<$BlogRSDUrl$>

zondag, juli 04, 2004

Rechte pad 

Tijdens de kadernota behandeling van donderdag kwam een motie van Groen Links ter stemming over de stichting Het rechte pad.
Een organisatie van Marokkaanse Schoonhovenaren die zeer betrokken is bij de gemeenschap. Vanuit hun geloofsovertuiging organiseren zij diverse projecten. En daar is niks mis mee, sterker zo’n initiatief moet je ondersteunen.
En dat was ook de strekking van de motie.

Toch heb ik tegen gestemd.

In mijn stemverklaring heb ik nog geprobeerd Groen Links over te halen de motie aan te houden. Dit najaar verschijnen de eerste contouren, de kaders, van het lokaal sociaal beleid. Met daarin onder meer ook het subsidiebeleid en het jongerenbeleid. Al eerder was het gelukt om moties over verlaging van bepaalde subsidies door te schuiven naar de behandeling van het totale beleid. In plaats van hap-snap nu opeens bijvoorbeeld het museum te korten.
Door de motie tijdens de kadernota in te dienen trek je hem in het financiële en mis je de gelegenheid om goed te discussiëren over rol en functie van het Rechte pad. En de motie werd er ook nog een soort van tussen gefrommeld. Waardoor de bedoeling van de motie, morele steun, totaal niet uit de verf kwam.

En waar ik bang voor was gebeurde. Alleen Groen Links stemde voor. En de vertegenwoordiger van het Rechte Pad was zwaar teleurgesteld. En haalde in een kort gesprek na afloop het Volkskrant artikel aan over de angst van de Nederlanders voor de Moslims. En zo werkte een goed bedoeld initiatief averechts. In plaats van gesteund voelde hij zich genegeerd.

Terwijl dat nergens voor nodig is. Na afloop heb ik nog even kort gesproken met de verantwoordelijk ambtenaar voor het lokaal sociaal beleid. En natuurlijk is de positie van de Marokkanen en de rol van ondermeer het Rechte pad onderdeel van de nota. En de wethouder die ik later sprak vertelde niets anders.

Daar was geen motie voor nodig.
Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?