<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, augustus 17, 2004

(G)één Sociale dienst 

Ik begin steeds meer argumenten tegen het samengaan van de Sociale Diensten in de Krimpenerwaard te krijgen.
Zeker na het lezen van een onderstaand artikel in de Goudsche courant.

Even op een rijtje:

- Er is nog geen samenvoeging of schaalvergroting geweest die goedkoper uitkwam. Het kost altijd meer (duurder) personeel dan ervoor. Al is het alleen al omdat de directeur plotseling meer gaat verdienen.

- Bij schaalvergroting veranderd meestal de focus van de leiding. Van cliënt gericht naar opdrachtgever gericht. Kijk maar naar dat vreselijke Klaaswaal.

-Het gaat zo te zien geld kosten. Geen 2,5 miljoen zoals de krant kopt maar 0,25 miljoen.

- Schoonhoven heeft jaren een goed en streng beleid gevoerd dat er op gericht is mensen te reïntegreren. Gezien de redenatie van het ministerie is dat in andere gemeenten niet het geval geweest. Gaan die nu mee het beleid uitstippelen?

- Het grotere verband maakt dat het ministerie je over een kam scheert. Maatwerk is verdwenen.

Het artikel:

Eén sociale dienst kost 2,5 miljoen

NEDERLEK Als Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist één gezamenlijke sociale dienst oprichten, dan krijgt die ene dienst een kwart miljoen minder van het Rijk dan de afzonderlijke gemeenten nu samen ontvangen.
In een brief namens de K5-gemeenten aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken noemt burgemeester Veerhoek van Nederlek dit onredelijk. Samenwerking wordt gestimuleerd, maar gaan gemeenten daartoe over, dan kost het hen een smak geld, aldus de burgemeester. Veerhoek vraagt de staatssecretaris na te denken over een oplossing voor dit probleem en hij doet alvast een voorzet: het Rijk zou het verschil kunnen bijpassen.

Van Hoof heeft nog niet gereageerd op deze brief, want hij is maar net terug van vakantie, aldus de afdeling voorlichting van het ministerie. Maar een woordvoerster wil in zijn algemeenheid wel uitleggen dat het verschil een uitvloeisel is van de nieuwe wet Werk en Bijstand.

Vroeger mochten gemeenten achteraf bij het Rijk declareren wat ze aan bijstand hadden uitgekeerd. Nu krijgen ze vooraf een budget, waarmee ze het dat jaar moeten zien te redden.
Om tot een eerlijke verdeling te komen van het bijstandsgeld over alle gemeenten zijn objectieve criteria vastgesteld: hoeveel huishoudens zijn er met een minimuminkomen, wonen er veel allochtonen, heeft de streek een gezond bedrijfsleven enzovoorts. Alleen zijn die criteria niet toe te passen op dorpen, aldus de woordvoerster. Die kunnen al helemaal van slag raken door één faillissement van een grote werkgever.
Daarom wordt bij kleine gemeenten gekeken naar de historische situatie. Die moet uitwijzen hoeveel uitkeringen in redelijkheid te verwachten zijn.

Als kleine gemeenten gaan samenwerken in één sociale dienst en zodoende een 'grote' gemeente worden, kan het andere rekenmodel zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Bij de K5 is kennelijk het laatste het geval. Dat komt volgens de woordvoerster door de manier, waarop de gemeenten in het verleden met de uitkeringen zijn omgegaan. Wellicht zijn ze er wat te scheutig mee geweest om een sociaal gezicht te kunnen tonen, hebben ze uitkeringsfraude onvoldoende bestreden, of hebben ze niet actief genoeg gezocht naar nieuw werk voor werklozen. Daardoor zou het aantal bijstandsuitkeringen in het verleden hoger kunnen zijn geweest dan nu redelijk wordt geacht. En dat leidt tot financiële verschillen, zegt het ministerie.

In Nederlek is men niet gelukkig met die redenering. "De gemeenten zijn verplicht een uitkering te verstrekken aan ieder die dat nodig heeft. Als het budget daarvoor onvoldoende is, zal het ergens anders vandaan moeten komen. Dat gaat ten koste van de burgers
."


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?