<$BlogRSDUrl$>

woensdag, augustus 25, 2004

Gesloten tot 23/9 

Op het moment dat de recessen over zijn en de vergaderingen weer beginnen hou ik er een poosje mee op. Niks ernstigs, gewoon door omstandigheden pas laat met vakantie.

Ik was er overigens wel aan toe. Dat zie je aan een aantal weblogs van de laatste tijd. Mijn nuance –die ik af en toe meen te hebben – ontbrak wel eens. Excuses daarvoor. Aan de andere kant zie ik mezelf met dit weblog ook een beetje als de columnist van mijn politieke leven. En je kan niet elke dag scoren of een geweldig verhaal schrijven.

Ben op tijd terug voor de laatste vergadering met Dick de Cloe als voorzitter van de gemeenteraad. Jammer. Maar dat is ook de rentree van burgemeester Wassenberg . En dat is dan het goede nieuws.
Wat mij dus betreft weer een frisse start op 23 september.


O ja, nog even dit :

Nederland verdient beter

beter.bmp

dinsdag, augustus 24, 2004

Provestzakbroekzak 

Gisteravond fractievergadering gehad. Een lange avond, waarbij we de onderwerpen van de komende commissievergaderingen hebben besproken.
Het is opmerkelijk hoe eensgezind de fractie is bij de behandeling van de onderwerpen. Mijn enige punt van kritiek is dat we altijd zo lang stilstaan bij ruimtelijke ordening en minder lang bij samenlevingsvraagstukken. Maar het is wel begrijpelijk. Woordvoerders van Ruimtelijke Vraagstukken schuiven nog wel eens bij de fractie aan. Belanghebbenden van sociale vraagstukken doen dat niet. Gelukkig hebben die wel de cliëntenraad. De mening van die raad weegt zwaar in onze besluitvorming.

Maar gisteren had Ruimte zeker mijn aandacht. Omdat het college de schijn tegen heeft als het gaat om goed en volgens de wettelijke regels afwikkeling van Ruimtelijke Ordeningstrajecten. Het lijkt alsof de gemeenteraad buitenspel wordt gezet in trajecten die nog lang niet gelopen zijn.
Denk maar aan de Willem de Zwijger. Het college wil nu al de grond verkopen aan Provesta. Schaart zich volledig achter de gekozen variant voor de Oranjeplaats (slopen en protserig bouwen) en vergeet dat het bestemmingsplan eerst nog wel even veranderd cq ingediend moet worden.(Provestzakbroekzak?)
Ons verkiezingsprogramma is helder: niet slopen, maar inpassen. En het kan, want we hebben spontaan een heel goed plan gezien. Zonder dat de planontwikkelaars er om hadden gevraagd om het markante schoolgebouw te behouden. Dat laatste is op zich al een blunder van de eerste orde. Was de opdracht duidelijk verstrekt in die richting, dan hadden we nu uit vier goede plannen kunnen kiezen met een Willem de Zwijger als trots middelpunt. En waren er geen dure goedbedoelde brochures nodig geweest om de ouderen op de Oranjeplaats gerust te stellen. Wat overigens niet gelukt is.


