<$BlogRSDUrl$>

donderdag, augustus 12, 2004

Duaal gehannes 

De beer is los in Ouderkerk. De burgemeester gaat weg, de CDA fractievoorzitter stapt op. En ook de PvdA is niet mals in de kritiek op het functioneren van het college. Zie het weblog van Leo Mudde. Belangrijkste punt van kritiek is dat de raad zich niet serieus genomen voelt. Dat er van dualisme geen sprake is. En als ik de verhalen op het net en krantenberichten lees dan ligt er een flinke taak voor de opvolger van de burgemeester. Reden te meer om een echte te benoemen, in plaats van een tijdelijke.

Ik kan gelukkig zeggen dat het in Schoonhoven anders is. Daar lijkt het er op dat het dualisme omarmt is door raad en college. En in ieder geval is er niets mis met de verhouding tussen beide partijen. Intern kan dat van de raad nog niet gezegd worden.

Maar ik zei ‘lijkt’. Want het is best lastig voor doorgewinterde politici om van rol te veranderen. Twee voorbeelden. Afgelopen dinsdag schreef ik dat de wethouder bij de opening van de tentdagen zei dat het verstrekken van subsidie een college zaak is. Wat hij voor het gemak vergat (tenminste ik hoop dat het een vergissing was) was dat de raad al de kaders voor subsidie heeft vastgesteld. En dat het wat dat betreft er niet zo rooskleurig uitziet voor de tentdagen.

Het tweede voorbeeld speelt een maand geleden, Met de andere wethouder, Deerenberg. Die is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van het sociaal beleid. Er moet samenhang in komen. De afdeling gaat voortvarend aan de slag en huurt een adviseur in. En wat er vervolgens gebeurd is dat alle betrokkenen gehoord worden, behalve de raad. Die mag pas als het college als besloten heeft. En in de nieuwsbrief over dit project wordt met geen woord gerept van twee kaderstellende nota’s die er al liggen, jeugd en subsidie. En die nu al maanden wachten op een invulling van het college. Geen toonbeeld van dualisme, meer dualistisch gehannes.

Op 16 juli heb ik Deerenberg een e-mail gestuurd met vragen over de gang van zaken en mijn zorgen daarover kenbaar gemaakt. Nog niets terug gehoord. Moet nu wel snel gebeuren. Het politieke circus gaat weer beginnen. Maandag fractievergadering. Dan gaan we in ieder geval onze volgende stap in dit dossier bespreken. Zoals met veel dossiers…wordt vervolgd.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?