen minimabeleid en extra bescherming voor uitkeringsgerechtigden.
Dat laatste zie ik als een persoonlijk succes (mag toch?). Met een krappe meerderheid binnen gehaald. (Steun van Groen Links en Gemeentebelang).

Hieronder mijn bijdrage in eerste termijn:

Maatregelenverordening

Zeg maar de ‘pluk ze wet’ van de bijstand. Als je volgens de consulent iets verkeerd doet heeft dat directe gevolgen op de hoogte van de uitkering. Let wel, een uitkering die bij 100 % al het absolute minimum is om van te leven. Bij fouten wordt je dus daarop gekort.
Dat vereist een zeer zorgvuldige procedure.
De verordening zoals die nu is is dat niet. Uiteraard is de beslissing om te korten volgens de geldende wettelijke procedures voor beroep vatbaar. Maar dan wordt er eerst gekort, en dan ga je een wekenlange procedure in. En van een bijstandsuitkering is 5% al heel veel. Bijvoorbeeld het hele budget voor een week eten.

Wij stellen voor het besluit om een maatregel toe te passen vier weken voor de feitelijke toepassing schriftelijk te melden en in de periode tussen melding en uitvoering een toetsings of second opinion procedure mogelijk te maken. Waarbij de cliënt, bij een andere consulent, de gelegenheid wordt geboden zijn of haar zienswijze in te brengen en aan het college voor te leggen.

Amendement

Artikel 4

Alvorens het besluit tot verlaging van de bijstand wordt genomen, wordt de belanghebbende schriftelijk van het voornemen op de hoogte gesteld. In een periode van vier weken wordt de belanghebbende in gelegenheid gesteld om zijn zienswijze in te brengen bij een andere dan de toegewezen bijstandsconsulent. Deze consulent zal een tweede advies aan het college uitbrengen.zaterdag, september 25, 2004

Debat 

Gisteravond vond het debat plaats tussen Groen Links fractievoorzitter Struijs en PVDA/D66 fractievoorzitter Hans Wiegant.
Groen Links statenlid Alex Ouwehand leidde het debat.
De inzet van de drie deelnemers aan het debat was verschillend:
Ouwehand zocht een manier om meer progressief samen te laten werken. Wiegant probeerde de wijze waarop Groen Links politiek voerde ter discussie te stellen, niet de inhoud. En Struijs probeerde inhoudelijk het gelijk aan zijn kant te krijgen op een aantal dossiers.
Het zal je dus niet verbazen dat de avond niet echt een spectaculaire uitkomst had. Een beetje in de trant van ‘ze deden een plas en lieten de zaak zoals die was…’
Het positieve van de avond was dat er een debat was. En daarmee heb ik denk ik alles genoemd. Behalve het feit dat er door anderen dan Struijs er op de samenwerking die er op veel fronten al is werd gewezen.
Zijn we er iets mee opgeschoten? Misschien. In ieder geval was de raadsvergadering van donderdag een positief voorbeeld van hoe het ook kan. Morgen meer.

donderdag, september 23, 2004

De laatste van De Cloe 

Vanavond Raadsvergadering.
De laatste onder leiding van Dick de Cloe.

(Wie bepaald er eigenlijk de volgorde van de vergadering? Het valt op dat Samenlevingsstukken meestal als laatste worden geagendeerd. Misschien heeft het te maken met de volgorde van de commissievergaderingen. Maar zo tegen het einde van de avond wordt ik altijd wat zenuwachtig. Ik ben dan bang dat er onvoldoende tijd is om weloverwogen besluiten te nemen over de portefeuilles die mij zo aan het hart gaan. En dat het tijdstip ten koste gaat van de bereidheid van andere fracties om inzichten nog te veranderen.)

Terug naar De Cloe. De komende dagen zal er ongetwijfeld veel gezegd gaan worden over zijn kwaliteiten als vervangend burgemeester en als voorzitter van de raad. Ik zal daar helemaal niets aan af doen. Ik ben oprecht blij dat commissaris Fransen voor De Cloe heeft gekozen (en niet voor een bijklussende buurtburgemeester – hoewel je ook weer slechtere kunt treffen als Hans Oosters in Ouderkerk en Bergambacht).

Waar ik nog wel antwoord op hoop te krijgen de komende dagen is de vraag of de beeldvorming die de Tweede Kamer heeft over de plaatselijke politiek en plaatselijke problematiek overeenkomt met de praktijk van alledag. Anders, of De Cloe, met zijn huidige kennis en ervaring tot andere standpunten en inzichten zou zijn gekomen.
Er zijn gelukkig gelegenheden genoeg om daar nog achter te komen. Is het niet vanavond, dan wel tijdens het afscheidssymposiumpje dat we als raad hebben op 7 oktober

woensdag, september 22, 2004

Terug 

Achteraf niet zo slim om op Prinsjesdag weer terug in Nederland te komen. De neiging om direct rechtsomkeert te maken was wel bijzonder groot na het zien van het eenrichtingspraatje dat de koningin in opdracht van het kabinet hield.
Het feit dat er vandaag al voor een miljard aan de plannen verspijkerd wordt door de coalitie bewijst voor mij dat het kabinet niet eens naar de eigen partijen heeft geluisterd. Laat staan naar de oppositie of de kiezers in het land.
Wat dat betreft is het in Schoonhoven niet veel anders.
De tragedie die zich af dreigt te gaan spelen rond de Oranjeplaats is daar een voorbeeld van. Kost wat het kost moet op de locatie van traditionele ouderenwoningen en een monumentaal schoolgebouw een nieuw complex van levensloop bestendige woningen komen. De raad wordt buitenspel gezet door wat eerst als een ruwe schets en visie werd genoemd, nu als bindend en vast staand te beschouwen. De coalitie krijgt haast om deze periode nog daadwerkelijk iets te presteren. Immers, over anderhalf jaar moeten ze alweer verantwoording afleggen aan de kiezers. Dat ze daarbij voorbijgaan aan het belang van een groot deel van die kiezers schijnt ze niet te deren.

O ja
Nog even dit:
Ik heb de afgelopen weken na kunnen denken over de rol en functie van dit dagboek op internet. Daartoe aangezet door de e-mail die ik de laatste tijd kreeg met kritiek op de inhoud van mijn schrijfsels. En het feit dat ik merkte dat mijn motieven om te schrijven onder druk kwamen te staan door de uitwerking van sommige bijdragen. Zo werd dit dagboek ongewild meer een politiek instrument om zaken richting college en andere partijen aan te kaarten.
Daarom nog maar een keer duidelijk:
Ik schrijf hier over gedachten en ideeën die bij me opkomen als een columnist over mijn eigen politieke leven. Vaak over de plaatselijke politiek, maar ook provinciaal en landelijk. Ik schrijf over wat me opwind, ontroert, raakt en motiveert. Wat je hier leest is mijn waarheid. Soms niet altijd even genuanceerd. Wel altijd eerlijk. En als ik achteraf tot de conclusie kom dat het anders is, dan laat ik dat ook weten.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?