maandag, augustus 23, 2004

Zondag: somber en vrolijk 

Vanavond fractievergadering. De zondag veel tijd besteedt aan het doorworstelen van verordeningen voor de Wet Werk en Bijstand. Heb er wel wat vragen bij. Het lastige is dat door de verordeningen heen een sfeer van controle, wantrouwen en onbegrip heerst. En dat het heel moeilijk te vatten is. Een klein voorbeeld:
Als je je best doet om hoger op de ladder richting uitstroom te komen komt, dan heb je recht op een toeslag. M.a.w. je wordt beloond voor je inspanningen. Behalve als je vrijwilligerswerk gaat doen waarvoor je een onkostenvergoeding krijgt. Zoals kilometerkosten als je met iemand naar het ziekenhuis gaat als buddy. Let wel o n k o s t e n v e r g o e d i n g , geen salaris, premie of bonus. Dan krijg je niks, geen beloning Tot zover het sociale gehalte van dit kabinet. En van dit college dat de regels zomaar overneemt. Sterker, het niet krijgen van de toeslag staat niet in de verordening, maar in de toelichting er op. Kortom, wantrouwen is wat de klok slaat. En daar word ik somber van.
Vaak word ik beschuldigd van naïviteit. Dat ik niet wil zien dat er gefraudeerd wordt.. Dat iedereen de kluit belazert. Ik heb nieuws: ik ben niet meer naïef, ik ben verstandig geworden. En weet dat er op beperkte schaal regels bewust en onbewust worden overtreden. En dat je daarom moet inzetten op preventie en handhaving. Maar wat er nu gebeurd is over de top. Alles schijnt gecontroleerd te moeten worden. De grootste fout die je kunt begaan is niet het bijklussen, maar het niet vertellen. Jokken tegen de Sociale Dienst wordt halsmisdrijf. Hoppa, 1000 euro eraf. Hoeveel keer je er voor kunt stelen of wildplassen….Ik weet het, soms overdrijf ik wat. Maar ik ben denk ik beïnvloed door het negativisme uit de verordeningen. En dat terwijl ik gisteren ook heb kunnen ervaren hoe kleurrijk tolerant Nederland soms kan zijn. De Haagse Ha-shi-ba was goed. En wekelijks voor herhaling vatbaar. Blijf ik tenminste vrolijk tijdens het lezen van verordeningen.

zondag, augustus 22, 2004

Klucht 

Dit weekend stond voor mij in het teken van de Klucht van de Koe van Bredero. Op een schitterende locatie midden in het centrum uitgevoerd. Het publiek zat aan de ene kant van het water, er werd aan de overkant op de dijk en op het sluisje gespeeld. Op velerlei gronden was het een schitterende prestatie. Het spel was kluchtig, zoals het moet zijn. De techniek heeft keihard gewerkt om muziek en spel verstaanbaar te krijgen en het licht was prachtig. Gras werd weer groen het ophaalbruggetje werd een plaatje. Het was ook een hele prestatie om het geld dat nodig was bij elkaar te krijgen. Diverse organisaties ondersteunden dit initiatief. Van Prins Bernhard fonds tot het nieuwe Culturele Platform van de Krimpenerwaard.
Vanuit het college was er belangstelling in de persoon van wethouder Huizinga. En je hoort hoe zijn bezoek als steun wordt ervaren. En vanuit de Raad? Ik zei de gek, en Nel en Max van Groen Links.
En ik weet dat ik me niet met andermans agenda mag bemoeien. Maar voor een politicus was dit een uitgelezen kans om mensen/kiezers te ontmoeten. Het was erg druk en gezellig. En als je dan toch op de hoek van het locatieterrein op een verjaardag bent, kan je dan niet even…..
Maar goed. Ik zal me er niet mee bemoeien. En het is wel erg optimistisch om van Gemeentebelang enige culturele belangstelling te verwachten.

vrijdag, augustus 20, 2004

nekharen 

Gisteren niet geblogd, sorry, daarom twee berichten die vandaag mijn nekharen overeind lieten komen:

Ruzie tussen UWV en minister kostte zeven miljoen

De ruzie tussen uitkeringsinstantie UWV en het minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) heeft zo'n zeven miljoen euro gekost. Doordat de reorganisatie van het bedrijf vertraging opliep moesten onder meer huurcontracten worden verlengd. Werkgevers en werknemers draaien op voor de kosten, schrijft de Volkskrant vrijdag.
De ruzie tussen uitkeringsinstantie UWV en het minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken heeft zo'n zeven miljoen euro gekost. Doordat de reorganisatie van het bedrijf vertraging opliep moesten onder meer huurcontracten worden verlengd omdat de nieuwe behuizing nog niet klaar was. Werkgevers en werknemers draaien via de sociale premies op voor de kosten, schrijft de Volkskrant vrijdag.
De verbouwing van het nieuwe hoofdkantoor van UWV kostte 3,6 miljoen euro. Dat was 1,2 miljoen meer dan waarvan UWV melding had gemaakt bij het ministerie. Topman Tjibbe Joustra werd daarom weggestuurd en de bestuurder die verantwoordelijk was voor huisvesting, Pieter Cloo, moest die post opgeven.
Uit het halfjaarverslag van de instantie blijkt dat 12,6 procent, ofwel 7 miljoen euro boven het budget is uitgegeven aan huisvesting. Joustra had bij zijn vertrek al gewaarschuwd voor de opgelopen schade. Verhuizingen werden immers vertraagd waardoor huurcontracten voor de oude panden verlengd moesten worden. Het UWV is echter trots op haar totale uitgaven. Die blijven namelijk binnen het budget. De schade van zeven miljoen is een 'incidentele tegenvaller', aldus de Volkskrant.

Wat mij vooral stoort is de norm hier is binnen het budget blijven, terwijl dat moet zijn effectief met het budget omgaan. Staat ook in schril contrast met de eerdere berichtgeving waarin in het ministerie 250 duizend euro korting voor de K5 recht praatte.

Nog erger:

RK-Kerk sleept Aegon voor de rechter
Uitgegeven: 20 augustus 2004 09:02
ROTTERDAM - Een conflict tussen de Rooms-Katholieke Kerk Nederland en verzekeraar Aegon over schadevergoeding aan een slachtoffer van seksueel misbruik is voor de rechter beland. Een woordvoerder van de verzekeraar heeft dat vrijdag bevestigd.
Het bisdom Rotterdam betaalde in 1998 125.000 gulden (ruim 56.000 euro) letselschade en smartengeld aan de ouders van een 12-jarig meisje dat door een priester van het bisdom was misbruikt. De RK-Kerk vindt dat Aegon dat bedrag op grond van de toen geldende verzekeringsvoorwaarden moet uitbetalen. De verzekeraar weigert dat.
Aegon stelt dat de verzekering van het bisdom niet de schade dekt die voortvloeit uit seksueel misbruik of ander geweld. "We zetten geen premie op misdaad of criminaliteit", aldus de woordvoerder in een toelichting.

Hoe heb je het lef om hier je verzekering op aan te spreken. Verkoop wat beelden of een jurk van de paus. Van boetedoening en schuld bekennen hebben ze zeker nog niet gehoord.

woensdag, augustus 18, 2004

Come back 

Vanavond was de bijeenkomst van de cliëntenraad. En ik ben niet geweest. Meestal ga ik wel als toehoorder om te weten wat er speelt, maar de laatste loodjes van een heftige drukke zomer op mijn werk wegen zwaar. Niet geweest dus.

Wie er vanavond ook niet bij was, om heel andere redenen was Nel van Walsum. Ik schreef al eerder over haar. Zij is een super vrijwilligster die veel werk verzet voor de gehandicapten. En daarvoor terecht geridderd is. Ze heeft nu zelf alle tijd en energie nodig voor haar eigen genezingsproces. Als ze dat doet met dezelfde inzet waarmee ze voor andere vecht komt het zeker goed. En zien we haar weer op vergaderingen.

Burgemeester Wassenberg heeft dezelfde strijd gestreden. En in haar voordeel beslecht. Laatst meldde de Goudsche Krant het al: Wassenberg is haar comeback aan het voorbereiden. En om in olympische termen te blijven: VDH heeft twee keer goud en maakte een geweldige comeback, dus DW-W wat let je!

En als we toch met come backs bezig zijn. Ik had nog niet verteld over de ontmoeting met mijn oude directeur Paul Nouwen. Een man die aan het einde van zijn loopbaan werd geconfronteerd met veel persoonlijke tegenslag, maar er nu weer volop stond. Geweldig om die man weer eens te spreken en bezig te zien achter de katheder. Het terrein waarop hij nog steeds een medaillekandidaat is. Er was wel een verschil met vroeger. Hij was nu zo sterk dat hij openlijk durfde te twijfelen. Zijn mooiste twijfel was de twijfel over het beleid van zijn eigen minister van Vreemdelingenbeleid. Een topman van de VVD die compassie vertoont met de 26.000 vluchtelingen.
Dijkstal, Nouwen, wie volgt….

dinsdag, augustus 17, 2004

(G)één Sociale dienst 

Ik begin steeds meer argumenten tegen het samengaan van de Sociale Diensten in de Krimpenerwaard te krijgen.
Zeker na het lezen van een onderstaand artikel in de Goudsche courant.

Even op een rijtje:

- Er is nog geen samenvoeging of schaalvergroting geweest die goedkoper uitkwam. Het kost altijd meer (duurder) personeel dan ervoor. Al is het alleen al omdat de directeur plotseling meer gaat verdienen.

- Bij schaalvergroting veranderd meestal de focus van de leiding. Van cliënt gericht naar opdrachtgever gericht. Kijk maar naar dat vreselijke Klaaswaal.

-Het gaat zo te zien geld kosten. Geen 2,5 miljoen zoals de krant kopt maar 0,25 miljoen.

- Schoonhoven heeft jaren een goed en streng beleid gevoerd dat er op gericht is mensen te reïntegreren. Gezien de redenatie van het ministerie is dat in andere gemeenten niet het geval geweest. Gaan die nu mee het beleid uitstippelen?

- Het grotere verband maakt dat het ministerie je over een kam scheert. Maatwerk is verdwenen.

Het artikel:

Eén sociale dienst kost 2,5 miljoen

NEDERLEK Als Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist één gezamenlijke sociale dienst oprichten, dan krijgt die ene dienst een kwart miljoen minder van het Rijk dan de afzonderlijke gemeenten nu samen ontvangen.
In een brief namens de K5-gemeenten aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken noemt burgemeester Veerhoek van Nederlek dit onredelijk. Samenwerking wordt gestimuleerd, maar gaan gemeenten daartoe over, dan kost het hen een smak geld, aldus de burgemeester. Veerhoek vraagt de staatssecretaris na te denken over een oplossing voor dit probleem en hij doet alvast een voorzet: het Rijk zou het verschil kunnen bijpassen.

Van Hoof heeft nog niet gereageerd op deze brief, want hij is maar net terug van vakantie, aldus de afdeling voorlichting van het ministerie. Maar een woordvoerster wil in zijn algemeenheid wel uitleggen dat het verschil een uitvloeisel is van de nieuwe wet Werk en Bijstand.

Vroeger mochten gemeenten achteraf bij het Rijk declareren wat ze aan bijstand hadden uitgekeerd. Nu krijgen ze vooraf een budget, waarmee ze het dat jaar moeten zien te redden.
Om tot een eerlijke verdeling te komen van het bijstandsgeld over alle gemeenten zijn objectieve criteria vastgesteld: hoeveel huishoudens zijn er met een minimuminkomen, wonen er veel allochtonen, heeft de streek een gezond bedrijfsleven enzovoorts. Alleen zijn die criteria niet toe te passen op dorpen, aldus de woordvoerster. Die kunnen al helemaal van slag raken door één faillissement van een grote werkgever.
Daarom wordt bij kleine gemeenten gekeken naar de historische situatie. Die moet uitwijzen hoeveel uitkeringen in redelijkheid te verwachten zijn.

Als kleine gemeenten gaan samenwerken in één sociale dienst en zodoende een 'grote' gemeente worden, kan het andere rekenmodel zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Bij de K5 is kennelijk het laatste het geval. Dat komt volgens de woordvoerster door de manier, waarop de gemeenten in het verleden met de uitkeringen zijn omgegaan. Wellicht zijn ze er wat te scheutig mee geweest om een sociaal gezicht te kunnen tonen, hebben ze uitkeringsfraude onvoldoende bestreden, of hebben ze niet actief genoeg gezocht naar nieuw werk voor werklozen. Daardoor zou het aantal bijstandsuitkeringen in het verleden hoger kunnen zijn geweest dan nu redelijk wordt geacht. En dat leidt tot financiële verschillen, zegt het ministerie.

In Nederlek is men niet gelukkig met die redenering. "De gemeenten zijn verplicht een uitkering te verstrekken aan ieder die dat nodig heeft. Als het budget daarvoor onvoldoende is, zal het ergens anders vandaan moeten komen. Dat gaat ten koste van de burgers
."


maandag, augustus 16, 2004

Nog maar weer eens dualisme 

Vandaag antwoord gekregen van wethouder Deerenberg op mijn mail over het sociaal beleid.
Bij mijn beantwoording bedacht ik het volgende:

Ondanks dat ik geen 'monistisch verleden' heb is voor mij ook wat zoeken naar de goede vorm van het dualisme.
Vandaag bedacht ik me dat dualisme een soort open voorkamertjes politiek is. Bepaal samen, of in meerderheid, eerst maar eens welke kant je op wil en geef dat dan vorm. En dat laatste is dan de schone taak voor het college en de beleidsambtenaren.
Ik had nog niet het gevoel dat ik als raadslid gehoord was over de richting. Natuurlijk wel geïnformeerd. En daar zit dan voor mij net de crux. Ben je betrokken of ben je geïnformeerd. Laat je de raad de stand van zaken weten of vraag je de raad om raad of een visie.


Dat zit me overigens behoorlijk dwars aan dit kabinet. Dat is permanent bezig uit te leggen. Zonder te luisteren. En als het kabinet slecht scoort in de opiniepeilingen is dat omdat het niet goed uitgelegd is. Terwijl geen minister op het idee komt dat het wel eens zou kunnen komen omdat het slecht beleid is.

zaterdag, augustus 14, 2004

Koudwatervrees 

Vorige week verwelkomde het zwembad de 50.000 ste bezoeker deze zomer. Later dan ooit in het seizoen. En dan zou je denken dat het financieel ook wel slechter zal gaan.
Het gekke is dat volgens mij het tegenovergestelde waar is.

Veel inwoners van Schoonhoven hebben een abonnement. En maken daar graag en veel gebruik van. Hoe vaker ze komen, hoe goedkoper het zwemmen per keer wordt. Voor die bewoners. De kosten blijven gelijk. Of worden zelfs hoger. Want hoe drukker het is hoe meer toezichthoudend personeel er nodig is. In een mooie zomer komen er ook meer dagjesmensen. En daar moet dan weer kassapersoneel voor worden ingezet. Terwijl de inkomsten uit de totale kaartverkoop zo’n 50.000 euro per jaar is zeg ik uit mijn hoofd, ben je dat ook al kwijt aan het salaris van de kassamedewerkers.
Kortom, een slechte zomer is een financiële zegen voor het zwembad.

Tenzij je echt eens wat revolutionairs durft te doen. Maak het zwemmen gratis. Geef iedere inwoner pasje waarmee ze door een poortje kunnen. Maak een ander poortje geschikt voor 2 euro stukken bestemd voor niet inwoners. Simpel. Is heel goed mogelijk met de huidige technologie. Deze suggestie heb ik in de wandelgangen al eens gedaan. Ik stuitte toen alleen maar op koudwatervrees.

Misschien dat de lage aantallen en het lager tekort toch nog een aanleiding kan zijn voor de wethouder om eens serieus de mogelijkheden te onderzoeken.
En daarmee van het Wilgerak niet alleen het mooiste, maar ook het modernste en het meest sociale zwembad van de Krimpenerwaard te maken.
donderdag, augustus 12, 2004

Duaal gehannes 

De beer is los in Ouderkerk. De burgemeester gaat weg, de CDA fractievoorzitter stapt op. En ook de PvdA is niet mals in de kritiek op het functioneren van het college. Zie het weblog van Leo Mudde. Belangrijkste punt van kritiek is dat de raad zich niet serieus genomen voelt. Dat er van dualisme geen sprake is. En als ik de verhalen op het net en krantenberichten lees dan ligt er een flinke taak voor de opvolger van de burgemeester. Reden te meer om een echte te benoemen, in plaats van een tijdelijke.

Ik kan gelukkig zeggen dat het in Schoonhoven anders is. Daar lijkt het er op dat het dualisme omarmt is door raad en college. En in ieder geval is er niets mis met de verhouding tussen beide partijen. Intern kan dat van de raad nog niet gezegd worden.

Maar ik zei ‘lijkt’. Want het is best lastig voor doorgewinterde politici om van rol te veranderen. Twee voorbeelden. Afgelopen dinsdag schreef ik dat de wethouder bij de opening van de tentdagen zei dat het verstrekken van subsidie een college zaak is. Wat hij voor het gemak vergat (tenminste ik hoop dat het een vergissing was) was dat de raad al de kaders voor subsidie heeft vastgesteld. En dat het wat dat betreft er niet zo rooskleurig uitziet voor de tentdagen.

Het tweede voorbeeld speelt een maand geleden, Met de andere wethouder, Deerenberg. Die is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van het sociaal beleid. Er moet samenhang in komen. De afdeling gaat voortvarend aan de slag en huurt een adviseur in. En wat er vervolgens gebeurd is dat alle betrokkenen gehoord worden, behalve de raad. Die mag pas als het college als besloten heeft. En in de nieuwsbrief over dit project wordt met geen woord gerept van twee kaderstellende nota’s die er al liggen, jeugd en subsidie. En die nu al maanden wachten op een invulling van het college. Geen toonbeeld van dualisme, meer dualistisch gehannes.

Op 16 juli heb ik Deerenberg een e-mail gestuurd met vragen over de gang van zaken en mijn zorgen daarover kenbaar gemaakt. Nog niets terug gehoord. Moet nu wel snel gebeuren. Het politieke circus gaat weer beginnen. Maandag fractievergadering. Dan gaan we in ieder geval onze volgende stap in dit dossier bespreken. Zoals met veel dossiers…wordt vervolgd.


woensdag, augustus 11, 2004

Preken voor eigen parochie 

Aan de rand van Schoonhoven spelen zich drie dagen de tentfeesten af. Een initiatief van de hervormde kerk. Overdag een jongerenprogramma en ’s avonds activiteiten voor ouderen.
Gisteravond volleybal, vanavond zeskamp. Gelardeerd met serieuze godsdienstige activiteiten.

Bij de opening gisteravond ving ik op dat de tentdagen subsidie hebben aangevraagd. De wethouder die daarover publieke werd ondervraagd zei dat hij daar niet alleen over ging, dat het een college zaak was, maar dat hijzelf het wel een goed idee vond. (Tja, CDA wethouder, midden in je kiezers doelgroep, dus slim gezegd.)

Al eerder heeft de stichting het rechte pad subsidie gevraagd voor wereldse activiteiten vanuit een godsdienstige (Islamitische) visie. Om het maar eens samen te vatten. Met name het CDA was er ook huiverig voor. Ik wist het nog niet. Stond sympathiek tegenover de activiteiten en had moeite met de drijfveer.

Na vanavond wist ik het. Niet doen. En ook de tentdagen hoeven wat mij betreft geen subsidie. Dat maakt de activiteiten niet waardeloos. Maar ze staan niet open voor iedereen. En hoewel er nergens staat dat het voor anderen verboden is, is de manier waarop de godsdienst wordt beleefd en beleden een drempel voor anderen. Ik voel me er in ieder geval erg heidens en erg homo, een gevoel gevoed door de vele blikken die ik krijg. Hetzelfde gevoel dat ik had bij de rechte pad bijeenkomst overigens.

Voor de kerk en het rechte pad is er wel een oplossing. Blijf organiseren, maar onder auspiciën en verantwoordelijkheid van het open jeugd en jongeren werk. Het liefst samen. Stap met een vertegenwoordiger van je club in het bestuur. Vraag vanuit die rol subsidie aan. En maak een scheiding tussen de activiteit en de boodschap. Draag de boodschap uit vanuit een tent, marktkraam of bakfiets. Met overtuiging, zonder subsidie.

Maak het voor iedereen.
Preek niet alleen voor je eigen parochie.
Ok.
Dit standpunt zal niet goed vallen bij een aantal groeperingen.
Waarschijnlijk wel binnen de PvdA.
Waarmee dit stukje ook zo'n preek is geworden,
maar wel zonder subsidie.
Amen.

dinsdag, augustus 10, 2004

volleybal 

Vanavond met een aantal raadsleden meegedaan aan een volleybal toernooi. Leuk om op die manier het reces een beetje af te sluiten.
We waren op rechts erg sterk ( 2 SGP/Christen Unie, 2 CDA en 1 Gemeentebelang) maar midden (Nick D66) en links (ik) konden nog wel wat versterking gebruiken. Al denk ik niet dat de kiezer massaal links gaan kiezen om ons volleybalteam een keer de finale te zien halen. Hoewel 2 gewonnen, 1 verloren ook niet slecht is.

maandag, augustus 09, 2004

belevenis economie 

Ik heb het weblog de afgelopen weken schandelijk verwaarloosd. Iedereen op reces en ik keihard aan het werk voor de ANWB. Gelukkig kan ik erg goed tegen de hitte. In de afgelopen weken heb ik regelmatig hotels bezocht. Waar mogelijk incognito. Dat heeft mij erg veel geleerd. Met name over de verwachting die gasten hebben van een hotel. Dat is allang niet meer een schone kamer en een goed bed. Of een gezonde maaltijd. Er moet ook iets extra’s bij. Niet in de vorm van een dienst of een product, maar van een beleving, een toegevoegde waarde.
Deze beleveniseconomie is er al een tijdje, maar manifesteert zich steeds meer. In ieder geval in de horeca.

Maar ook in de politiek. De politicus die achter de schermen keihard werkt is een loser als hij niet op tv verschijnt. Wouter Bos wordt menselijk als hij op tv verklaart dat hij stapels rommel op moet ruimen van de afgelopen weken. (Je zou hem maar net een brief hebben gestuurd). Inhoud is niet belangrijk, het is vooral de vorm die dicteert. Wat breng je mensen teweeg. En het is veelzeggend dat de een partijleider van de PvdA als nietszeggend wordt getypeerd. Hij zegt heel veel. Maar niet voor de camera.
Wat moet je dan als lokaal politicus in een kleine stad zonder tv of eigen krant.
Webloggen.
Ik pak de draad weer op.
Morgen.donderdag, augustus 05, 2004

Burgemeestersvacature 

De burgemeester van Ouderkerk gaat weg.
Eindelijk.
Niet dat ik haar persoonlijk ken of hoor dat ze slecht is, maar ze wilde zelf al een poosje.
Ze is in ieder geval een doorzetter.

Ouderkerk heeft dus een nieuwe burgemeester nodig. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want Ouderkerk moet de bestuurskracht nog meten, samen met de andere K5 gemeenten. En als de uitkomst daarvan slecht is, dan kan een gemeentelijke herindeling de uitkomst zijn.

Tijdens een bijeenkomst in het vroege voorjaar zei verantwoordelijk gedeputeerde Norder dat hij en het college van GS open de bestuurskrachtmeting in gaan. En de resultaten zal afwachten voor dat er maar gedacht gaat worden aan herindelen. Die woorden werden gisteren een herhaalt in de krant door andere partijen in de provincie: Ouderkerk heeft een vacature en die moet vervult worden.
Alleen....daar gaan ze niet over.

Commissaris Franssen is degene die besluit of er een vacature komt of dat er een tijdelijke burgemeester benoemt wordt. En Franssen is een verklaard voorstander van herindelen en schaalvergroting.

In de komende weken zal dus moeten blijken of Franssen zijn eigen weg gaat of dat hij luistert naar de politici van de provincie en de K5. En zal moeten blijken of al die critici die zeiden dat Norder een mooi, maar inhoudsloos verhaal vertelde, niet met terugwerkende kracht gelijk krijgen

dinsdag, augustus 03, 2004

Stilte 

Beste Griffier,
Ik heb afgelopen vrijdag geen envelop met stukken voor de raad gekregen. Klopt dat?

Beste Jan.
Ja, dat klopt. Er was niets.

Hoi Jan, met Pieter Neven.
Hee Pieter….
Doe je mee met een volleybalwedstrijd van politici volgende week dinsdag?
Even kijken of ik iets te doen heb.

Nee,
ik heb niets…..

Wat mij betreft beginnen we weer.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?